Comerț cu inghețată cu iz politic

Comerț cu înghețată cu iz politic

 

Tentaculele dezmățului pedist au pătruns și în sfera comerțului stradal cu înghețată și băuturi răcoritoare din municipiul Chișinău. În ultimul timp, – cu complicitatea Primăriei – au fost înlăturați abuziv vechii operatori din domeniu și au fost promovate trei rețele mari de gherete, printre care o companie a cărui fondator administrează o firmă afiliată „Avia Invest” S.R.L., cea care a luat în concesiune Aeroportul Internațional Chișinău.

 

În ultimii ani, în municipiul Chișinău s-au accelerat procesele de monopolizare în diverse sfere de activitate. După ce monopolizarea și concentrarea capitalurilor a penetrat aproape toate ramurile economiei locale, în sfârșit, le-a venit rândul și micilor comercianți să cadă în mrejele marilor rețele de retail. De menționat că amplificarea proceselor de monopolizare este un indiciu în plus ce vădește slăbiciunea economiei naționale, ce demonstrează lipsa domeniilor pentru investiții profitabile. În aceste condiții, capitalurile se îndreaptă și spre domenii cu capitalizare scăzută, cum este comerțul stradal. Atât doar că ne dorim ca acest proces de dezvoltare a rețelelor de retail să aibă loc cu respectarea legislației și a regulilor de concurență loială.

 

Să facem o scurtă incursiune în istoricul comerțului stradal. Acest tip de comerț a apărut la începutul anilor 90 ca un remediu temporar împotriva șomajului din acea vreme, cauzat de închiderea în masă a întreprinderilor de stat. Perceput inițial ca fenomen provizoriu, comerțul stradal s-a permanentizat în timp, având în vedere tranziția extrem de prelungită de la economia planificată la o economie de piață liberă și civilizată. Pe parcursul ultimilor decenii, acesta s-a transformat, – cu concursul autorităților locale și a conjuncturii economice – îmbrăcând forme de organizare mai civilizate. Reglementând această sferă de activitate, autoritățile publice locale au încercat să mențină un echilibru între aspectul urbanistic al municipiului și impactul social al acestui gen de comerț. Acest fenomen va subzista atât timp, cât va fi un remediu important împotriva șomajului. De altfel, amploarea comerțului stradal a scăzut în ultimii ani nu din cauza reglementării excesive din partea autorităților, ci din cauza micșorării ratei șomajului.

 

Un gen particular de comerț stradal este comerțul cu băuturi răcoritoare și cu înghețată. Datorită specificului său, acest tip de comerț s-a bucurat de un grad mai mare de indulgență din partea autorităților, în ceea ce privește permisivitatea și reglementarea activității. La rândul lor, agenții economici din domeniu au fost și ei preocupați de aspectul estetic și încadrarea urbanistică firească a unităților comerciale și de percepția publică asupra activității sale. De exemplu, la începutul anului 2008, încurajați de valul schimbărilor din acea perioadă, un grup de comercianți din domeniu s-a adresat viceprimarului Nistor Grozavu cu rugămintea de a promova o reglementare urbanistică unică în sfera comerțului cu apă și înghețată. S-a propus elaborarea câtorva proiecte standardizate pentru acest tip de comerț. Inițial, viceprimarului Grozavu ideea i-a plăcut, promițând că o va valida la Consiliul urbanistic și dând undă verde pentru elaborarea proiectelor respective. Grupul de comercianți a elaborat aceste proiecte. Au fost propuse trei tipuri de proiecte de gherete provizorii, de sezon, cu suprafața de 3 m.p., în funcție de încadrarea urbanistică și amplasare. Aspectul estetic corespundea genului de produse comercializate (apă și înghețată) și zonei de amplasare (parc, stradă). Modelele propuse pentru unitățile de comerț urmau să fie recomandate tuturor operatorilor din domeniu. În așa mod, comerțul cu apă și înghețată ar fi căpătat un aspect civilizat și o încadrare mai firească și organică în peisajul urban. Însă, peste o lună viceprimarul sus-pomenit s-a răzgândit, invocând un motiv hilar de genul că undeva, pe la Ciocana, a fost amplasată o gheretă cu două etaje (?). Cred că cuiva îi convenea haosul din domeniu și varietate eclectică de unități de comerț ambulant.

 

Atacul raider din domeniul comerțului cu apă și înghețată

 

Cu doi ani în urmă, după ce partidul democrat și-a instalat omul său la Primărie – primărița uzurpatoare Silvia Radu –, s-a început atacul raider și în domeniul comerțului stradal. Combinația s-a efectuat în câteva mișcări. Mai întâi, premierul Pavel Filip s-a împiedicat de tarabele din zona centrală. Sper mult, că numai la modul figurat. Într-o ședință de Guvern dânsul și-a exprimat nemulțumirea referitor la comercianții din Grădina Publică, care, chipurile, l-au deranjat când punea flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Pe semne că alte probleme de rezolvat Prim-ministrul țării nu mai avea.

 

Factorii de decizie de la Primărie au reacționat imediat și cu o slugărnicie grețoasă. Indicația Prim-ministrului a fost pusă în executare prin Dispoziția nr. 978-d din 10 octombrie 2017, semnată de Nistor Grozavu, prin care se dispunea demontarea și evacuarea gheretelor și a unităților de comerț ambulant din Grădina Publică Ștefan cel Mare și Sfânt și din Scuarul Catedralei. Asta, deși actele permisive ale comercianților erau încă perfect valabile. Dar, în pofida acestui fapt, autoritățile locale – cu apucături haiducești – au purces la executarea indicației ilegale a lui Pavel Filip. Evacuarea a fost efectuată ca pe timp de război: într-un timp foarte scurt cu implicarea organelor de forță și cu amenințări la adresa comercianților. Agenții economici, care au fost evacuați în așa mod barbar și ilegal, au contestat în instanță acțiunile Primăriei. Faptul că acțiunile Primăriei au fost motivate de indicația Prim-ministrului ni-l confirmă și un pasaj nostim din recursul depus la Curtea Supremă de Justiție de către juristul Primăriei: „Este de menționat că, dispoziția contestată a fost emisa la solicitarea Prim-ministrului Republicii Moldova dl. Pavel Filip care s-a arătat nemulțumit de faptul că Gradina Publică Ștefan cel Mare și Sfânt este împânzită de tarabe și gherete”.  Însă, acest argument juridic imbatabil n-a impresionat pe nimeni și, într-un final, toate instanțele au dat câștig de cauză agenților economici, anulând dispoziția sus-numită ca fiind ilegală. Privind acum retrospectiv lucrurile, avem o bănuială rezonabilă că indicația lui Pavel Filip nu a fost un simplu moft populist, ci o acțiune premeditată pentru promovarea agenților economici afiliați partidului democrat. În timp ce vechii comercianți din domeniu umblau prin instanțe, Primăria continua să elibereze acte permisive pentru comerțul stradal altor agenți economici.

 

Perioada estivală anuală de comercializare a băuturilor răcoritoare și a înghețatei demarează odată cu emiterea dispoziției respective a Primarului general. Dispoziția este emisă în baza Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chișinău. Prin regulament sunt impuse cerințe și interdicții față de activitatea de comerț desfășurată în municipiu. Aceste cerințe și interdicții se referă, în particular, la sortimentul produselor vândute, la amplasare, la tipul unităților de comerț utilizate etc. În zona centrală – în regim de comerț ambulant – se permite comercializarea doar a băuturilor răcoritoare și a înghețatei. În anul 2019 sezonul estival a început prin emiterea Dispoziției Primarului general interimar nr. 317-d din 21 mai 2019 „Cu privire la desfășurarea comerțului ambulant stradal în sezonul estival 2019 în municipiul Chișinău”. Ar fi firesc ca începutul perioadei de comercializare să fie exact indicat în regulamentul de comerț. Acum perioada estivală variază în fiecare an și depinde – în sens larg – de dispoziția primarului. Astfel, sfidând legile naturii, primarul decide când vine primăvara sau vara pentru comercianți. Stabilirea unei date exacte de începere a sezonului ar asigura o stabilitate și o previzibilitate a activității economice.

 

Încălcarea legislației în domeniul comerțului cu apă și înghețată

 

După ce în mod ilegal s-a curățat terenul pentru ai săi, s-a purces la a doua etapă – cea de promovare a altor agenți economici. După cum spuneam, prin Dispoziția nr. 317-d s-a deschis sezonul de comercializare. În această dispoziție s-a stabilit tipul de unitate de comerț permisă spre utilizare – rulotă – și s-au indicat locațiile și numărul de unități de comerț permis pentru fiecare parc. Pentru înlăturarea comercianților vechi, Primăria nu s-a ostenit cu elaborarea de scheme sofisticate și ingenioase. În unele cazuri, pur și simplu, s-a refuzat eliberarea schemei de amplasare (primul act permisiv) pe motiv că încă nu este emisă dispoziția primarului, deși Codul administrativ stabilește o procedură de amânare a examinării dosarului până la emiterea dispoziției. În alte cazuri, s-a tergiversat eliberarea actelor permisive, ca, într-un final, să li se răspundă că locațiile permise au fost deja epuizate. S-a făcut totul ca agenții economici care activau de mulți ani să fie eliminați, fiind favorizate trei rețele mari de gherete.

 

Având în vedere situația creată în această sferă de activitate, mi-am propus să fac o analiză privind legalitatea actelor permisive și a corespunderii stării de drept reflectată în acte cu starea de fapt pe teren. Am depistat o multitudine de încălcări. Voi menționa doar unele din ele: s-a depășit numărul punctelor de comerț legal admise pentru amplasare; pe lângă gherete sunt amplasate ilegal terase de vară; se utilizează alte unități de comerț ambulant decât cele permise (rulote), cu depășirea dimensiunilor legale; nu se respectă sortimentului de produse permis spre comercializare în această zonă (apă, înghețată) etc. Încălcările sunt comise atât de către autoritățile publice locale, cât și de către comercianți. Primăria a eliberat acte permisive (scheme de amplasare și notificări) cu încălcarea actelor normative sus-menționate, iar comercianții – în multe cazuri – nu respectă nici actele eliberate legal.

În ce privește depășirea numărului de puncte de comerț față de numărul stabilit prin Dispoziția nr. 317-d, vom aduce două exemple relevante. Pentru Grădina Publică și Scuarul Catedralei au fost eliberate 16 scheme de amplasare în locul celor 8 locații prevăzute în Dispoziția nr. 317-d. În Parcul Valea Morilor sunt amplasate 19 unități de comerț, prin dispoziție fiind permise doar 13.

Încălcări s-au comis și în privința teraselor de vară, care nu pot fi amplasate pe lângă astfel de unități de comerț ambulant. În plus, este obligatorie conectarea teraselor de vară la rețelele de apeduct și canalizare și asigurarea veceurilor pentru clienți, ceea ce nu s-a făcut în cazul dat. În unele scheme de amplasare și notificări nici nu se indică terasele de vară. Deși, în realitate, terasele de vară funcționează. Astfel, acestea nu vor fi luate la evidență în scopuri fiscale. În așa mod, prin neplata taxelor pentru terase, va fi prejudiciat bugetul public local. Cine va repara acest prejudiciu?

În unele scheme de amplasare s-a indicat un alt sortiment de mărfuri decât cel stabilit prin actele normative menționate (apă și înghețată) și anume: patiserie, cofetărie, bucate, pop-corn, bere etc. În unele scheme de amplasare, în general, nu s-a indicat sortimentul de produse permis spre vânzare, ceea ce contravine Regulamentului de desfășurare a activității de comerț.

Comerțul stradal ambulant în zonele respective trebuie să fie desfășurat prin intermediul rulotelor/remorcilor (p. 2 din Dispoziția nr. 317-d din 21.05.2019). În realitate, sunt instalate unități de comerț de tot soiul: rulote, chioșcuri, gherete, tonete. Un tip inedit de unități de comerț recent apărute sunt niște șoproane de vreo 20 de m.p., fixate rigid de caldarâm, ceea ce este interzis pentru astfel de construcții. Unele unități de comerț ambulant depășesc suprafața legală de 12 m.p., care poate fi folosită fără încheierea contractului de arendă funciară cu Primăria. Neavând relații funciare contractuale cu Primăria, pentru terenul ocupat abuziv nu se achită plata de arendă.

Încălcările depistate pot fi motiv de reflecții pentru Procuratură și Serviciul fiscal. Cine va recupera prejudiciul cauzat bugetului municipal? Poate cei care acoperă astfel de ilegalități?

 

Rețelele de gherete care controlează piața băuturilor răcoritoare și a înghețatei

 

După această analiză succintă a pieței respective și depistarea multor încălcări, a apărut fireasca întrebare: cine își poate permite în așa hal să nesocotească legislația și bunul-simț? Investigația făcută ne-a convins că comerțul stradal cu apă și înghețată este dominat în mare parte de trei rețele de gherete.

Prima – și cea mai veche – este rețeaua Coffe Time / Unicafe,  despre care presa a scris că ar fi controlată de Lucian Chirtoacă, fratele fostului edil al capitalei. Firmele respective dau dovadă de un cameleonism și agilitate organizațională ieșită din comun, schimbându-și des denumirile, fondatorii și adresele juridice. Se creează impresia că se dorește ascunderea urmelor și mascarea identității reale a beneficiarului final.

A doua rețea de gherete este rețeaua Sandra  a companiei „P.A. Gherasimenco” S.R.L. Fondată de fratele lui Vasile Gherasimenco, fost procuror adjunct în Procuratura municipiului Chișinău. Acesta a fost în vizorul presei pentru că ar fi încercat să ascundă mai multe bunuri. Atunci, Comisia Națională de Integritate a solicitat Procuraturii Anticorupție să deschidă dosar penal, însă procurorii au refuzat să facă acest lucru. Fostul procuror Ivan Diacov afirmă că acesta este beneficiarul real și al Centrului comercial din str. Ismail, 86,  o construcție controversată cu suprafața de 1.102,5 metri pătrați.

Ultima rețea este cea a companiei  „D.S. Veles-Prim” S.R.L., care se dezvoltă furtunos în ultima vreme, răspândindu-se prin tot orașul. Fondatorii acesteia sunt doua persoane fizice, una dintre care – Victor Andronachi – este și administrator al firmei „Avia Invest Petrol” S.R.L. Principalul gen de activitate al acestei companii este importul de carburanți. La rândul său, fondatori ai „Avia Invest Petrol” S.R.L. sunt doua companii cunoscute: „Avia Invest”  S.R.L. și „Fly Petrol”  S.R.L.

Firma „Avia Invest” S.R.L. este cea care a luat în concesiune Aeroportul Internațional Chișinău, iar compania „Fly Petrol”  S.R.L. este fondată și administrată de cetățeanul american Filipp Gurvits.

Filipp Gurvits figurează și în investigația Ziarului de Gardă, publicată în articolul „Tranzacții și interese de milioane la Aeroport”. Prin intermediul firmei sale „Fly Petrol” S.R.L., acesta a participat la schema de deetatizare a companiei de stat „Aeroport Handling”, care se ocupă cu deservirea la sol a aeronavelor care aterizează pe teritoriul Aeroportului International Chișinău. Gurvits a activat și în calitate de șef adjunct al întreprinderii „Servicii comunal-locative” din Orhei, pe timpul când Ilan Șor era primar de Orhei. Filipp Gurvits este cetățean american și este rudă cu Valentin Gurvits, avocat american, cel care l-a reprezentat anterior pe Vladimir Plahotniuc.

Nu știm în ce relații de rudenie sunt Victor Andronachi, unul din fondatorii rețelei, și Vladimir Andronachi, deputat și apropiat a lui Vladimir Plahotniuc. Însă, putem presupune că încrengătura pedistă și-a întins tentaculele și asupra afacerilor cu apă și înghețată. Să înțelegem că așa de mult a scăzut profitabilitatea afacerilor petroliere și aviatice, încât afaceriștii respectivi – pentru a-și redresa situația financiară – și-au îndreptat privirile spre comerțul cu înghețată.

Observăm un lucru comun pentru toate cele trei rețele de gherete: prin intermediul unor construcții organizaționale multietajate de firme și fondatori – de tip „matrioșcă” rusească – se încearcă ascunderea, camuflarea beneficiarul efectiv al afacerilor respective.

 

Actuala stare de lucruri în domeniul comerțului cu apă și înghețată s-a creat cu complicitatea autorităților publice locale. Deoarece, acestea eliberează scheme de amplasare și notificări de comerț. Legea nr. 231 din  23.09.2010 cu privire la comerțul interior prevede asigurarea concurenței loiale și stimularea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii. Însă, preturile de sector – prin intermediul schemelor de amplasare – au eliminat micii comercianți, dându-le preferință rețelelor mari de retail din domeniu. Nu s-a respectat principiul „primul venit, primul servit”. În așa mod, Primăria nu a asigurat concurența loială, a promovat practici comerciale discriminatorii în domeniu, susținând marile rețele și discriminând micii comercianți.

 

Pe 30 octombrie s-a finalizat sezonul estival curent, stabilit prin actele normative de resort. În acest sens, a fost emisă Dispoziția nr. 769-d din 29 octombrie 2019 „Cu privire la închiderea sezonului estival 2019 a comerțului ambulant stradal în municipiul Chișinău”, prin care – având în vedere expirarea actelor permisive – comercianții respectivi sunt obligați să evacueze unitățile de comerț ambulant. Însă, gheretele nu s-au clintit din loc și continuă să activeze. Astfel, nu putem vorbi doar de încălcări ale legislației, ci de un comerț completamente ilegal.

Unde sunt acum Poliția și Primăria, care au obligația să combată comerțul ilegal? Cei care cu exces de zel – la indicația lui Pavel Filip – au evacuat brutal comercianții care aveau toate actele în regulă. Unde-s sancțiunile pentru comerțul ilegal? Sau aceștia reacționează numai la comandă politică?

Se pare că în preturi și în direcția de comerț au rămas destule creaturi pediste, care intenționează să saboteze activitatea și imaginea noii conduceri a Primăriei. Personaje care își schimbă culoarea politică în funcție de circumstanțe și care vor dori să se ungă și pe lângă Primarul ales.

 

Am sesizat printr-un demers direcția de profil a Consiliului municipal Chișinău despre problemele și încălcările legislației depistate. Am primit un răspuns formal în care, în principiu, se recunoșteau încălcările sesizate și se promitea că se vor lua măsurile de rigoare, fără să se precizeze care sunt acestea.

Subdiviziunea de profil a CMC în domeniul comerțului este Direcția generală comerț, alimentație publică și prestări servicii (DGCAPPS). Direcție care trebuie să monitorizeze și să reglementeze în limitele competenței sale activitatea de comerț. De altfel, denumirea pretențioasă a acesteia încă o dată confirmă regula că forma frumoasă maschează lipsa conținutului. Direcția s-a transformat într-un organ de constatare statistică. De câțiva ani, factorii de decizie din direcție promit elaborarea unei concepții a comerțului în municipiul Chișinău, inclusiv a comerțului stradal. Concepție care să prevadă reguli clare, previzibile și egale pentru toți operatorii din domeniu. Dar, până în prezent nu s-a elaborat nici măcar o schiță sau un plan al acestei concepții.

Credem că reformarea DGCAPPS – ca, de altfel, a întregii administrații publice locale – este un imperativ al vremii. Se cere adoptarea unei noi organigrame a direcției pentru a o transforma dintr-un organ statistic într-o entitate care va elabora politici publice, va monitoriza activitatea comercială și va avea o poziție activă în influențarea stării de fapt și de drept în domeniul comerțului municipal.

 

Pentru detalii suplimentare: https://igorcalin.wordpress.com/interpelari/

 

Publicat în Moldova Suverană pe 11 noiembrie 2019

 

Igor Călin

Publicat în articole

Ultimul zvâcnet hidos al unui consiliu corupt și compromis

Pe 19 mai 2015 a avut loc ultima ședință a actualului Consiliului municipal Chișinău, în cadrul căreia au fost votate sute de decizii funciare și locative, prin care s-au atribuit ilegal zeci de hectare de pământ și mii de metri pătrați de încăperi municipale. 

Balamucul vesel din Consiliu a continuat. Ar fi el vesel, dacă nu ar fi atât de trist. Un fel de veselie bezmetică pe timp de ciumă. Adică, se fură într-o veselie avuția publică, deci a noastră. Nutresc o slabă speranță că balamucul se va sfârși odată cu înscăunarea  noului Consiliu. Deși nu prea cred. Tradițiile vicioase sunt perene pe tărâmul nostru mioritic.

Se poate spune că în Consiliu nu s-a întâmplat nimic deosebit: același spectacol penibil al fraudelor și al ilegalităților ca de obicei. Un teatru dezgustător al absurdului. O obișnuită atmosferă mefistofelică pentru acest Consiliu. Numai că de astă dată, datorită ultimei reprezentări a sezonului (a mandatului), a atras atenția mai multor spectatori.

Consilierii au dat dovadă de o perseverență infracțională ieșită din comun, în pofida multiplelor atenționări ale societății civile. Și de această dată,  s-au votat sute de decizii funciare și locative, prin care s-au atribuit ilegal zeci de hectare de pământ și mii de metri pătrați de încăperi municipale. Consilierii iarăși au confirmat zicala populară: nu aduce anul, cât aduce ziua. În deosebi, ziua de ședință a CMC și, în special, pentru unii consilieri.

Atâtea s-au vorbit și s-au scris despre acest Consiliu și această Primărie – ai impresia uneori că figuranții scandalurilor mediatice și-au dezvoltat imunitate la critică, ca paraziții la antibiotici, și activează bine mersi în acest val de nemulțumire colectivă generalizată. Sper ca după alegeri decidenții locali de astăzi se vor duce în neant ca un vis rău. În fine, ca și cei de la centru, și guvernarea locală este o oglindă fidelă o societății, care  amplifică în mod hipertrofiat toate viciile acesteia.

Desigur, furtul local nu se poate compara cu jaful de proporții apocaliptice de la nivel central. Dar, direcția este urmată cu insistență și consecvență. În discuții private, răspunzând la acuzațiile noastre de delapidări și ilegalități, liberalii parează cu seninătate că la guvern se fură în proporții mult mai mari. Nu cred că aceasta poate fi o scuză.

Astăzi, dorim să facem un bilanț intermediar  al activității CMC și a Primarului general. Nu vom trece în revistă toate problemele cu care se confruntă municipiul, ele fiind bine cunoscute. Vom puncta doar unele repere importante din activitatea acestor două autorități publice locale.

Din păcate, trebuie să constatăm că bilanțul activității Consiliului nu este unul îmbucurător. Putem afirma cu certitudine că este un bilanț deplorabil. Actualul CMC va intra în istoria oraşului ca un consiliu al certurilor interminabile, al delapidărilor funciare şi locative, al dezmățului urbanistic, al furtului banului public prin intermediul licitațiilor trucate, al haosului instituțional, al instabilității sociale. Mai pe scurt,  ca un consiliu al şanselor ratate.

Acest Consiliu a fost marcat și dominat de o alianță tacită, nedeclarată: o alianță liberal-comunistă. Alianță, care a activat nu în folosul chișinăuienilor, ci în folosul pecuniar, funciar și financiar al acestor două partide, al consilierilor liberali și comuniști și al ocoliților lor.

Nu vom vorbi în coordonate ideologice: numai a ideologie nu miroase aici. Dacă nu de considerat ca ideologie setea nelimitată de chilipir și căpătuială necinstită. Denumirile de partide la noi fiind, în mare parte, un pur convenționalism, fără vreo încărcătură ideologică: cine primul a venit, acela și și-a luat denumirea dorită.

Am văzut că și la ultima ședință a CMC, această alianță liberalo-comunistă, la care s-au alăturat liberal-democrații și unii neafiliați, a încercat să tragă ultimul tun locativ-funciar. Iarăşi ni s-au dat sute de proiecte de decizie, pentru studierea şi analiza cărora am avut la dispoziție doar o zi. Dar trebuie de spus că aceasta nu este prima încercare de acest gen, când pe ordinea de zi erau incluse sute de proiecte de decizie (însumând mii de pagini), pentru studierea cărora consilierilor li se oferea o zi două. Se conta pe oboseala și neatenția consilierilor pentru a promova proiecte dubioase și ilegale.

Vom aduce câteva date statistice referitoare la ultima ședință a Consiliului municipal Chișinău:

1) Proiecte de decizie incluse pe ordinea de zi:  620 

2) Proiecte de decizie votate:  344 

3) Proiecte de decizie respinse:  276 

Trebuie de remarcat, fără falsă modestie, că multe proiecte ilegale au fost respinse și datorită insistenței noastre. Din păcate, nu ne-a reușit să respingem toate proiectele de decizie dubioase: alianța coruptă și-a făcut mendrele și de această dată, neținând cont de opinia publică și de normele de drept.

Cu privire la pierderile cauzate patrimoniului municipal prin aceste decizii, este necesară o analiză temeinică și de durată a proiectelor date. Vom menționa că doar prin proiectele de la p. 72 au fost înstrăinate ilegal 3,58 ha de teren municipal, prin proiectele de la p. 734,35 ha, iar prin proiectele de la p. 89 au fost date în locațiune, ilegal, fără licitație publică, 14.510,7 m.p. de încăperi municipale (ceea ce constituie cam vreo două terenuri de fotbal – și asta numai la o singură ședință). Trebuie de menționat calitatea proastă a proiectelor pregătite de Primărie. Multe proiecte nu au toate avizele necesare, nu au avizul comisiei de profil, nu au note informative, nu au scheme de încadrare în teritoriu etc.

În continuare, vom face o retrospectivă succintă a nerealizărilor / eșecurilor actualului primar, Dorin Chirtoacă:

Organizarea dezastruoasă a activității CMC.

Nu ne vom lansa în considerații de natură teoretico-doctrinară privind raporturile CMC – Primar – am vorbit despre asta în alt articol (Noua configurație politică din Consiliul municipal Chișinău: alianța liberal – comunistă). Vom menționa doar că activitatea CMC este în continuare dominată, controlată și manipulată de Primar / Primărie. Primarul întocmește după bunul său plac ordinea de zi a ședințelor și o prezintă în ultimul moment, pentru a nu da posibilitatea consilierilor și societății civile de a o analiza și studia, încălcând astfel toate termenele legale.

Nu s-a creat o alianță democratică și stabilă la nivel municipal. Vina în totalitate este pe seama Primarului, el fiind șeful administrației publice locale. S-a preferat alianța cu comuniștii, non-ideologică, dar profitabilă financiar. O alianță monstruoasă și nocivă de delapidare a patrimoniului municipal.

În aceste condiții, activitatea Consiliul s-a transformat într-un circ mediatic, sub paravanul căruia malefica alianță își făcea mendrele. Astfel, se inducea impresia unor veșnice certuri, unde gurăii și cerneii locali se simțeau ca la ei acasă. Pe la spatele camerelor de luat vederi însă, se făceau înțelegeri oculte pentru promovarea deciziilor ilegale.

S-a ajuns la situația că niciun proiect de decizie nu poate nimeri pe ordinea de zi a CMC, pur și simplu, conform unei proceduri legale prestabilite, ci trebuie promovat de cineva din Primărie sau din Consiliu.

Este imperios necesară reformarea din temelie a administrației publice municipale  – avem nevoie de o dezbatere publică largă pe această temă. Am mai scris și cu altă ocazie, că, actualmente, Consiliul poate fi comparat cu un pitic neputincios și slab, manipulat și controlat de o caracatiță executivă atotputernică. Se cere, de urgență, de revizuit relațiile CMC – Primar. Acum e momentul, când se elaborează noua lege despre statutul municipiului Chișinău. Este necesar de reintrodus funcția de președinte al Consiliu, desființată pe timpul președinției dlui Ghimpu. Din câte știu, astăzi, 08 iunie, un astfel de proiect de lege va fi depus în Parlament de către deputații independenți Iurie Leancă și Eugen Carpov. Proiect care va întări și va delimita clar competențele Consiliului și ale Primarului general, care va echilibra raporturile dintre autoritățile publice municipale.

Primăria a rămas o instituție perimată, netransparentă, coruptă și ineficientă.

Nu s-au constituit organele de conducere ale CMC și ale Primăriei, nu au fost aleși viceprimarii, șefii de direcții și de întreprinderi municipale. Primarul a preferat să numească șefi interimari prin dispoziție, fără concurs public. Dar, se știe – nu e nimic mai demoralizator și demotivant decât instabilitatea în funcție / interimatul.

Altfel spus, nu a fost definitivată arhitectura instituțională a CMC și a Primăriei. Nu s-a optimizat și eficientizat activitatea subdiviziunilor  Primăriei, nu se face evaluarea lor conform unor indicatori de performanță, publici și prestabiliți.

În cazul Primăriei, se creează impresia unei cetăți asediate, ostile și neprietenoase față de cetățeni. Încercați să contactați  așa-numitul ghișeu unic și vă veți convinge de acest lucru.

Cu tot respectul față de mulți funcționari publici onești și profesioniști, sunt nevoit să constat că Primăria a devenit un fel de paradis al infractorilor  din domeniul funciar-locativ și al achizițiilor publice trucate. Mai țărănește fie spus, au transformat Primăria într-o treucă pentru camarila liberală.

Primarul a proliferat și a tolerat diverse clanuri și încrengături mafiote în Primărie. Nu cred că-n această țară mai există o astfel de instituție coruptă și „bolnavă” cum este Primăria municipiului Chișinău. Parafrazându-l pe Karamzin, în Primărie se fură, se fură din gros și cu nerușinare.

Voi mai aduce un citat din literatura universală: e putred totul în Primăria asta. Sunt necesare măsuri drastice și neordinare, chirurgicale și revoluționare. Dar cine să le facă? Gașca actualului primar nu are nici abilitări morale, nici capacități profesionale pentru o operă de reformare de așa amploare.

Dorin Chirtoacă  a adus Primăria într-un hal fără de hal, ca să mă exprim mai puțin academic. Primăria a rămas o instituție „ofticoasă”, osificată și perimată, străină noțiunii de eficiență și de reformă. În urma sa, liberalii au lăsat o primărie în paragină instituțională.

Mi se pare că Primarul s-a resemnat și s-a lăsat dus de val, de valul corupției și haosului din Primărie.

Putem spune, citându-l pe un fost preşedinte, că Primarul a fost învins de sistem, de sistemul corupt și ineficient din Primărie, mai exact, a devenit parte, a devenit capul acestui sistem.

Lipsa transparenței decizionale.

În Primărie se atestă o lipsă totală de comunicare cu societatea civilă, cu business-ul local, cu alte autorități și instituții publice din oraș. Nu sunt făcute publice toate deciziile CMC și dispozițiile Primarului general. Primăria este contaminată cu un soi de trufie instituțională, se complace într-un „turn de fildeș”, departe de problemele chișinăuienilor. Nu se organizează audieri publice pe probleme de interes major pentru comunitate.

În Primărie este promovată o politică de cadre defectuoasă.

Politica de cadre din Primărie se bazează pe nepotism, pe clientelism, pe relații de loialitate de partid. Nu sunt organizate concursuri publice pentru angajarea personalului, se merge pe filiera interimatului.

Se dă preferință neamurilor, colegilor de partid și de clasă. Mulți funcționari publici au atins plafonul de vârstă pentru pensionare. Nu mai zic de faptul că în mandatul primarului „patriot”, în Primărie s-au oploșit multe elemente antinaționale și subversive.

Dezvoltare urbană haotică.

Dezvoltarea municipiului are loc într-un mod haotic și necontrolat. Planul urbanistic general și Regulamentul local de urbanism nu au fost amendate și actualizate mai bine de opt ani, cu respectarea procedurii legale (studiu de fezabilitate, expertiză, consiliul urbanistic etc.). În ultimii ani, se merge pe o cale ilegală: se adoptă decizii punctuale pentru schimbarea regimului urbanistic al unui teren, fără respectarea procedurii legale de amendare și actualizare a PUG și a Regulamentului local de urbanism. Mai mult, prin dispoziția ilegală a Primarului general Nr. 480 din 29.05.2014 se anulează ilegal prevederile documentației de urbanism și de amenajare a teritoriului sus-menționată. În această dispoziție se dau noi definiții ale indicatorilor urbanistici. Se stabilesc niște definiții „neaoșe”, nemaiîntâlnite în doctrină și în legislația urbanistică din alte țări.

Astfel, s-a încercat a se anihila orice regulă și standarde din domeniu. Acum, se poate construi orice și oriunde în acest oraș.

Cred că e de prisos de spus că într-un oraș urât trăiesc oameni urâți. Urâți la chip și la suflet. De altfel, raționament valabil și pentru societate în ansamblu, doar cu o paletă mai vastă de calificative.

Gestionarea spatiilor verzi.

Nu s-a încheiat înregistrarea și delimitarea în modul stabilit a spațiilor verzi. În așa mod, mai au loc acaparări abuzive a terenurilor din spațiile verzi ale orașului. Ultimele exemple: str. Sadoveanu, Valea Morilor, Valea Trandafirilor, Calea Ieșilor.

Colectarea si gestionarea deșeurilor menajere.

În ciuda promisiunilor făcute, nu s-a realizat niciun proiect de colectare și prelucrare a deșeurilor. Toate proiectele despre care s-a trâmbițat în campaniile electorale au eșuat lamentabil. Nu s-au identificat terenuri potrivite pentru  depozitarea deșeurilor.

Termocomul a fost luat de la Primărie.

Datorită lipsei de capacitate de negociere cu Guvernul, municipiul a pierdut controlul asupra S. A. „Termocom” și posibilitatea de a promova politici în domeniu.

Administrarea ineficientă și netransparentă a fondului funciar municipal.

Nu s-a finalizat delimitarea și înregistrarea în modul stabilit a fondului funciar municipal. În special, nu se face înregistrarea cadastrală a terenurilor la domeniul public și privat al proprietății municipale, prevedere cerută expres de legislație. Acest fapt duce la pierderea de terenuri municipale neînregistrate la domeniul public. De menționat că această înregistrare cadastrală pe domenii nici nu s-a început.

Continuă practica ilegală de atribuire a terenurilor fără licitație publică.

Administrarea defectuoasă a proprietății municipale.

Organizarea evidenței proprietății municipale se află într-o stare incipientă. Nu există registre de evidență ale bunurilor domeniului public și privat  ale proprietății municipale. În opt ani de mandat, Primarul general nu a prezentat Consiliului niciun raport privind administrarea proprietății municipale, pe domenii, prevedere expres stipulată în Legea privind administrarea publică locală.

Cei 1,5 mil. de m.p. de încăperi municipale nelocative nu sunt înregistrați în modul prevăzut de legislație, după domenii. Pe site-ul Primăriei este plasată informația doar despre 16 din cele 62 de întreprinderi municipale și societăți comerciale cu participare municipală.

Până în prezent nu sunt constituite consiliile de administrare ale acestor întreprinderi, deși o decizie a CMC în acest sens a fost adoptată încă doi ani în urmă. Șefii acestor întreprinderi folosesc profitul întreprinderilor după cum consideră de cuviință, fără a transfera 30 % din profit în bugetul municipal, așa cum prevede legislația.

Multe încăperi municipale se dau în locațiune, apoi se privatizează la preț normativ. În opt ani nu a avut loc nicio licitație privind obținerea dreptului de locațiune, așa cum prevede legislația în vigoare.

Transportul public.

Primăria încă n-a început implementarea Strategiei transportului public, elaborată cu consultanța partenerilor germani și români și adoptată anul trecut de Consiliul municipal. Rutele transportului public se atribuie de către Primar, fără concurs, deși Consiliul municipal are o comisie specială pentru organizarea concursurilor privind atribuirea rutelor. Cele mai profitabile rute se atribuie prin dispoziție a primarului membrilor partidului liberal (ultimul exemplu: ruta de autobuz 23 luată de la Parcul Urban de Autobuze și dată unui consilier liberal).

Itinerarele transportului public se schimbă aleatoriu, fără respectarea prescripțiilor din Strategia transportului public. Știm cu toții despre schimbările haotice ale itinerarelor microbuzelor din ultimele luni, care au provocat  multă nervozitate în oraș.

Transportul urban de troleibuze și autobuse necesită o restructurare și optimizare temeinică. Bugetul municipal cheltuie circa 160 mil. lei anual pentru achitarea serviciilor prestate de către aceste întreprinderi municipiului. Formal acești bani nu sunt considerați subvenții, ci achitarea serviciilor de transport prestate. Adică se achită pentru numărul de călători transportați. Dar în 2012 primarul a schimbat prin dispoziție (!) contractele de prestări servicii, adoptate de către Consiliul municipal, astfel, schimbând metodologia de calcul a tarifelor. Acum, din exterior este foarte greu de apreciat corectitudinea calculării sumelor pentru prestarea serviciilor de către aceste întreprinderi.

De menționat că RTEC are circa 2300 de angajați, iar PUA – circa 900 (la 100 autobuze funcționale).

Întreprinderile respective au în gestiune zeci de hectare de teren și mii de m.p. de încăperi, multe dintre care sunt date în arendă și în locațiune, fără acordul CMC, ceea ce este ilegal. La ce preț dau ei în arendă și locațiune proprietatea municipală numai ei știu. Chiar la ultima ședință a CMC s-a votat o decizie ilegală, despre permisiunea PUA de a da în arendă și locațiune patrimoniul aflat în gestiune (fără indicarea arendașilor, locatarilor, condițiilor contractuale ?!). Orice jurist (dacă nu are diploma cumpărată) știe că contractele de arendă / locațiune încheiate fără acordul CMC sunt lovite de nulitate absolută, care nu poate fi acoperită prin confirmare, este imprescriptibilă, iar instanța o poate invoca din oficiu. Vom vedea reacția juriștilor din Primărie și a organelor competente la aceste ilegalități.

Continuă aventura economică sub denumirea pretențioasă de „producere a troleibuzelor”, care sunt necompetitive și după preț, și după calitate în comparație cu cele din uzină. E de ajuns să facem o excursie la locul „producerii” – o hală / garaj obișnuit – ca să nu ne mai mire faptul că ele se defectează atât de des.

Repararea și întreținerea drumurilor municipale.

Cunoaștem starea deplorabilă a drumurilor din oraș. Îndeosebi a celor din cartiere și a trotuarelor.

Municipiul Chișinău a contractat două credite – cu BERD (în 2011) în sumă de 11,7 mil. euro și cu BEI (în 2012) în sumă de 10,3 mil. euro – pentru repararea drumurilor. Un contract a expirat deja, iar altul va expira în câteva luni, dar banii așa și nu au fost utilizați. De ce? Pentru că Primăria a organizat o licitație pentru desemnarea antreprenorului general cu încălcarea procedurilor legale, pe marginea cărui fapt este deschisă o anchetă. Pentru că Primăria nu a îndeplinit clauzele contractuale, și anume: nu a implementat Strategia transportului public, planul de organizare a parcărilor urbane, concepția de tichetare electronică în transportul public, nu a strămutat piața neautorizată de pe str. Tighina etc.

Acestea sunt doar câteva dintre problemele cu care se confruntă orașul, descrise în fugă, și care nu au fost eficient gestionate de către Primar și structurile subordonate lui.

Ne veți întreba ce-am făcut noi pentru a contracara aceste ilegalități? Pentru a opri această debandadă a ilegalităților și a furturilor, am utilizat toate mijloacele legale avute la dispoziție. Și anume: declarațiile publice și interpelările. Pe site-ul Primăriei nu sunt făcute publice declarațiile, interpelările, inițiativele și proiectele consilierilor. De aceea fiecare consilier se descurcă cu forțele proprii.

Din păcate, legislația nu oferă consilierului dreptul de a ataca în instanță nici deciziile ilegale ale CMC, nici dispozițiile ilegale ale primarului general.

Din inițiativele noastre mai importante aș menționa doar câteva, și anume:

1) Am făcut sute de interpelări pe diverse teme de interes municipal.

2) Am atenționat Primarul și organele competente referitor la multe încălcări financiare, la construcțiile ilegale, la problemele de organizare și funcționare a Primăriei și a Consiliului.

3) Am elaborat proiectul Regulamentului privind licitaţiile pentru obţinerea dreptului de locaţiune și al Regulamentului Comisiei pentru privatizarea încăperilor municipale. Regulamente care au obținut toate avizele necesare încă acum doi ani, dar Primarul până în prezent nu le pune pe ordinea de zi a CMC. Din ce cauză? Pentru a putea împărți proprietatea municipală după bunul său plac, fără licitație publică, cum o cere legea.

4) La insistența noastră, Primăria a schimbat metodologia de calcul a chiriei încăperilor municipale. Și anume: am insistat asupra aplicării metodologiei legale de calcul a acestei chirii, consacrate în Legea bugetului de stat, și a nu mai aplica procedura ilegală de calcul, descrisă într-un regulament ilegal al CMC din 2003. Astfel, s-au încasat zeci de milioane de lei în bugetul municipal. Pentru a exemplifica pierderile pe care le suporta municipiul, aplicând această metodologie ilegală, vom menționa cazul sediului liberalilor. Chiria pentru care a fost calculată prin metoda veche, ilegală. Diferența astfel constituind 1,7 mil. lei. Cine va recupera acest prejudiciu cauzat bugetului municipal?

5) Încă trei ani în urmă am cerut inițierea delimitării terenurilor municipale, cu atribuirea lor la domeniul public sau privat al proprietății municipale. Procesul de delimitare și atribuire s-a început, dar anexele la deciziile respective nu au fost publicate până în prezent, deci nu au intrat în vigoare.

6) Pe parcursul activității noastre, am descoperit mai multe întreprinderi anonime, secrete, aș spune eu. Informația despre care nu figurează nici pe site-ul Primăriei, nici în alte surse publice. De menționat că din 62 de întreprinderi municipale și societăți cu capital municipal pe site-ul Primăriei este plasată informația doar despre 16 din ele. De altfel, și aceea sumară. Spre exemplu, o întreprindere municipală „fantomă” descoperită de noi este și Î.M. „Prim Trans”  din str. Hâncești, 140/1, care nu figurează nici în lista întreprinderilor de pe site-ul Primăriei, nici nu se află în subordinea vreo unei direcții municipale. Această întreprindere dă în chirie spații la câteva zeci de firme private, fără acordul Consiliului municipal, ceea ce este de asemenea ilegal. Apropo, la ultima ședință a CMC-ului s-a înstrăinat ilegal un hectar din terenul acestei întreprinderi.

7) Se prelungește debandada în domeniul construcțiilor ilegale, mansardelor, anexelor. Se atestă un fenomen de schimbare abuzivă și ilegală a regimului urbanistic, contrar celui prevăzut în PUG și în Regulamentul local de urbanism.  Chiar și la ultima ședință au fost votate vreo 8 schimbări abuzive a regimului urbanistic. De exemplu, s-a schimbat regimul urbanistic al unui teren (9,5 ari, S – R7) și în curând va apărea un bloc multietajat între Dendrariu și Universitatea Pedagogică. Alt caz: anterior Asociației Naționale a Atleților Olimpici li se atribuie un teren pentru amplasarea unei săli de sport, apoi, la ultima ședință, se schimbă regimul urbanistic și destinația terenului. Se permite construcția unui bloc multietajat în locul sălii de sport.

Am făcut multe demersuri, interpelări în adresa organelor competente pentru a stopa ilegalitățile din domeniul urbanismului și al construcțiilor. Am oferit asistență juridică persoanelor vătămate în drepturi de către Primărie. În acest sens, s-a obținut câștig de cauză în multe dosare asistate de noi.

8) Ne-am pronunțat categoric împotriva lichidării ziarului „Capitala” și a suplimentul lui „Monitorul de Chișinău”, propusă de Primar și votată împreună cu comuniștii. Astfel, s-a produs un derapaj antidemocratic, un atac la libertatea de exprimare și la transparența decizională. Acum, doar o mică parte din deciziile CMC se publică pe site-ul Primăriei. Iar site-ul Monitorul de Chișinău nu mai funcționează. Nu demult, încăperile ocupate anterior de ziarul „Capitala” au fost date în locațiune, fără licitație, unui deputat liberal.

9) Alt domeniu în care am încercat să facem ordine este baza normativă a CMC și a Primăriei – un hățiș juridic incoerent și de netrecut. Se încalcă tot ce se poate încălca – legi, hotărâri de guvern, reguli de tehnică normativă. Multe documente contravin unul altuia, se suprapun. Este necesar de a sistematiza, a actualiza această bază normativă. În acest sens, doi ani la rând am introdus în buget sume necesare pentru elaborarea acestei baze de date, am obținut promisiunea de la Ministerul Justiției de sprijin metodologic. Dar banii așa și nu au fost valorificați de către Primărie pentru a elabora această Bază de date. Se creează impresia că lor nu le convine ordinea și sistematizarea documentară.

În concluzie, în linii mari, deocamdată, Primăria nu a devenit o instituție publică în adevăratul sens al cuvântului, activează în regim manual, pompieristic și haotic. O putem compara cu un mecanism ruginit și scârțâit, străin de noțiunile de eficiență, legalitate, corectitudine și bunăvoință față de cetățean. Ne dorim cu toții ca, în aceste vremuri de restriște, Primăria să devină o oază de liniște, stabilitate, eficiență și legalitate.

Și ca să închei cu un slogan electoral voi spune că sunt convins că, cel puțin la etapa actuală, acest lucru poate fi realizat numai de primarul Oazu Nantoi și echipa lui.

* * *

Două cuvinte se cere a fi spuse despre mitingul liberalilor de ieri, 07 iunie, din PMAN.

În ultimul timp, liberalii desfășoară o activitate furibundă, etalând un optimism debordant, pe alocuri, nejustificat. Primarul des iese cu declarații triumfaliste și arogante, povestindu-ne despre epocalele sale realizări.  Ca de obicei, Primarul  ne aburește cu obișnuitul său discurs „mesianic”, fals și fățarnic. Primarul vorbește frumos, nu zic. Chiar aș spune metaforic, cântă ca o privighetoare la început de primăvară. Puteam să înțeleg aceasta la început de mandat, dar acum … e timpul de strâns roadele.

Și nu prea ai ce strânge. Această vânzoleală scremută tare-mi amintește de o vorbă populară despre aceea că porcul în ajun nu se-ngrașă; dar moare sătul, se mai adaugă pe la noi. Desigur, totul la modul figurat.

Apropo, conducerea liberală nu a tras învățăminte din activitatea Consiliu municipal actual. Deoarece, pe lista PL pentru viitorul consiliu îi vedem pe aceeași consilieri, care au promovat cu îndârjire și nerușinare multe proiecte funciare și locative dubioase și ilegale, cei care au făcut trafic de influență în domeniul transportului public, al construcțiilor, al amplasării gheretelor etc.

Sper mult că această clica liberalo-comunistă, coruptă şi compromisă, nu se va mai regăsi în viitorul consiliu.

După cum spuneam, pe ultima sută de metri, primarul încearcă din răsputeri să-și lustruiască imaginea iremediabil șifonată. Dacă până ieri consideram că mai are șanse de victorie, după mitingul de ieri – cu încercarea de a deturna întrunirea platformei Demnitate și Adevăr – nu mai are nicio șansă. Liberalii au încercat, nemeritat, să obțină un transfer de imagine de la platforma DA – iarăși fără succes. Mai simplu vorbind, s-au făcut de râs în tot târgul. Tot așa de jalnică a fost și conferința de presă a liberalilor de după „shodca” cu pricina, în care respectivii au lansat niște învinuiri puerile la adresa platformei DA, un fel de scuze stângace. S-a adeverit proverbul francez: cine se scuză, se acuză.

A câta oară liderii „liberali” au dat dovadă de un amestec de bădărănism și trufie de cea mai joasă speță. Un fel de daltonism politic incurabil, inexplicabil și sinucigaș.

N-aș vrea să fiu răutăcios, dar îmi pun o întrebare retorică: din care ape tulburi a ieșit acest mojic needucat și mărginit, cinic și avid, acest Nero destructiv al Chișinăului.

Ieri, s-au ascuns de furia poporului după cordoanele poliției. Lamentabil sfârșit al unei cariere politice promițătoare.

Numai un politician fără viziune și simț politic poate săvârși o astfel de greșeală impardonabilă, neînțelegând că retragerea la timp ar fi fost o soluție onorabilă.

În situația respectivă e potrivit dictonul: dacă tăceai, filozof rămâneai. Mai exact, păstrai aparențele unui politician  abil și experimentat. Însă au vrut să culeagă roade politice străine. Tocmai ca-n fabula ca musca la arat.

Prostia (citește – măgăria) de ieri îi va costa postul de primar.

Nu e de ajuns că pe parcursul anilor au privatizat cauza națională, terfelind-o și compromițând-o.

Dacă în Chișinău vor veni la putere sculele putiniste – alias triada antinațională (socialisto-comunisto-usatistă) – , o parte din vină va fi pe conștiința și răspunderea „liberalilor”, care au condus în așa hal orașul.

* * *

Duminică, 14 iunie – ziua alegerilor locale generale –, iarăși va fi pentru noi momentul adevărului. Va fi testul maturității noastre politice. Ne vom prezenta masiv la scrutin pentru a ne decide viitorul sau vom prefera să stăm cu burta la soare, la iarbă verde. Iar soarta ne va fi decisă de  alții, cum a fost de-atâtea ori în zbuciumata noastră istorie.

Argumentul cârcotaș că n-avem pe cine alege, că nu mai avem în nimeni încredere nu stă în picioare. Nu uitați nici pe o clipă că clasa politică ne reprezintă pe noi. Noi am ales-o. Nu ne place? Haideți și vom alege alta. Veți spune că de fiecare dată dăm cu oiște-n gard? Probabil. Dar și prin alte părți procesul de creștere a elitelor politice a durat sute de ani. Și nu uitați: cei slabi și obosiți dispar de pe scena istoriei.

În aceste alegeri, iarăși va domina votul geopolitic. Nu-i ascultați pe așa-numiții binevoitori și analiști care detestă și blamează votul geopolitic. În cazul nostru, acest vot este o determinantă obiectivă și necesară pentru supraviețuirea civilizațională – dar în spate să deslușim și detaliile. Este o condiție necesară pentru alegerea puterii, dar nu și suficientă.

Nu-mi doresc ca atâta oară să alegem răul cel mai mic. De parcă răul are grad de comparație.

Iarăși, să-l votăm pe cineva, strângându-ne de nas.

Nu-mi doresc acest lucru: vreau să-i aleg pe cei mai buni dintre cei buni.

Publicat în articole

Dezmățul în construcții continuă

Încă o construcție ilegală, autorizată de către Primăria municipiului Chișinău cu încălcarea documentației de urbanism și a normativelor în construcții, este ridicată pe strada Ion Nistor, 17.

Cu toții știm despre problemele cu care se confruntă orașul în privința construcțiilor neautorizate și a insuficienței măsurilor pe care le întreprind structurile Primăriei și ale Consiliului municipal pentru contracararea lor. Deși Primarul general afirmă că Primăria n-are suficiente instrumente legale pentru a stopa acest proces, considerăm că cadrul legal existent permite acest lucru; și anume: prin implicarea în depistarea unor astfel de construcții neautorizate a preturilor de sector, a direcțiilor de resort din cadrul Primăriei, prin sesizarea la timp a organele de ocrotire a normei de drept și a Inspecției de Stat în Construcții pe marginea acestor ilegalități. Tot un suport normativ pentru stoparea construcțiilor ilegale va fi și Regulamentul privind procedura de demolare a construcțiilor executate ilegal pe terenurile municipale, aprobat în ședința Consiliului municipal Chișinău din 27 noiembrie curent. Rămâne doar ca Primarul și subdiviziunile municipalității să dorească sincer acest lucru.

Însă, mai nou, pe perioada mandatului primarului Chirtoacă, asistăm la apariția unui fenomen periculos și ilicit în domeniul construcțiilor: autorizarea de către Primărie și structurile sale a unor construcții cu încălcarea documentației de urbanism municipale și a normativelor în construcții. Construcții aparent legal autorizate (cu acte în regulă, ca să zic așa, – cu certificat de urbanism, cu proiect avizat, cu autorizației de construire), dar care nu respectă parametrii urbanistici și în construcție legal stabiliți.

Altfel spus, Primarul/Primăria proliferează construcțiile ilegale, dar cu „acte-n regulă de la Primărie”. Cum de procedat în aceste cazuri? Noile provocări din partea Primăriei necesită noi abordări din partea chișinăuienilor. Tradiționale apelări la lege, poliție, primar, Inspecție în Construcții nu ajută. Am mai apela la obrazul lor, dar n-are rost – nu-l au. Zadarnice sunt și petițiile în adresa autorităților sus-pomenite. De obicei, se răspunde că totul e în ordine, că construcția are documentele necesare. Dar nimeni nu-și pune întrebarea că se încalcă tot ce se poate încălca din documentația de urbanism și de construcții. În aceste condiții de obscuritate instituțională profundă, celor lezați în dreptul de vecinătate de aceste construcții ilegale nu le rămâne alt lucru de făcut decât să apeleze la justiție și la opinia publică. Știu: avem justiția pe care o avem (câteodată aș spune – și pe cea pe care o merităm), dar, altă cale de a ne apăra drepturile nu există. Deci, să oprim această batjocură urbanistică din orașul nostru și pe cei care o promovează, pe toate căile legale avute la dispoziție.

Construcție ilegal autorizată, din strada Ion Nistor, 17

Acum să trecem la cazul concret care m-a determinat să scriu acest articol.
Nu demult, pe strada Ion Nistor, 17 s-a deschis un șantier de construcție.
Locatarii caselor individuale de locuit din vecinătatea construcției respective s-au adresat cu o plângere privind ilegalitatea autorizării construcției din str. Ion Nistor, 17, în care afirmă că prin ridicarea acestei construcții li se lezează drepturile lor de proprietate, că se atentează inadmisibil la dreptul lor de vecinătate. Totodată, dânșii s-au adresat Primăriei și Inspecției de Stat în Construcții cu solicitarea de a sista lucrările de construcție la acest șantier până la înlăturarea încălcărilor documentației de proiect și de urbanism.

Cartierul în care se ridică această construcție este situat vizavi de Complexul Memorial Eternitate din str. Ismail. Zona este (era cel puțin – până la demararea construcției în cauză) una liniștită, cu case individuale unifamiliale de unu-două-trei nivele, cu un peisaj rustic, cu un aer pitoresc al Chișinăului de odinioară.
În limbajul urbanistic, al Regulamentul local de urbanism al orașului Chișinău, acestei zone funcționale i se atribuie funcțiuni rezidențiale, cu Codul de reglementare urbanistică R2. Zona R2 cuprinde funcţiuni rezidenţiale, liniştite, cu densitate redusă. În această zonă sunt permise doar locuinţe unifamiliale, izolate sau cuplate, de două-trei nivele.

După cum spuneam, recent, în imediata apropiere a imobilelor petenților (case particulare de locuit), pe adresa str. Ion Nistor, 17, a început un șantier de construcție. La întrebările vecinilor, responsabilii de la șantier i-au asigurat că va fi construită o casă cu trei nivele, că va fi respectat dreptul lor de vecinătate și că construcția va fi executată în conformitate cu legislația în vigoare și cu normativele în construcții. Între timp, foarte rapid, pe terenul cu suprafața de 449 metri pătrați, au fost ridicate șapte nivele ale construcției și nu se știe câte vor mai fi ridicate. Totodată, obiectivul a fost construit în imediata apropiere de imobilele vecine, nerespectându-se distanțele normative între construcții.
Ca de obicei în astfel de cazuri cu probleme, lipsea panoul de informare; care a fost afișat doar zilele trecute, la insistența vecinilor.

Voi enumera, punctual, doar câteva încălcări admise de către Primăria Chișinău la autorizarea acestei construcții:

1. S-a autorizat construcția unui bloc locativ cu 8 nivele într-o Zonă cu funcțiuni rezidențiale cu densitate redusă (Cod de reglementare urbanistică R2), astfel încălcându-se flagrant prevederile Regulamentului local de urbanism al orașului Chișinău. Blocuri multietajate de acest tip sunt permise numai în zone cu funcțiuni rezidențiale R6 – R7.

2. Autorizația de construire nr. 19-c/12 a fost eliberată pe 05.05.2012, cu termenul de valabilitate de șase luni și care nu a fost prelungit. În acest termen, lucrările de construcție nu au început, astfel expirând termenul de valabilitate al autorizației respective. Deci, construcția din str. I. Nistor, 17 este ridicată în baza unei autorizații cu termen de valabilitate expirat.

3. S-au încălcat toți indicii de control prevăzuți pentru zone cu funcțiuni rezidențiale R2, stabiliți de Regulamentul local de urbanism (procentul de ocupare a terenului, coeficientul de utilizare a terenului, număr maxim de locuințe, parcaj obligatoriu, retrageri hotare, distanțe între imobilele vecine, aliniamente etc.).

4. Prin certificatul de urbanism pentru proiectare nr. 443i/11 din 07.06.2011 se permite abuziv și ilegal micșorarea distanței între clădirile adiacente, contrar normativelor în construcții în vigoare.

5. În certificatul de urbanism nu au fost indicate date privind regimul arhitectural-urbanistic, cu referire la destinaţia imobilului/terenului, stabilită prin documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului; cerințe obligatorii stipulate de lege.

6. Prin ridicarea acestei construcții multietajate s-au încălcat drepturile de vecinătate ale petenților, li s-a adus atingere dreptului de proprietate. Deoarece la ridicarea construcției date nu s-au respectat distanțele normative între imobile, retragerile de la hotar, în casele vecine au apărut fisuri (str. I. Nistor, 19, ap. 1 și ap.2). Astfel, încălcându-se legislația și normativele în vigoare, s-a atentat în mod inadmisibil asupra terenurilor/imobilelor vecine. În așa mod, conducându-se de prevederile art. 379 al Codului civil al Republicii Moldova, dânșii cer interzicerea ridicării acestei construcții și anularea/revocarea actelor permisive respective.

Pentru a-și apăra dreptul lezat, proprietarii caselor vecine au depus, pe 07 noiembrie curent, o cerere prealabilă la Primărie (ca primă etapă a unui contencios administrativ), cerând anularea actelor administrative ilegale. La care Primăria nu a răspuns deocamdată, deși termenul legal pentru asta expiră pe 07 decembrie.

În concluzie, putem afirma că construcția din ion Nistor, 17 este ilegală, deoarece autorizația de construire a fost emisă de către Primar cu încălcarea documentației de urbanism și de amenajare a teritoriului și, ca consecință, trebuie anulată/revocată, cu stoparea lucrărilor de construcție și ajustarea proiectului la normativele în vigoare.

În acest sens, am cerut de la Primar anularea/revocare autorizației de construire și începerea unei anchete de serviciu pentru stabilirea și atragerea la răspundere a celor care se fac vinovați de avizarea documentației de proiect, de eliberarea autorizației de construire menționate cu încălcarea legislației în vigoare.
Dar, deocamdată, ca și în multe alte cazuri, vorba rusului: ni otveta, ni priveta (am găsit un echivalent frazeologic în română, cei drept cam indecent, care ar suna așa: nici bună ziua, nici …).

Autorizație de construire secretă

Un iz conspiraționist au avut și căutările noastre a autorizației de construire a blocului din Ion Nistor, 17. Din câte se știe, emitentul certificatelor de urbanism și al autorizațiilor de construire (primarul) este obligat să țină registre separate ale acestora. Norma legală stabilește obligativitatea emitentului de a asigura accesul public la aceste registre și actualizarea lor (Ca o paranteză: cei de la Primărie nu actualizează deciziile CMC, ce să mai vorbim de niște registre de autorizații).

Însă, încercările noastre de a găsi actele administrative respective în registrele menționate, pe site-ul Primăriei, nu s-au soldat cu succes. Registrul certificatelor de urbanism din 2011 nici nu este postat pe site-ul Primăriei. Nici autorizația de construire nr. 19-c/12 din 05.05.2012 nu figurează în Registrul autorizațiilor de construire postat pe http://www.chisinau.md. În schimb, sub același număr 19 în registrul dat este înregistrată o altă autorizație, pentru un alt obiectiv. Acest lucru ne conduce la gândul că în Primărie are loc o numerotare dublă/paralelă (una oficială și alta neoficială) la înregistrarea autorizațiilor de construire. Acest fapt denotă încălcări și ilegalități grave la elaborarea/emiterea autorizațiilor de construire. De asemenea, nepublicarea pe site-ul Primăriei a informației despre eliberarea autorizației respective este încă o dovadă a faptului că ilegalitatea a fost comisă premeditat.

Se mai cere de menționat că odată cu apariția în această zonă cu funcţiuni rezidenţiale cu densitate redusă a unui bloc locativ cu 8 nivele amplasat pe un teren de 449 m.p., se va agrava situația ecologică, va fi afectată Zona de Protecţie Sanitară a imobilelor învecinate, se va mări substanțial presiunea asupra infrastructurii și a rețelelor edilitare. În acest sens, vor fi afectate condițiile de trai ale locatarilor din cartier, se va aduce atingere dreptului lor la un habitat stabil, sănătos și în securitate.

„Gangrena” construcțiilor ilegale s-a generalizat

În ultima vreme, numărul construcțiilor neautorizate și a celor ilegale (adică autorizate cu încălcarea documentației de urbanism) s-a mărit simțitor. Ca să folosesc o metaforă uzuală – s-au înmulțit ca ciupercile după ploaie.
Rar mai întâlnești vreun proiect executat fără încălcări. O dovedește și numărul mare al plângerilor parvenite la Primărie în acest sens.
Nu știu care e cauza. Sau cei de la Primărie au scăpat de sub control situația în sfera construcțiilor. Sau presiunea dezvoltatorilor imobiliari este atât de mare, încât funcționarii nu rezistă „ispitelor”. Sau Primăria nu a putut să ofere proiecte viabile de reconstrucție a unor cartiere întregi și fiecare dezvoltator își rezolvă problemele cum poate.
Haosul din domeniul imobiliar este favorizat și de neelaborarea până în prezent a Planurilor urbanistice zonale ale sectoarelor.
Deocamdată însă, până la vremuri mai bune, situația din domeniul urbanistic se dezvoltă în mod necontrolat (cel puțin de autoritățile locale).

Lanțul de ilegalități din sfera construcțiilor nu putea fi asigurat de o singură persoană, inevitabil implicând o serie de funcționari de la Primărie și de la Inspecția de Stat în Construcții. Pe față este o complicitate a mai multor funcționari publici, ca să nu spun – a unei rețele mafioto-urbanistice.

În aceste condiții de dezmăț și de anarhie normativă, nimeni nu este garantat că mâne și lângă casa lui va apărea o astfel de construcție, care încalcă drepturile de vecinătate și documentația de urbanism. Nerespectarea regimului urban, a zonelor urbane funcționale ar însemna lipsa oricărei ordini și sistematizări în construcții. Mai simplu spus, fiecare poate să construiască orice și oriunde. Vorba moldoveanului: bani să fie, inclusiv pentru mită.

Asta înseamnă că nimeni dintre noi nu mai este în siguranță în acest oraș, nimeni nu mai are garanția că mâne lângă casa lui nu va apărea un zgârie-nori care să-i afecteze condițiile de trai.
Am mai spus-o cu altă ocazie, și am s-o mai spun: – până va ajunge la mințile crețe și obtuze ale „capilor” de la Primărie – lipsa ordinii urbanistice e tot așa de nocivă și demoralizatoare ca și lipsa ordinii juridice și sociale.

Din păcate, în ultimul timp, în raporturile cu Primăria nu-mi rămâne decât să apelez la forțele divine; cele pământești nu prea fac mare treabă. Așa că voi aminti povața Sfântului Ambrosie: dacă tolerăm nedreptatea, suntem părtași la ea.
Pentru cei care sunt indiferenți de ceea ce se întâmplă în acest oraș: nu uitați că mâne poate să vină rândul vostru și al apropiaților voștri.

P.S.: Pentru detalii suplimentare, vezi interpelările Nr. 73/14, 90/14, 91/14.

Publicat în articole

Termocomul a fost pierdut pentru municipalitate

Primăria a eșuat în negocierile pentru obținerea unui pachet de blocaj la S.A. Termocom – monopolistul municipal din domeniul termoenergetic. În aceste condiții, Termocomul a intrat în procedură de faliment.

Pe 28 septembrie 2014, Parlamentul a adoptat Legea Nr. 188 prin care s-au stabilit unele măsuri referitoare la procedura falimentului Societăţii pe Acţiuni „Termocom”. Prin legea respectivă, totalitatea bunurilor S.A. „Termocom”, destinate desfăşurării activităţii de producere, distribuţie şi furnizare a energiei termice (subansamblul funcțional), se transmite către S.A. „Centrala Electrică cu Termoficare nr.2” din Chişinău (CET-2), în baza unui contract de vânzare-cumpărare, prin stingerea datoriei Termocomului față de CET-2.

Totodată, legea prevede că întreprinderea va fi transmisă CET-2 numai după ce autoritățile municipale vor uza de dreptul de preemțiune la procurarea capitalului social al acesteia. Altfel spus, municipiului (în persoana Consiliului municipal) i s-a oferit 10 zile pentru a cumpăra totalitatea bunurilor Termocomului destinate desfăşurării activităţii de producere, distribuţie şi furnizare a energiei termice. Notificarea respectivă a lichidatorului întreprinderii a parvenit la Primărie pe 28.10.2014; termenul de procurare expirând pe 08.11.2014.  Prin această notificare s-a propus municipalității să cumpere bunurile întreprinderii la prețul de 1,646 mlrd. lei. Prețul de evaluare al întreprinderii, stabilit de un evaluator local, trezește mari semne de întrebare: deoarece numai volumul anual al vânzărilor Termocomului depășește suma de 3 mlrd. lei.

Bineînțeles, Municipiul nu poate plăti asemenea bani pentru Termocom. De aceea, probabil, întreprinderea va fi preluată de CET-2 în contul datoriilor.

Anterior, Ministerul Economiei promisese să intermedieze angajarea unui credit extern în mărime de 140 mln. euro pentru restructurarea datoriei către CET-2 / Moldova-Gaz. Dar negocierile în acest sens așa și n-au avut finalitate.

Prin Legea 188/2014  s-a făcut o derogare de la prevederile Legii insolvabilităţii, divizându-se bunurile întreprinderii în două categorii: cele antrenate în procesul de producere (subansamblul funcțional) și restul bunurilor societății. De asemenea, s-a dispus transmiterea fondurilor de producere unui singur creditor – S.A. „CET-2”, obligându-se acesta să asigure furnizarea neîntreruptă a energiei termice către consumatori. Totodată, CET-2 va deveni succesor al drepturilor şi al obligaţiilor S.A. „Termocom” în procedura falimentului.
În contextul scoaterii Termocomului din proprietatea municipiului, ne interesează care este statutul terenurilor municipale date în folosință Termocomului. Care este situația juridică a 37 ha de terenuri municipale date în gestiune Termocomului? Nu cumva și aceste terenuri municipale vor fi incluse în masa debitoare? Au fost ele luate în calcul la evaluarea prețului întreprinderii sau nu? Datoriile Termocomului se cifrează la 2 mlrd lei; ce va fi cu restul datoriilor? Acestea și încă multe alte întrebări și neclarități de ordin juridic și financiar apar în procesul derulării acestei tranzacții. Consiliului nu i-au fost prezentate rapoartele financiare și de evaluare; lichidatorul nici nu a venit în fața consilierilor să explice în detalii transmiterea respectivă. Astfel, această operațiune este învăluită într-o tăcere suspectă. Însă, după cum se știe, netransparența naște suspiciuni și zvonuri.
Pentru clarificarea situației cu terenurile municipale amintite, am cerut, prin interpelarea publică din 06.11.2014, de la direcția de resort a Primăriei extrasele cadastrale care să confirme atribuirea acestor terenuri la domeniul public. Reproduc un mic pasaj din răspunsul primit: „… vă informăm că S.A. „Termocom” a fost informată despre modalitatea stabilirii relațiilor funciare asupra terenurilor aflate în gestiune și înregistrarea lor la OCT Chișinău. Prin urmare, S.A. „Termocom” urmează să adreseze autorității publice locale cererile privind stabilirea relațiilor funciare cu stabilirea hotarelor terenurilor în cauză și adoptarea de către Consiliului municipal Chișinău a deciziilor respective … după care va fi posibilă eliberarea actelor pentru înregistrare la OCT Chișinău”.

Tradus din limbajul funcționăresc de lemn în limba normală asta ar însemna că aceste terenuri nu sunt deocamdată ale nimănui, odată ce dreptul de proprietate asupra lor nu este înregistrat în modul stabilit în Registrul bunurilor imobile, adică la cadastru. Primăria trebuie să ia măsuri pentru înregistrarea legală a acestor terenuri și să nu aștepte inițiative din partea Termocomului / CET-2.

Faptul că întreprinderea este în procedura falimentului nu-ia împiedicat pe aleșii locali în ședința din 25.09.2014 „să rupă” din terenurile date în folosință Termocomului  70 de ari și să-i transmită unei firme private.

În ultima vreme, Primarul general a manifestat un dezinteres vădit față de chestiunea Termocomului. Probabil, fiindu-i lehamite de permanentele probleme din sfera termoenergetică și considerând că e mai bine să transfere această „durere de cap” pe seama Guvernului. Dar, în majoritatea orașelor europene, operatorul de termoficare se află în gestiunea sau sub controlul autorităților locale.

Având în vedere toate manevrele neclare și netransparente legate de acest caz, trebuie să urmărim cu atenție derularea evenimentelor din sfera termoenergetică ca Termocomul / CET-2 să nu repete soarta Aeroportului și a BEM-ului.

Publicat în articole

Credit de 48 mln. euro pentru Apă-Canal, în condiții netransparente

La ședința Consiliului municipal Chișinău din 13 noiembrie 2014 s-a pus în discuție aprobarea contractelor de împrumut și de garanție pentru proiectul „Îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă și de tratare a apelor uzate în municipiul Chișinău”.

Pentru implementarea proiectului dat, pe 07.02.2014, Societatea pe acțiuni „Apă-Canal” Chișinău a încheiat, în numele municipiului, două contracte de împrumut cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și cu Banca Europeană de Investiții (BEI) în sumă totală de 48 mln. euro. Acum Apă-Canal a venit în Consiliul municipal cu solicitarea de a fi aprobate aceste contracte și de a primi garanții pentru rambursarea împrumuturilor. Se propune ca în bugetul municipal să fie prevăzute resursele necesare pentru rambursarea și deservirea împrumuturilor în cazul imposibilității de plată a acestora de către întreprindere.
Apare o întrebare legitimă și firească: de ce agentul economic respectiv nu-și gestionează singur raporturile financiare cu alte persoane juridice? De ce cere alocarea resurselor bugetare în condițiile unui astfel de tarif la apă? De ce cheltuielile ce țin de aceste credite nu sunt rambursate prin intermediul tarifului respectiv?

Nimeni nu pune la îndoială necesitatea modernizării infrastructurii urbane de apă și canalizare. Dar încă n-am uitat experiența amară referitoare la istoria cu contractele de împrumut pentru reabilitarea drumurilor în municipiu, când licitațiile de atribuire a lucrărilor s-au petrecut cu încălcări, iar încheierea și derularea contractelor a avut loc într-o atmosferă de secretomanie și de ineficiență. Totodată, în aceste contracte au fost incluse multe clauze împovărătoare pentru oraș, iar obligațiunile asumate prin ele nu au fost onorate de către Primărie. Deși contractele de împrumut pentru reabilitarea drumurilor au fost încheiate în 2011 și în 2012, reabilitarea în forță a celor șase străzi din proiect n-a început nici până acum. Consiliul municipal a constituit o comisie de anchetă pentru elucidarea situației create la implementarea acestui proiect.
De aceea aceste contracte, înainte de a fi aprobate, trebuie studiate atent pentru a evita problemele de genul celor descrise mai sus. Deocamdată, nici chiar comisia de specialitate a Consiliului municipal nu a avut acces la aceste contracte pentru a se expune asupra clauzelor contractuale. În aceste condiții, proiectul de decizie respectiv a fost remis la reexaminare și va fi dezbătut în următoarea ședință a Consiliului municipal.

* * *

Apropo, ca fapt divers, element al spectacolului mediatic permanent din CMC, la aceeași ședință, proaspătul aspirant la deputăție, Oleg Cernei, a fost exclus din componența Consiliului de Administrație al S.A. „Apă-Canal”. Cernei a devenit activ în ultimul timp, criticând votul liberal-comunist pe probleme funciar-locative, prin ce și a provocat furia comuniștilor, care cu ajutorul altor consilieri, inclusiv liberali, l-au exclus din Consiliul de Administrație al întreprinderii. Motivul invocat a fost prezentarea unor date false în declarația pe venit. Din partea comuniștilor, „rechizitoriul” a fost susținut de consilierul Victor Gărău care la învinuit pe Oleg Cernei de fals în acte. Nu știu cine are dreptate, dar sper că organele competente se vor clarifica.
În final, Oleg Cernei a cerut de la consilierii Gurău și Topală câte un milion de lei ca despăgubiri morale pentru calomnie. S-au mai ciondănit, au făcut un schimb colegial de complimente într-un rafinat limbaj care-i caracterizează, s-au răcorit și s-au împrăștiat pe la casele lor (mai n-am spus – pe la casele cui îi are). Mai bine ar fi discutat despre tarifele umflate la apa caldă …
Cât privește indignarea patetică a dlui Cernei, care, periodic, intrând în regim de miting electoral, critică pe bună dreptate delapidările funciar-locative puse la cale de liberal-comuniști, unde era Domnia Sa înainte? Atunci când era consilierul dlui Primar, de ce tăcea mâlc? Sau s-a deșteptat, a ieșit din somnul letargic al conștiinței, temporar, doar pentru campania electorală?

Publicat în articole

Circ și jaf în CMC

În Consiliul municipal Chișinău (CMC) continuă împărțirea ilegală a terenurilor și a încăperilor municipale. Încă un episod de acest fel a avut loc în ședința Consiliului din 13.11.2014, prelungită pe 20.11.2014. 

Nimic nou sub soare, pardon – sub bolta sălii de ședințe a Consiliului municipal Chișinău: același teatru al absurdului, aceeași piesă, cu aceiași actori, deocamdată; aceleași combinații și mașinații obscure funciaro-locative. Cu o precizare că se perfecționează, devine mai sofisticat mecanismul de delapidare și de deturnare a fondurilor / a proprietății publice.

În mare parte, ședința respectivă nu se deosebește esențial de altele. Poate doar prin prezența refugiaților și printr-un caracter mai „soft” din punct de vedere al legalității în raport cu ședința din 25.09.2014, de exemplu, când de asemenea s-au împărțit ilegal zeci de hectare de pământ și mii de metri pătrați de încăperi municipale. Probabil, prezența refugiaților în prima zi a ședinței a avut un efect benefic în acest sens, a mai temperat poftele aleșilor locali și ale funcționarilor Primăriei.

Furtunile politice și pericolele geopolitice care s-au abătut asupra țării îi lasă rece, puțin îi interesează pe unii consilieri și funcționari din Primărie. Nu se conștientizează răspunderea suplimentară care revine celor care gestionează treburile publice în aceste vremuri tulburi și de restriște. În loc să ofere un model de legalitate și de eficiență, de coeziune și liniște socială, de civilizație europeană, autoritățile municipale au eșuat în administrarea eficientă  a orașului, în menținerea unei elementare discipline financiare și instituționale în gestionarea afacerilor publice. Consilierii și funcționarii locali își văd de treburile personale; ai impresia uneori că autoritățile municipale și societatea trăiesc în lumi paralele, independente una de alta, fiecare cu nevoile sale.

Haosul instituțional din municipiu se amplifică pe zi ce trece. Această tendință periculoasă de dezorganizare a întregului organism urban se resimte și în Consiliul municipal. La ultimele ședințe sunt incluse pe ordinea de zi tot mai multe proiecte ilegale, inoportune, cu probleme. De amintit că ordinea de zi a ședinței Consiliului este pregătită de Primărie, avizată de secretarul Consiliului și semnată de către Primar. Fără semnătura Primarului nu se elaborează niciun proiect de decizie. Așa că răspunderea pentru noianul de proiecte de decizie ilegale o poartă aparatul Primăriei, secretarul Consiliului și Primarul, care le elaborează, le avizează și le semnează.

Își continuă opera distructivă exotica (din punct de vedere ideologic) alianță liberal-comunistă, care promovează și votează tot mai multe decizii ilegale funciare și de locațiune. Aici și în continuare vom utiliza denumirile de partide ca pure convenționalisme, care  ne-ar permite să deosebim o „gașcă” politică de alta.

Și unii, și alții au îmbrăcat aceste haine ideologice (mai degrabă zdrențe), care nu-i prind și nu le stă bine; care nu consonează cu interiorul lor găunos, dar care le permit să-și acopere goliciunea doctrinară.

În ultimul timp, în Consiliu și în Primărie se simte un fel de isterie frenetică și nevrotică, parcă în așteptarea sfârșitului lumii sau, mai degrabă, în așteptarea sfârșitului mandatului. Probabil, pentru unui asta și ar însemna sfârșitul lumii, metaforic vorbind. Adică sfârșitul lăfăitului în banii publici.  De parcă se tem că până la sfârșitul mandatului nu vor reuși să împartă averea municipală care a mai rămas. În aer plutește un iz acut de provizorat și de corupție generalizată. Vechiul principiu „după noi măcar potopul” funcționează cu succes în Primărie.

Ordinea de zi a ședințelor este supraîncărcată cu sute de proiecte, pentru studierea cărora consilierii au la dispoziție doar o zi două. Se face totul ca consilierii și societatea civilă să nu reușească să intre în esența proiectelor de decizie. Bineînțeles că consilierii și funcționarii care promovează aceste decizii cunosc bine conținutul lor. Proiectele de decizie sunt votate într-o goană bezmetică și amețitoare, într-un ritm galopant și halucinant, fără a se discuta pe fondul lor. Unii consilieri și funcționari parcă sunt turmentați de beția puterii nelimitate și necontrolate. De exemplu, la ultima ședință, dacă nu de luat în calcul declarațiile de la începutul ședinței, în medie fiecare proiect a fost examinat și votat în mai puțin de un minut. În așa regim se petrec cam toate ședințele Consiliului. Ce se urmărește printr-o astfel de manieră de activitate? Cred că se dorește să treacă neobservate multe proiecte ilegale de natură financiară, funciară, locativă etc.

În aceste condiții mulți consilieri au fost copleșiți de un soi de apatie și moleșeală spirituală, lăsându-se ghidați și manipulați de către Primar și de către liderii fracțiunilor, adoptând o atitudine contemplativă și fatalistă față de vânzoleala funciar-pecuniară din CMC. Dezinteresul față de activitatea Consiliului este menținut și de presă, care preferă să dea pe post ieșiri scandaloase, escapade verbale ale gurăilor locali, decât să prezinte o analiză detaliată a proiectelor discutate.

Consilierii și funcționarii Primăriei nesupravegheați de societatea civilă, lăsați de capul lor, fac ce vor, își rezolvă problemele personale pe contul averii publice, neținând cont de lege, de bun-simț și de interesele orașului.

Primarul și comuniștii se mai „înțeapă” reciproc, de ochii lumii,  însă toate deciziile cu probleme de legalitate sunt adoptate cu voturile ambelor fracțiuni. Câteodată, am impresia că atacurile reciproce liberalo-comuniste au sarcina să sustragă atenția opiniei publice de la realele și dubioasele afaceri comune ale partenerilor respectivi.  Circul, sau altfel spus vânzoleala exterioară, ascunde adevărata esență și scop al lor: împărțirea între ei și ocoliții lor a averii publice.

Prin acțiunile sale ilegale, unii consilieri și funcționari ai Primăriei conferă o nouă interpretare vechiului dicton latin „Circ și pâine” – cu nuanțările de rigoare: circ pentru plebe, alias chișinăuienii, și pâine, alias terenuri și încăperi, pentru aleșii locali, funcționarii Primăriei și protejații lor.

Dintr-o autoritate publică locală menită să elaboreze politici publice locale, Primăria s-a transformat într-un organ de împărțire a terenurilor și a încăperilor municipale.

Când cineva mă roagă să descriu succint și generic starea lucrurilor din Primărie, îmi vine în minte vestita remarcă a istoricului rus Karamzin care, la întrebarea ce se mai întâmplă în Rusia, a răspuns scurt: „Fură!”. Expresie care, ajustată la folclorul nostru, ar suna cam așa: fură ca-n codru , la drumul mare.

Am exagera dacă am afirma că în Consiliu se votează doar proiecte funciare și de locațiune. Nu toate proiectele sunt ilegale, dar majoritatea lor trezesc mari semne de întrebare din punct de vedere al legalității și al oportunității lor.

Ar fi nevoi de prea mult timp și spațiu pentru a povesti toate matrapazlâcurile și nelegiuirile din Primărie. Același lucru se referă și la descrierea amănunțită a unei  ședințe a CMC, cu analiza temeinică a fiecărui proiect. De aceea voi trece în revistă succint doar cele mai relevante proiecte de la ultima ședință.

Pentru început, vom da câteva date statistice referitoare la ședința CMC din 13.11.2014 (20.11.2014). Pe ordinea de zi au fost incluse 262 de proiecte, din care:

– 128 de proiecte funciare, însumând 29,7016 hectare de pământ și

– 69 de proiecte de locațiune, prin care s-au dat în chirie / vândut încăperi municipale cu suprafața totală de 3858,20 m.p.,

chestiunile funciare și de locațiune constituind 75,2 % din totalul proiectelor de pe ordinea de zi.

Nici la darea în locațiune a încăperilor municipale, nici la darea în arendă / vânzarea terenurilor nu s-a organizat nicio licitație publică, așa cum prevede legislația. Unica excepție o constituie un lot de 0,1289 ha din str. M. Viteazul care a fost scos la licitație și este destinat amplasării unei parcări auto.

Cât privește locațiunea încăperilor nu țin minte vreun caz de dare în locațiune prin licitație. Regulamentele din 2004 și 2009 privind licitațiile așa și nu au fost puse în aplicare. Personal, am elaborat un nou regulament pentru licitarea dreptului de locațiune, pe care l-am remis pentru avizare direcțiilor de resort încă în aprilie 2013. Care s-a pierdut pe undeva prin labirinturile Primăriei. Cuiva nu-i convine ca darea în chirie a încăperilor să intre în albia legalității și a transparenței.

Multe abuzuri se comit la privatizarea terenurilor aferente. Se depășește mult suprafața ocupată de construcții (uneori de zeci de ori). Un exemplu elocvent în acest sens este lotrul de 2,4501 ha din str. Ghidighici, 13 care s-a vândut la preț normativ, deși construcțiile nefinalizate aferente ocupă doar 906,9 m.p. (depășire a suprafeței atribuite de 27 de ori ?!). Adesea în decizii nici nu se indică prețul de vânzare.

În multe cazuri, pentru a mima o aparență de legalitate, la atribuirea / arenda terenurilor de la agenții economici se cere achitarea unei plăți unice în mărime de 10 % din prețul terenului (Raportul de evaluare a acestui teren este adus de agentul economic și adesea prețul este mult sub nivelul pieței). Dar de unde au luat funcționarii Primăriei această metodă inedită de atribuire / arendă a terenurilor, fără licitație, și după care criterii se stabilesc agenții economici care primesc aceste terenuri? Metoda respectivă este una ilegală, neprevăzută de legislație, care, de fapt, este o vânzare mascată la prețuri mult mai mici decât cele de piață.

„Configurări” abuzive ale terenurilor

Încă o invenție ilegală a funcționarilor din Primărie este modificarea configurației terenurilor anterior date în arendă / vândute, prin care se atribuie teren suplimentar. Adesea terenul atribuit îl depășește pe cel inițial și constituie zeci de ari. Procedeu de atribuire a terenurilor, de asemenea, nestabilit nici într-un act legislativ sau normativ.  Nu-mi aduc aminte ca-n Codul civil să fie menționată așa procedură de înstrăinare a terenurilor ca „configurarea terenului”. Câte o dată nici nu se indică suprafața terenului atribuit, se schimbă prin decizie doar planul lotului cu alt plan.

Și în acest caz, avem de a face cu o vânzare tacită, ilegală, fără licitație, la prețuri mult sub prețul pieței.

Terenuri publice date în arendă pe 1 leu

Altă năstrușnicie ilegală din sfera funciară: când o parte din terenurile domeniului public se dau în arendă cu suma de 1 leu pe an pentru un metru pătrat. La ultimele ședințe au fost multe decizii de acest fel, dar foarte multe. Am întrebat ce fel de preț e acesta – de 1 leu? Poate ați lansat vreo promoție de sărbători și noi nu știm? Încercările mele de a afla din care sursă normativă s-au inspirat la stabilirea acestui preț derizoriu au fost zadarnice. Actuala șefă a direcției funciare nu a putut să răspundă, invocând faptul că aceste proiecte au fost pregătite de conducerea veche a direcției (?!).

După cum spuneam, în multe decizii funciare nu este indicat prețul, doar menționându-se că terenul se atribuie la preț normativ (care poate fi calculat în mod diferit și marja legală a căruia poate varia de la 2 la 10 %; încă o posibilitate de „negoț” cu funcționarii Primăriei). Sintagma „ se atribuie” este un eufemism. În realitate, decizia este un contract administrativ de vânzare-cumpărare funciară, în care este obligatorie indicarea prețul de vânzare.

Parcări transformate în blocuri locative

În ultima vreme, o nouă modă în sfera urbanismului se răspândește în oraș: transformarea peste noapte a parcărilor auto în blocuri locative. Schema este următoarea: inițial, terenul se atribuie pentru organizarea unei parcări auto (de obicei, tot în condiții obscure – fără licitație), apoi se schimbă abuziv destinația și se construiesc pe terenul dat blocuri locative.

N-ar fi o problemă această schimbare a destinației terenului, dacă s-ar respecta normativele din domeniul urbanismului și al amenajării teritoriului, regimul urbanistic prevăzut de documentația de urbanism. Dar, practic, întotdeauna se încalcă regimul urban, funcțiunile urbane, indicii de control și alte normative din domeniul urbanismului. În așa mod, se afectează Zona de Protecția Sanitară a blocurilor vecine, se suprasolicită infrastructura edilitară din zona, se creează noi focare de poluare sanitară, de eclectism urbanistic și de nemulțumire a oamenilor din cartier.

Recent, un astfel de caz a avut loc pe str. Bogdan Voievod, 2, unde a fost atribuit un teren de 32 de ari pentru organizarea unei parcări auto. Chiar și această atribuire este ilegală, deoarece s-a făcut prin dispoziție a Primarului, și nu prin decizie a CMC, așa cum prevede legea. Apoi, pe acest teren, s-a început construcția a trei blocuri locative cu încălcare tuturor indicilor de control urbanistici (pentru detalii, vezi interpelările nr. 68/14, 70/14 și 78/14).

Și la ultima ședință a CMC s-au repartizat câteva terenuri pentru parcări. De exemplu, pe str. Valea Crucii s-a dat în arendă fără licitație un teren cu suprafața de 0,3868 ha pentru amplasarea unei parcări. Nu este exclus faptul că și în acest caz, mai târziu, se va schimba destinația și se vor construi blocuri locative, încălcându-se regimul și parametrii urbanistici și afectând zona construită din jur.

„Inovații” doctrinare locale în domeniul urbanismului

O „invenție” de ultimă oră, o găselniță șmecherească,  născută în mințile obtuze ale mai marilor pe arhitectură de la noi, care lor le pare foarte deșteaptă, este „redefinirea” locală a unor termeni consacrați în doctrina și în literatura de specialitate. Mă voi strădui să nu obosesc cititorul cu detalii tehnici și voi explica esența problemei în câteva fraze.

Înainte, toți parametrii și indicii urbanistici (C.U.T., P.O.T., retrageri, înălțimi, densități etc. – arhitecții mă vor înțelege) se calculau raportate la parcelă/teren – elementul de bază al Planului urbanistic general și al Regulamentului local de urbanism. Așa cum se face în toată lumea civilizată.

După „inventarea” noilor definiții, neaoșe, ale acestor termeni, ei trebuie să se calculeze raportat la zonă funcțională (cartier, câteva cartiere, sector). Ceea ce e absurd și e imposibil. Dar, ca să nu fie învinuiți de inventarea unei noi teorii urbanistice, cei de la Primărie totuși până la un anumit nivel (etaj, înălțime) calculează parametrii respectivi după modelul clasic, iar de la o anumită înălțime a clădirii (pe care ei o stabilesc în funcție de situație) – după metoda lor inedită, adică practic nu-i calculează.

Monitorizarea parametrilor urbanistici nu este un moft al cuiva. Acest lucru permite asigurarea unei dezvoltări urbane echilibrate, permite omogenizarea și unificarea habitatului urban.

De calcularea, stabilirea corectă a parametrilor și a indicilor de control urbanistici depinde conținutul certificatelor de urbanism și al autorizațiilor de construire.

Ce repercusiuni ar avea în plan practic această „revoluție urbanistică”? Aceea că de acum înainte în orașul Chișinău se poate construi orice și oriunde, cu acte în „regulă” de la Primărie, fără a ține cont de Planul urbanistic general, de Regulamentul local de urbanism, de cutuma arhitecturală locală, de părerea chișinăuienilor.

Toate aceste „inovații” au fost introduse prin Dispoziția Primarului general Nr. 480 din 29.05.2014, care contravine documentației de urbanism (Planului urbanistic general și Regulamentului local de urbanism), deci este ilegală (vezi interpelările Nr. 75/14, 76/14).

Folosindu-se de aceste noi „trend-uri” în ale urbanismului, în ultimul timp, au fost aprobate mai multe Planuri urbanistice de detaliu (PUD), care de asemenea încalcă prevederile documentației de urbanism municipale. Numai în ședința din 13.11.2014 au fost aprobate vreo zece.

Toate aceste interpretări amatoriste ale teoriei urbanismului vor conduce în scurt timp la schimbări negative în peisajul urban municipal.

Considerăm că este inacceptabilă denaturarea concepției și a aspectului arhitectural-urbanistic al orașului nostru, care, cutumiar, s-a dezvoltat ca un oraș verde, de proporții medii, cu spații și cu distanțe mari, bine aerate și însorite.  Nu putem transforma Chișinăul într-un oraș eclectic, șters și fără personalitate, într-o urbe amalgamată cu zgârie nori și cu clădiri de toate stilurile.

Vizavi de Circ va fi construit un cartier rezidențial

Peste drum de Circ, în perimetrul străzilor Calea Moșilor, Andrei Doga, bd. Renașterii Naționale și hotarul terenului Universității de Stat de Educație Fizică se preconizează să se construiască un cartier rezidențial. La ședința CMC din 20.11.2014 s-a dezbătut un Plan urbanistic zonal (PUZ) pentru acest cartier, care va fi amplasat pe o suprafață de 8,32 ha. Aici vor fi construite mai multe blocuri locative, cele mai înalte vor avea 20 de nivele.

Beneficiarul proiectului este o persoană fizică care deține un teren de 0,41 ha în această zonă. Din cele 8,32 ha pentru care s-a elaborat PUZ-ul, 47 % constituie proprietate privată, iar 53 %  – proprietate publică (municipală și de stat). Care vor fi modalitățile de consolidare a terenurilor masivului rezidențial nu se precizează.

În proiectul de decizie se propune interzicerea privatizării terenului aferent de către proprietarii caselor individuale din zonă; considerăm această prevedere ilegală.

Ideea în sine este foarte bună: de a reconstrui integral câte un cartier. Însă, în cazul de față, planul respectiv necesită ajustări majore la documentația de urbanism municipală. Deoarece, iarăși se încalcă tot ce se poate încălca, se depășesc parametrii și indicii de control urbanistici (în PUZ în dreptul parametrilor depășiți se specifică: „cu bonus” (?!), parc-am fi într-un supermarket la cumpărături; se pot tolera mici devieri, dar nu depășiri de câteva ori). Actualul PUZ va legifera o aglomerare urbană sufocantă pentru locuitorii zonei, fără suficiente școli, grădinițe și altă infrastructură urban-edilitară.

Totodată, la proiectare trebuie de luat în calcul condițiile geologice complicate ale zonei, porțiunile unde intensitatea seismică este de 8 grade.

Se propune ajustarea tuturor indicilor de control la valorile prescrise de către Regulamentul local de urbanism, excluderea ambiguităților, luarea în vedere a condițiilor geologice complicate ale zonei.

Mult-făgăduitul „jurământ anti-comunist” al liberalilor din CMC

Recent liberalii, într-o conferință de presă, au cerut celorlalte partide de dreapta să jure solemn că nu vor face după alegeri alianță cu comuniștii. Bună intenție, nu zic. Un cuvânt însă nu au spus despre alianța de facto liberal-comunistă de la nivel municipal, care funcționează bine-mersi de mult timp și nu în folosul chișinăuienilor, ci al camarilei primarului și al fracțiunii comuniste.

Pe la televiziuni Primarul îmblă cu gogoașa sa de serviciu – că dânsul se străduie din răsputeri să creeze o coaliție pro-europeană în Consiliu. Iar în timpul mimatelor sale strădanii pacifiste, liberalii nu uită să-și mai tragă niște terenuri și încăperi.

Colegii din Consiliu tot așteaptă ca Primarul să-și onoreze promisiunile de creare a unei alianțe pro-europene. Dar, pe semne, Primarul se conduce de o maximă a camarazilor săi comuniști: lucrul promis, trei ani se așteaptă – tocmai spre finele mandatului.

Iertată-mi fie comparația, dar, păstrând proporțiile, situația respectivă îmi creează unele asociații cu războiul nedeclarat din estul Ucrainei, când liderul rus afirmă cu nonșalanță că Rusia nu e implicată în conflict, iar Primarul fără să roșească spune că nu există nicio alianță liberal-comunistă în Consiliul municipal. Atunci de ce toate deciziile ilegale le votați cu tovarășii voștri comuniști? Ar fi onest, ca voi să jurați în fața chișinăuienilor că nu veți mai delapida (prăda) averea publică (folosind în acest scop voturile comuniștilor). În plus, comuniștii fac ordinea de zi, mai bine zis, selectează ce vor vota și ce nu.

Așa că, deocamdată, o alianță „monstruoasă” liberal-comunistă o avem la nivel municipal și nu la cel central.

Îmi pare rău că liberalii nu s-au ridicat la nivelul misiunii pe care doresc să și-o  asume pe dreapta națională a eșichierului politic – coagularea partidelor pro-europene din CMC.

* * *

Cum spuneam la începutul articolului: nimic nou în Consiliu. Trebuie totuși să nuanțez mesajul: nimic bun și în Primărie, iar degradarea situației se accelerează pe zi ce trece.

Astfel, corupția și dezordinea a căpătat un caracter endemic în Primărie  și demult a ieșit de sub controlul Primarului. Mult trâmbițata luptă a liberalilor cu corupția și cu ilegalitățile din Primărie a eșuat. Altfel spus, în „lupta” liberalilor cu corupția a învins corupția.

Liberalii s-au pierdut în mici „afaceri” și „tranzacții” șmecherești și dubioase (un fel de „furatul căciulii”). Au promovat o echipă de consilieri locali eterogenă, o „oaste de strânsură”, cu interese economice personale și oculte.

Nu demult, peliștii l-au felicitat pe Klaus Iohannis  cu victoria în alegerile prezidențiale. Dincolo de parte festivă, exterioară, a mesajului de la București, ar fi bine ca liberalii să preia și ceva din conținut lui. Și să implementeze în Primărie, măcar puțin din onestitate, moralitate, rigoare, pedantism și eficiență germană.

Din păcate, la nivelul municipiului încă nu poate fi vorba despre dezideratul: Chișinăul lucrului bine făcut.

În acest context, cuvântul-cheie ar fi instituirea ordinii și a legalității în autoritățile publice din Chișinău. Noțiuni deocamdată străine lor.

P.S.: Ayatolahul și oracolul liberal de Colonița într-o emisiune TV a spus: „Vom lua majoritatea în Parlament ca să facem ordine în țară”. Dacă veți face tot așa ordine în țară, cum a făcut-o junele liberal în Capitală, atunci vai de capul Moldovei noastre.

Acum, mai nou, în consonanță cu mesajul șefului, dl Primar ne-a fericit cu o nouă veste-trăsnet: că va fi prim-ministru. Pe asta cum s-o luăm? Pe bune sau ca pe o glumă de prost gust? Sau să o înțelegem ca pe o amenințare la adresa Moldovei? De parcă nu ne-ar ajunge dezmățul și fărdelegile de la nivel municipal, Domnia Sa vrea să le proiecteze, să le implementeze la nivelul întregii țării.

Ferească-ne Domnul de asemenea fericire!

Publicat în articole

Pentru ce am fost exclus din PL

Duminică,  29 septembrie, unele surse mass-media au difuzat o știre despre  ședința Consiliului Republican al Partidului Liberal, la care s-a votat, de rând cu alte chestiuni, și excluderea din partid a 12 persoane, printre care și subsemnatul. Motivul oficial: încălcarea Statutului PL. Tot atunci, s-a renunţat la imnul partidului „O, libertate, sfântă libertate”, pe motiv că textul a fost scris de reformatorul Ion Hadârcă.

Vestea „trăsnet” despre excluderea mea din partid m-a prins la țară. Cum am trăit excluderea? Desigur, nu ca pe o dramă personală, să nu exagerăm, dar, totuși, șapte ani din viață dedicați activității de partid înseamnă ceva. N-am știut nimic despre  acea ședință. Cel puțin puteam fi chemat pentru  anumite explicații. Am încercat un sentiment amar, ca să nu zic un dezgust total, față de această vânzoleală jalnică, numită bombastic activitate de partid. În ce au transformat „capii” liberalilor acest partid, odinioară viguros și promițător. Ca să fac o glumă tristă – mai stăteam în sat vreo două-trei zile și mă pomeneam și fără cetățenie – te pui cu nebunii.

Am fost învinuiți de subminare a activității partidului, de trădare (bine că nu de înaltă trădare). Am fost bănuiţi că am fi în relaţii mult prea apropiate cu foştii colegi, în prezent reformatori. Parcă-l văd pe șeful partidului, ros de bănuieli și îndoieli, măcinat de frământări și reflecții de amploare hamletiană, depistând și vânând reformatorii din partid. Dar să lăsăm lirismul la o parte și să trecem la proza vieții de partid.

După cum se știe, problemele în PL au început nu de ieri și nu de azi. Nu mă voi opri pe larg la acest subiect; cauzele scindării în PL au fost pe larg dezbătute în presă. Ce-aș mai putea adăuga? Am m-ai spus-o și cu altă ocazie că frământările și nemulțumirile în partid au mocnit de multă vreme. În partid s-a creat o stare de tensiune permanentă, alimentată de lipsa unei autentice democrații de partid, de intoleranța liderilor față de alte opinii, de înăbușirea din fașă a oricărei inițiative interne. Nu s-a reușit a gestiona corect situația, a împăca și a coagula diverse platforme existente. S-a mers pe calea confruntărilor, pierzându-se în disensiuni și intrigi mărunte. Din cauza acestor acțiuni  ale liderilor, actualmente, proiectul liberal este în  cădere liberă și în stare de putrefacție ideologică. Este puțin probabil ca PL să iasă din coma profundă în care se află, să găsească forțe interioare pentru  refacere, pentru purificare. Cel puțin în actuala formulă de conducere, cu actualii lideri – nu cred. Metastazele ideologice și ale afacerilor dubioase au pătruns prea adânc în inima partidului. La următoarele alegeri vor pleca în neantul politic. E soarta tuturor partidelor care au făcut cârdășie cu adversarii lor ideologici.

Dar, să revenim la cazul excluderii din partid. În realitate, în lumina celor întâmplate în ultimele luni în Consiliul municipal Chișinău (CMC), m-am îndepărtat de ceva vreme de PL. Dacă  s-ar fi discutat, s-ar fi știut. Deși, după ce filiala Buiucani a anunțat ieșirea din PL, eu ezitam să definitivez  faptul împlinit, având prieteni și colegi în ambele tabere „beligerante”, astfel încercând să evit o potențială învinuire de trădare, devenită deja un clișeu. Dar alianța liberal-comunistă, creată în ședința CMC din 27 iunie, unde s-au votat multe decizii ilegale, a grăbit lucrurile. Această expulzare a mea și a altor colegi a avut loc de mai mult timp: prin ostracizarea celor ce au opinii diferite de cele ale șefilor PL, prin încheierea de târguri rușinoase cu comuniștii pe la spatele colegilor de partid. Este adevărat că ceva e putred în PL, intuiam demult din comportamentul liderilor, din faptele lor, din mesajul criptat, printre rânduri. Așa că foștii colegi de partid mi-au ușurat sarcina, dilema, ca să nu zic existențială.

Să parcurgem punctual „rechizitoriul” ce mi se face. Deci, am fost învinuit de subminare a activității partidului, de trădare. Deoarece nu ne-au chemat măcar o dată să ne întrebe – generic vorbind – ce mai faceți, ce vă doare, pot să mă lansez doar în niște speculații referitoare la această presupusă trădare. Așadar, am trădat, pentru că am fost împotriva alianței cu comuniștii în CMC, încropită pe față în ședința CMC din 27 iunie, unde s-a votat o mulțime de decizii ilegale, prin care s-a pus la cale un jaf deschis al proprietății municipale. Sau pentru că nu am vrut să particip la ședința din 5 septembrie, unde acest jaf a continuat. Sau pentru că încă în ședința CMC din 15.05.2012 am fost împotriva atribuirii la domeniul privat a câtorva zeci de hectare de terenuri gestionate de întreprinderile municipale, considerând că acest pas poate avea urmări imprevizibile și pune în pericol zeci de hectare de teren municipal. De exemplu, poate legifera contracte de locațiune și arendă nevotate în Consiliu, adică ilegale, poate aduce la pierdere de terenuri prin falimentare deliberată a entităților care gestionează aceste terenuri.

Sau poate am trădat, pentru că am expus public tot ce s-a întâmplat la ședința CMC de tristă faimă din 27 iunie, într-un articol publicat în Timpul.md din 18 iulie („Noua configurație politică din Consiliul municipal Chișinău: alianța liberal – comunistă”) și în Jurnal de Chișinău din 23 august („Vânăta răscoaptă”), unde am criticat nou-formata alianță liberal-comunistă și isprăvile ei, unde am descris diverse modalități, folosite de Primărie, de delapidare a avuției municipale. Am scris despre deciziile ilegale adoptate de această alianță prin care se delapidează proprietatea publică; despre sediul liberalilor din Iorga, 15, acaparat și el printr-o decizie ilegală; despre administrarea defectuoasă a patrimoniului municipal; despre lipsa transparenței administrative; despre activitatea ineficientă a întreprinderilor municipale; despre carențele în organizarea licitațiilor și achizițiilor publice;  despre construcțiile neautorizate; despre baza normativă învechită și neactualizată și multe altele. Am vorbit despre relația dintre Consiliul și Primar, despre necesitatea reintroducerii funcției de Președinte al Consiliului. Am relevat faptul că se dorește a transforma consilierii într-o masă amorfă de nevertebrate mute, care execută fără crâcnire ordinele șefului, chiar și pe cele ilegale. Sunt deficiențe și la capitolul disciplină financiară și administrativă, unde cu o bună organizare a lucrurilor s-ar putea redresa situația. M-am pronunțat împotriva lichidării ziarului „Capitala” și a „Monitorul de Chișinău”. Am mai constatat faptul că Primăria nu a devenit deocamdată o autoritate publică în adevăratul sens al cuvântului; activează în regim manual, cu smucituri și izbituri. Se atestă o instabilitate instituțională, funcțională și organizatorică. În calitate de consilier am elaborat două regulamente, pe care le-am remis spre avizare în subdiviziunile executivului, unde s-au și pierdut în hățișurile birocratice de acum vreo jumătate de an. Aș spune în acest sens, parafrazându-l pe Creangă, – dacă nu vă plac regulamentele scrise de mine, scrieți altele mai bune. Dar, scrieți-le odată!

Argumentul invocat de primar că și ei fură – la nivel central – e subțire și pueril. Noi trebuie să ne onorăm obligațiunile acolo unde ne-a plasat destinul și electoratul, fiecare în măsura competențelor legale și a capacităților individuale. Ceea ce nu ajunge la primărie – mai mult tehnicism, instituționalizare și legalitate. Dacă veți urma această cale a legalității, a instituționalizării, a dialogului, noi vom fi alături de Dvs., dle Primar, și vă vom ajuta în toate inițiativele îndreptate spre dezvoltarea orașului. Deși, sincer vorbind, nu prea cred că vă puteți schimba și depăși condiția. Sigur, nu putem pune în cârca primarului toate problemele urbei, el fiind prea mic pentru a face față tuturor provocărilor ce stau în fața Capitalei. Trebuie să constat, cu regret, că  primarul nicidecum nu se poate metamorfoza într-un veritabil om de stat, cum i-ar sta bine unui edil de Chișinău. Apare o firească întrebare: cum să-i izgonim din Consiliu și Primărie pe farisei, pe cei care, acoperindu-se cu idei și precepte nobile, delapidează și toacă banii publici, adică ai noștri.

Să ne întoarcem la trădare. Trădare față de cine – față de alegători sau poate față de SRL „M. Ghimpu și neamurile”, care mai degrabă activează în regim de întreprindere individuală, numit în mod pretențios partid? Oare nu sunteți voi trădători ai cauzei naționale, cei care ați făcut alianță cu comuniștii în scopul devorării proprietății publice? Alegătorii nu v-au dat mandat să vă înhăitați cu comuniștii.

Atunci, să ne punem o întrebare retorică: cine sunt realii trădători ai intereselor alegătorilor? N-ar fi un delict alianța cu comuniștii. Cu cine să încheie alianțe e decizia suverană a fiecărui partid. Important pentru ce scopuri se face alianța.  Pentru delapidarea proprietății publice? Și aceasta e calea unui partid declarat prin program anti-comunist? Cred că viitorul congres al PL ar trebui să-i excludă din rândurile sale pe aceea care au făcut alianță cu comuniștii sau să schimbe programul partidului. Urmând logica păguboasă a liderilor PL-ului,  trebuie dați afară și acei membri de partid care nu sunt de acord cu pactul încheiat cu partidul comuniștilor, cu prestația lamentabilă a primarului, cu ilegalitățile  comise în CMC și în Primărie.

Dacă e să fiu formalist, le-aș aduce aminte celor din PL că sancţiunea de excludere din partid se aplică în baza hotărârii aprobate de către Congres pentru membrii Consiliului Republican (p. 3.17 din Statut), subsemnatul fiind unul dintre ei. Dar, dacă nu se respectă Programul partidului, ce mai contează Statutul. Așa se înțelege în PL democrația de partid, prin excludere din partid – pe semne liderii liberali s-au inspirat din maxima lui Stalin: nu-i omul, nu-i problema.

Despre  renunțarea la  imnul partidului „O, libertate, sfântă libertate”, cu textul scris de Ion Hadârcă,  credem că ar avea relevanță – să fim serioși, când a existat libertate și democrație de partid în PL? Niciodată. Trebuie să meriți acest imn, de libertate și democrație nici nu miroase în PL.

Parcă văd cum la următoarea ședință a CMC primarul ne va cere să ne depunem mandatele de consilieri. Realizez că primarul este dintr-o familie de juriști redutabili, de înaltă probitate morală, de n-ai unde pune probe pe ei. Dar, totuși, îndrăznesc să-i aduc aminte că în R. Moldova în legislație este consacrat mandatul reprezentativ și nu cel imperativ. Adică, pe înțelesul tuturor, consilierul, odată ales, reprezintă nu partidul, ci întreaga comunitate locală. Și dacă e vorba de pierderea încrederii populației, aici primarul e campion. În acest context, îi fac primarului o ofertă publică – haideți să mergem împreună la CEC și să ne depunem ambii mandatele. Veți spune că nu-i echivalent schimbul? Probabil. Dar nu eu am trădat așteptările alegătorilor care au votat un primar de factură europeană.

Aș vrea să facem un mic excurs în istoria nu prea îndepărtată a mișcării naționale.

Iertată-mi fie lipsa de modestie, dar, prin 1987, activând pe atunci în cadrul Institutului de Fizică Aplicată al AȘM, făceam primul ziar național și patriotic de perete, împreună cu Ion Holban (CNAA), cu regretata Ana Dabija, cu Gheorghe Bostan (director Civitas). Am fost nelipsit de la evenimentele majore ale vremii. Am participat la asaltul MAI din 1989; țin minte cum ne căuta securitatea cu foto-robotul pe la Academie. Dar unde era pe atunci patriotul de serviciu al neamului? Stătea tupilat în vizuină (ca un șobolan de baltă, viclean și șiret) în așteptarea vremurilor mai bune, lucrând în calitate de judecător la Judecătoria  sec. Râșcani al capitalei (să mă ierte rozătoarele și judecătorii, că n-am nimic nici cu unele, nici cu alții). Și aceasta e o mare întrebare, deocamdată fără răspuns: cum puteai activa în calitate de judecător în perioada sovietică, având frate disident?

În încheiere, copleșit de sentimentalism liberal, aruncându-mă în valurile patetismului, aș mai spune: adio, scumpi tovarăși de arme.

Ce să le mai doresc pe final celor care m-au exclus din partid? Multă sănătate și drum bun împreună cu comuniștii. Dar, aveți mare grijă la drum, să nu vă poticniți.

30 septembrie 2013

Publicat în articole

Noua configurație politică din Consiliul municipal Chișinău: alianța liberal – comunistă

18 iulie 2013, Timpul

În vâltoarea și fierbințeala BAC-ului și a bătăliilor parlamentare s-a scăpat din vedere un important eveniment politic la nivel municipal –  crearea unei noi alianțe în Consiliul municipal Chișinău: liberal – comuniste. Dacă înainte se votau cu comuniștii (cacofonie intenționată) subiecte ocazionale de interes personal al cuiva, acum liberalii au purces la o alianță deschisă, pe față cu comuniștii. Ședința Consiliului municipal Chișinău (CMC) din 27 iunie, la care s-a votat cu duiumul decizii ilegale, ne dovedește cu prisosință acest lucru. Dar să le luăm pe rând.

Reacția anemică și dezinteresată a presei față de acest eveniment m-a determinat să scriu aceste rânduri. Fără a pretinde la o descriere și o analiză exhaustivă a activității Consiliului și Primăriei, voi trasa doar unele probleme existente, în accepțiunea mea, în funcționarea acestor autorități publice. Voi puncta telegrafic și generic câteva repere, momente nevralgice, probleme funcționale și de legalitate, care se atestă la nivelul autorităților municipale, urmând ca pe parcurs să vin cu detaliile necesare.

Ingrată fiind misiunea asumată, grație complexității temei abordate, nu voi putea reliefa toate aspectele studiate în cuprinsul unui articol gazetăresc.

Mă voi strădui să îmbrățișez lapidaritatea proprie unui articol, deși activitatea CMC merită o mai abilă peniță și spațiul unui roman. Inevitabil, voi apela la procedeul de simplificare, omițând unele detalii tehnice, ce va face posibil obținerea unei imagini sinoptice, generale, schematice a chestiunilor abordate.

Nu doresc să mă erijez în cronicar și comentator al activității CMC, dar situația creată ne impune să luăm o atitudine tranșantă. Nu se mai poate tolera această debandadă instituțional –  administrativă din cadrul autorităților publice municipale. M-am decis să descriu situația creată, deoarece s-a umplut paharul răbdării – metaforic vorbind, atunci când pas cu pas se distruge infrastructura instituțională și funcțională a orașului.

Totodată, n-aș dori să ne pierdem în irelevante detalii tehnice, dar, vorba preferată a unui politician autohton, diavolul se ascunde în detalii.

Nu doresc să fiu învinuit de alarmism excesiv sau criticism nefondat, dar, în realitate, are loc o involuție, un regres pe toate dimensiunile vieții urbei. Situația în Consiliu și Primărie s-a dovedit a fi mai gravă și mai dezastruoasă decât credeam inițial, când am devenit consilier supleant fiind. Bineînțeles, Primăria nu funcționează în vid, ea este inevitabil afectată de haosul, dezordinea instituțională generalizată instaurată în societate, de entropia socială în creștere, dacă pot să mă exprim așa.

Mă voi strădui să evit veșnica meteahnă moldavă – criticismul și blamul exagerat și deplasat, nefondat, fără a aduce argumentele respective în susținerea oricărei afirmații.

Ca să anticipez acuzația de trădare, devenită slogan de serviciu al „liberalilor”, din start vreau să clarificăm niște lucruri – nu sunt mâna cuiva și sper să nu fiu atras într-o discuție interminabilă și extenuantă referitor la cine e mai patriot.

Iertată-mi fie pe alocuri incoerența textului, dar prea mare este ghemul de probleme acumulate pentru a fi reflectat succint într-un articol de ziar.

Noua alianță: liberal – comunistă

Dar să revenim la proza cotidiană, adică la ședința Consiliului municipal din 27 iunie. Voi face o descriere sumară, telegrafică, pe cât posibil concisă a acestei ședințe. S-au propus spre examinare 199 de proiecte pe ordinea de zi de bază și încă la vreo 100 de proiecte suplimentar. De la începutul ședinței reprezentantul Cancelariei de Stat a atras atenția consilierilor asupra ilegalității multor proiecte și a cerut retragerea lor. Dar nu a fost ascultat, ba mai mult decât atât a fost apostrofat de către un consilier comunist să nu facă ingerințe în activitatea Consiliului, deși legea permite astfel de intervenții. Și după părerea noastră, cel puțin vreo 61 de proiecte de decizii erau ilegale, era vorba de atribuire de terenuri și locațiuni fără respectarea procedurii legale. Dar urmează să așteptăm și opinia Cancelariei de Stat referitor la legalitatea acestor decizii formalizată în notificările respective.

Chiar de la începutul ședinței s-a observat conturarea unei noi alianțe între liberali și comuniști. După cum spuneam, și înainte se votau chestiuni funciare și locative dubioase indiferent de coloratura politică, într-o veselie – cum s-ar zice, acum însă alianța anterior tacită și accidentală a liberal – comuniștilor a devenit un fapt împlinit: majoritatea deciziilor, inclusiv cele ilegale, s-au adoptat numai cu voturile ambelor fracțiuni. Se poate presupune că alianța a fost precedată de o înțelegere amiabilă, de un troc între liderii ambelor partide. Cel puțin din partea liberalilor, bănuiesc, acest târg rușinos s-a făcut la cel mai înalt nivel de partid, cunoscând procedura  adoptării deciziilor în PL. Cu alte cuvinte, noi votăm proiectele voastre, voi – pe ale noastre. Adică, voi votați sediul PL din Iorga, 15, iar noi votăm vânzarea terenului de 17 ari și ceva aferent sediului PCRM din Iorga, 11.

Bineînțeles, deal-urile politice fac parte din arsenalul instrumentelor politice și ar putea fi acceptate cu condiția să fie legale. Dar dincolo de partea morală a „tranzacției” sus-menționate există și partea legală care e una îndoielnică despre care fapt voi vorbi mai jos. Dar, după cum spuneam, fără a se ține cont de atenționările Cancelariei de Stat, s-au votat la grămadă și deciziile ilegale. Putem afirma cu certitudine că votul comun liberal – comunist de conjunctură, de ocazie din ultimele luni s-a permanentizat și a devenit deja o cutumă în Consiliu.

De remarcat, ca o abatere lirică, era nostim și chiar tragico-comic să vezi cum aprigul și înfocatul apărător al proletariatului autohton Victor Gurău o făcea pe avocatul liberalilor, explicând cu o mină gravă de ce PL-ul are nevoie de acest sediu. De parcă nu ar avea suficiente sedii.

Aș vrea să mă opresc puțin asupra relevanței simbolice a evenimentului produs. Și anume, s-a trecut cu vederea un moment de cotitură, de răscruce – aș spune chiar – s-a luat definitiv și pe față cursul spre apropiere de PCRM. Dacă anterior, se făceau târguri ocazionale, aveau loc epizoade răzlețite pentru votarea unor proiecte, acum s-a purces la încropirea unei alianțe deschise, deși  nelegiferate  deocamdată printr-un acord scris. Zarurile au fost aruncate și Rubiconul politic – trecut. PL a făcut alegerea spre o apropiere de PCRM pentru promovarea unor decizii ilegale, în loc să prefere un dialog cu partenerii săi de pe dreapta proromânească a eșichierului politic. Dialog, care pe alocuri poate fi anevoios, care presupune răbdare, tenacitate și corectitudine în abordarea și susținerea intereselor sale politice. Însă s-a mers pe calea cea mai ușoară, dar șubredă și lunecoasă, s-a intrat pe un teren minat ideologic.

Firește, se va încerca înnobilarea acestui târg descalificant, ilegal și imoral.

Desigur, se va afirma că acest vot comun, această alianță este în „folosul chișinăuienilor”. Și nici n-ai ce obiecta: oare cei în folosul cărora s-au votat locațiuni și terenuri nu sunt chișinăuieni? Dar, ne-am convins în repetate rânduri, la cameră se mimează divergențe și lupte politice, în realitate însă, se fac afaceri din gros, fără a lua în considerație cadrul legal și diferențele ideologice. Nu credeți vorbelor, credeți faptelor. Triați discursul patriotard, cu care se acoperă unii escroci sentimentali, vorba cuiva. Dar sentimentali oare, mai degrabă – cinici. Dacă aș fi răutăcios aș spune că golănimea politică proletar – liberală e în plin atac asupra proprietății municipale.

În aceste condiții, astfel de viraje bruște ale liberalilor spre stânga pot avea un impact electoral negativ și îi pot arunca de pe carosabilul politicii moldave. În acest mod, Partidul Liberal, făcând jocul comuniștilor, comite un suicid politic colectiv și riscă să repete soarta PPCD-ului, asupra căruia planează și acum un pronunțat iz cadaveric politic. Apare o întrebare logică – cât va dura această idilă politică intempestivă și amoroasă? Bineînțeles –  cât vor dori comuniștii.

O replică pentru acei colegi care practică acest soi de colaboraționism descalificant și rușinos pentru un pretins și declarat partid liberal și proromânesc: nu stimați colegi, nu va ieși azi să vă curviți descalificabil, iar mâne să fiți doamnă respectabilă și imaculată, dacă-mi e permisă această comparație puțin frivolă. Cei care fac astfel de cârdășii antinaționale se vor pierde în zadarnice strădanii pentru a explica acest fapt votanților săi.

Dacă să mergem pe filiera zarzavaturilor, des utilizată pe la noi, putem spune: s-au copt vinetele, albastrul deschis cu roșu sângeriu. O alianță monstruoasă – alianța disperaților și corupților  – pretinșilor apărători ai neamului – devoratori ai proprietății publice.

În același context se pune o firească întrebare cu tentă filozofică – se poate în numele interesului național, proromânesc – prost înțeles, de altfel – să comiți fărădelegi, ilegalități? Dacă da, să știm și noi, să nu pierdem timpul degeaba. Cred eu că în acest caz are loc dubla culpă – legală și morală. Morală pentru că culpa se proiectează și asupra cauzei naționale, compromițând-o definitiv. Consider că nu este aplicabil aici principiul machiavelic – scopul scuză mijloacele.

Decizii ilegale pe bandă rulantă. Scheme frauduloase de delapidare a proprietății publice

Dar să revenim la rutina activității Consiliului. După cum spuneam, pe ordinea de zi des sunt propuse spre examinare și adoptare decizii ilegale. De exemplu, proiecte de decizii de locațiune a încăperilor și de dare în arendă a terenurilor municipale fără licitație publică, ceea ce contravine legislației în vigoare. Această practică ilegală s-a încetățenit de acum în Consiliu și nu mai miră pe nimeni. Însă la ședința din 27 iunie curent ca niciodată ordinea de zi era doldora de astfel de decizii ilegale. După expresia plastică a unui consilier municipal s-a pus la cale un atac raider asupra proprietății municipale. Dar nou-formata alianță roșu – albastru, neluând în seamă avertizările asupra ilegalității acestor proiecte, le-a votat în mod solidar. Urmează să sperăm că oficiul Cancelariei de Stat nu va fi selectiv și va ataca toate deciziile ilegale în instanță de contencios administrativ.

Altă modalitate de delapidare a banilor publici este aplicarea a două metodologii de calcul diferite în cazul locațiunii încăperilor și spațiilor municipale.

Neintenționând să-l obosesc pe cititor cu detalii tehnice și formule de calcul, totuși, pentru a întregi tabloul descris voi face câteva mențiuni. Inițial, cuantumul chiriei pentru locațiunea încăperilor se calcula conform unui regulament CMC din 2003 după o formulă simplificată, care nu ținea cont de toate variabile locațiunii. Pe parcurs, pe măsura fortificării și unificării bazei normative, determinarea cuantumului minim al chiriei bunurilor proprietate publică tradițional se face în Anexa 8 a Legii bugetului pe anul în curs. Unde se dau formulele respective, cu tariful de bază ajustat anual în funcție de nivelul inflației, coeficienții de amplasare, de amenajare tehnică, de ramură, de piață, etc. După stabilirea practicii de calcul a cuantumului chiriei conform Legii bugetului, acel regulament CMC din 2003 a devenit desuet și ilegal. Ca orice act normativ subsecvent, el nu poate contravine legii și urmează să fie modificat sau abrogat. De ce nu se face acest lucru până acum urmează de văzut, posibil cuiva îi convine astfel de stare de lucruri.

Mai departe, șmecheria constă în substituirea metodologiei unificate, legale, consacrate în Legea bugetului, de stabilire a cuantumului chiriei prin acea ilegală stabilită în regulamentul local din 2003. Desigur, în unele cazuri se aplică metodologia legală, iar în unele – cea ilegală. Care este criteriul de selecție în cazul calculării sumei chiriei știu numai decidenții din executivul local. Sper să-l aflăm cândva și noi. La ce daune financiare poate aduce această coliziune juridică artificial menținută de executivul orășenesc voi exemplifica mai jos în cazul chiriei pentru noul sediu al liberalilor.

M-am adresat nu odată la direcțiile respective ca în nota informativă la proiecte să fie indicată detaliat procedura de calcul, ca să poată fi verificată corectitudinea calculării și stabilirii prețului de locațiune, de arendă sau de vânzare. Dar nici până acum nu s-a făcut regulă în acest domeniu. De altfel, Curtea de Conturi a atenționat Primăria asupra acestor ilegalități, menționând că la darea în locațiune se pierd zeci de milioane de lei. Această practică vicioasă continuă și astăzi. Am făcut aleatoriu mai multe calcule la acest subiect și de foarte multe ori suma calculată conform Legii bugetului era mai mare decât cea calculată conform regulamentului local ilegal.

În general, administrarea și gestionarea patrimoniului municipal, fiind un domeniu foarte vast, merită un studiu aparte. Dar din lipsă de spațiu voi face doar câteva observații. Bunurile proprietate ale unităţilor administrativ-teritoriale se împart în bunuri ale domeniului public şi ale celui privat. Autorităţile publice locale executive trebuie să asigure delimitarea şi evidenţa separată a bunurilor din domeniul public şi cel privat. De asemenea, aceste bunuri trebuie să fie supuse inventarierii anuale, iar rapoartele asupra situaţiei lor se prezintă consiliului respectiv. Cât privește cazul municipiului Chișinău, nu-mi aduc aminte de nici un raport al executivului de inventariere, de monitorizare al bunurilor patrimoniului municipal, cu atât mai mult cu separare pe domenii.

Această gestionare ineficientă poate conduce la fraude și delapidări ale patrimoniului public. Voi aduce numai un exemplu în acest sens, de o combinație gen Ostap Bender de înstrăinare a averii publice în mai multe mișcări. Încă un an în urmă s-au pus în discuție două proiecte de decizie referitor la delimitarea terenurilor proprietate municipală. Mărul discordiei atunci a fost atribuirea la domeniul privat al proprietății municipale a câtorva zeci de hectare din gestiunea întreprinderilor municipale. Atunci m-am pronunțat și am votat împotrivă, explicând colegilor că această atribuire este nejustificată, că nici o normă imperativă nu ne obligă să facem acest lucru, că acest pas poate avea urmări imprevizibile și pune în pericol zeci de hectare de teren municipal. De exemplu, poate legifera contracte de locațiune și arendă nevotate în Consiliu, adică ilegale, poate aduce la pierdere de terenuri prin falimentare deliberată a entităților care gestionează aceste terenuri. Am întrebat de ce lipsește unicitatea de abordare în atribuirea unui teren la un domeniu sau altul – unele sedii ale Asociației de gospodărire a spațiilor verzi se atribuiau la domeniul privat, cel de la Buiucani bunăoară, altele – la cel public. Întrebări rămase fără răspuns, dar mai târziu deciziile au fost votate, cu promisiunea Primăriei, că anexele cu pricina la deciziile respective vor fi într-o nouă redacție. Până în prezent aceste anexe cu atribuirea terenurilor la un domeniu sau altul nu au fost făcute publice, ceea ce înseamnă că ele nu au intrat în vigoare.

Acum, după ședința din 27 iunie, am înțeles unele raționamente de care s-au condus autorii deciziilor sus-menționate cu privire la delimitarea terenurilor. În incinta filialei Buiucani a Asociației de gospodărire a spațiilor verzi un oarecare SRL a primit dreptul de privatizare a unei părți din această filială, fără respectarea procedurii de licitație, fără respectarea procedurilor de comercializare a activelor neutilizate în procesul de producție, stabilite de Guvern.

Și mai multe nereguli se atestă la nivelul întreprinderilor municipale. E o netransparență totală vizavi de situația financiar-economică a lor, de eficiența gestionării patrimoniului atribuit, de politica de cadre. Sunt multe contracte de locațiune încheiate de către întreprinderile municipale fără acordul prealabil al CMC, ceea ce atrage nulitatea absolută a lor. De faptul cum calculează și achită ei chiria numai ei știu. Spre exemplu, de curând am descoperit o întreprindere municipală „fantomă” – Î.M. „Prim Trans” (str. Hâncești, 140/1) se numește, care nu figurează nici în lista întreprinderilor de pe site-ul Primăriei, nici nu se află în subordinea vreo unei direcții municipale. Această întreprindere dă în chirie spații la câteva zeci de firme private, fără acordul Consiliului municipal, ceea ce este de asemenea ilegal.

Liberalii s-au pricopsit cu un nou sediu printr-o decizie ilegală

Cum am m-ai zis, la ședința CMC din 27 iunie liberalii au votat împreună cu comuniștii mai multe decizii ilegale. Printre care a fost și decizia de dare în  locațiune, pe un termen de 10 ani (inițial era de 25 de ani), Partidului Liberal a clădirii din str. Nicolae Iorga, 15 (lit. A, A1) cu suprafața totală de 299,8 m.p. în vederea amplasării unui sediu. Ilegalitatea deciziei respective poate fi invocată pe trei motive.

În primul rând, scrie undeva în legislație că partidele trebuie să primească  încăperi în procedură specială, fără licitație? Nu scrie. Este o prevedere despre asigurarea preferențială a asociațiilor obștești cu spații pentru activitate. Însă,  juridic vorbind, partidele nu pot fi asimilate asociațiilor obștești. În redacția articolului 181 din Codul Civil asociaţia poate avea forma de asociaţie obştească, asociaţie religioasă, partid sau de altă organizaţie social-politică. Adică, legea face distincție între asociația obștească și partid. În același sens se pronunță și Legea privind partidele politice – Partidele politice sunt asociaţii benevole, cu statut de persoană juridică, ale cetăţenilor Republicii Moldova cu drept de vot. Deci, partidele urmează să obțină dreptul de locațiune în regim comun, prin licitație.

În al doilea rând, se cere de menționat faptul că imobilul din str. N. Iorga, 15 (lit. A, A1) este inclus în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat sub numărul 33 și 203, ca dublu monument de arhitectură și istorie, construit la începutul sec. XIX, fiind clădirea veche a fostului gimnaziu pentru băieţi nr. 2.

Conform legilor cu privire la privatizare, privind ocrotirea monumentelor, culturii privatizarea obiectelor şi obiectivelor care alcătuiesc patrimoniul cultural naţional este interzisă. Prin urmare, în textul deciziei menționate era obligatorie includerea sintagmei „fără drept de privatizare”.

Și în final, menționam deja mai sus despre cele două scheme de calcul a sumei locațiunii. Bineînțeles și în acest caz a fost utilizată metoda de calcul mai ieftină, cea ilegală, descrisă în vechiul regulament local. Ca în vorba populară – cine împarte parte-și face. Sau altfel spus, străinilor – după lege, la ai noștri – conform cutumei vicioase. Dar să facem o comparație între prețurile obținute prin cele două metode de calcul. Mărimea chiriei anuale, stabilită în decizie – 109277,10 lei cu utilizarea metodologiei ilegale, amatoriste de calcul, adică costul unui metru pătrat constituie 364, 5 lei anual (30,38 lei/lunar). Să calculăm acum cuantumul chiriei utilizând metodologia legală prevăzută în Anexa 8 la Legea bugetului din 2013. Verificările respective le poate face oricine. Suma chiriei anuale obținute pentru imobilul concret din str. N. Iorga, 15 este de 282759,35 lei, respectiv 943,15 lei/m.p. anual. Și asta luând în calcul cel mai mic coeficient de piață. Deci, diferența va fi de 173482,25 lei/anual, pentru zece ani suma respectiv va fi de 1734822,5 lei. Aceasta cu condiția că tariful de bază nu va fi ajustat anual, cum se face de obicei. Așa că suma prejudiciului poate constitui minimum 2 milioane lei, dacă nu luăm în calcul că imobilul până la expirarea termenului de locațiune poate fi privatizat. Apare fireasca întrebare – cine va purta răspundere pentru prejudiciul cauzat bugetului municipal. Putem presupune că în acest caz a avut loc un ordinar abuz de putere și trafic de influență.

Actualmente, pe adresa Iorga, 15 se află Direcția privatizării fondului de locuințe a Primăriei, tot aici se păstrează și arhiva respectivă. Dincolo de partea morală a „afacerii”, nu s-a ținut cont de perturbarea activității unei subdiviziuni importante a Primăriei. În loc i se oferă un spațiu aproape de trei ori mai mic (105,2 m.p.). Asta în condițiile în care Direcția privatizare primește zilnic vreo 80 – 85 persoane. O spun în cunoștință de cauză fiind membru al Comisiei pentru privatizarea fondului de locuințe. De menționat că, anterior, s-a făcut reparație capitală a clădirii în sumă de circa 3 milioane lei.

Dacă vor trece în noul sediu liberalii și comuniștii, care au sediu pe Iorga, 11, vor fi vecini – la propriu și la figurat – având în vedere ultimele evenimente din Consiliu. Cât despre cealaltă parte a ecuației de schimb, a târgului de proprietăți publice, adică a terenului de 17,57 ari vândut PCRM-ului ca teren aferent la suma de 367681 lei (20927 lei per ar) nu avem deocamdată acces la borderoul de calcul ca să verificăm legalitatea prețului stabilit. Istoria acestui proiect cu vânzarea terenului comuniștilor aduce mai mult a detectiv de prost gust – proiectul nu a fost prezentat consilierilor nici în formă electronică, nici pe hârtie.

Relația Consiliu municipal – Primărie

Cadrul legal și conținutul acestor raporturi sunt amănunțit stabilite de legislația în domeniu și în doctrina de specialitate. M-aș limita aici doar la câteva reflecții vizavi de cazul municipiului Chișinău. Am descrie relația între aceste două autorități, două fațete ale administrației publice locale – Consiliul și Primarul. Care, doctrinar vorbind, se completează reciproc, interacționează, colaborează în exercitarea competențelor și atribuțiilor ce le revin conform legii. Situația diferă de la caz la caz, sunt greu de găsit modele pure, dar liniile generale de evoluție respectă o anumită traiectorie teoretică. Se asigură un echilibru, o interacțiune dialectală între Consiliu ca autoritate reprezentativă şi deliberativă a populaţiei municipiului și Primar ca autoritate reprezentativă a populaţiei municipiului şi executivă a consiliului local.

Aceasta în teorie, în realitate însă, în cazul Chișinăului se întâmplă o gravă deviere de la traiectoria doctrinară, are loc o deplasare a centrului de greutate în direcția Primarului și Primăriei. Acest decalaj s-a produs acum câțiva ani când a fost lichidat postul de președinte al consiliului. În momentul de față Consiliul este total paralizat, dependent, controlat, blocat și manipulat de Primar/Primărie. S-a denaturat și inversat însăși esența doctrinară a raporturilor CMC – Primar.

În prezent, Primarul convoacă ședințele Consiliului prin dispoziție, tot el propune ordinea de zi și proiectele de decizii. În ultimii ani n-a avut loc nicio ședință ordinară, toate ședințele Consiliului fiind convocate în regim extraordinar.

Legea spune – convocarea ședințelor extraordinare se face cu 3 zile înainte, cu ordinea de zi făcută publică. De asemenea, cetăţenii trebuie să aibă acces la proiectele de decizii şi la ordinea de zi a şedinţelor consiliului local. În realitate, ordinea de zi este făcută publică în ziua precedentă zilei ședinței, tot atunci consilierii pot primi proiectele de decizii pentru a le studia. De menționat că de fiecare dată e vorba de sute de proiecte, care fizic sunt imposibil de a fi analizate în jumătate de zi. Despre postarea pe site-ul Primăriei a proiectelor de decizii nici nu mai poate fi vorba. Toate aceste lucruri constituie o flagrantă încălcare a legislației, care a devenit o normă în organizarea activității Consiliului.

Câteva cuvinte se cer a fi spuse despre calitatea proiectelor de decizii pregătite de subdiviziunile Consiliului și Primăriei. Calitate care este sub orice nivel. Cum am mai spus, des se propun proiecte ilegale, inoportune sau pe muchia legalității. Adesea multe acte normative sunt pur și simplu copiate de pe acte vechi, neținându-se cont de baza normativă în dezvoltare de la nivel central. Pe aceeași chestiune pot fi propuse spre aprobare decizii contradictorii sau se adoptă o decizie, neabrogându-se acea veche în aceeași materie. Totodată, multe proiecte de decizii  stau la rând cu anii în executiv ca să nimerească pe ordinea de zi a CMC. Personal am elaborat două regulamente pe care le-am remis spre avizare în subdiviziunile executivului, unde se și plimbă în hățișurile birocratice de acum câteva luni. Aș spune chiar că multe proiecte pregătite de către subdiviziunile abilitate suferă de  superficialitate, neprofesionalism și diletantism.

Se instituie un fel de șerbie politică, atunci când multe proiecte promovate de consilieri / comisii sunt ținute cu anii și lunile – la propriu și la figurat – în direcțiile CMC și la primar, astfel fiind utilizate ca un mijloc de șantaj împotriva consilierilor „neascultători”.

Câteva luni se pregătesc regulamentele și statele de personal ale direcțiilor.

Se discută aprins cine să numească șefii de subdiviziuni – Primarul sau Consiliul. Deși norma specială din domeniu prevede clar că aceștia sunt desemnaţi prin decizie a consiliului, la propunerea primarului.

Până în prezent nu au fost aleși viceprimarii. Ceea ce ar însemna lipsa de dorință de ai numi sau abilitate, dexteritate scăzută de negociere pentru a identifica o soluție de compromis.

Încă un fenomen negativ, o practică vicioasă, care de acum s-a înrădăcinat în Consiliu este procedura de votare a deciziilor. Norma de drept ne spune că votul consilierilor este individual şi nu poate fi transmis altei persoane. Votul consilierului se exprimă public, prin ridicarea mâinii, în cadrul votării deschise. Procedura votării deschise poate fi efectuată şi prin apel nominal. Cum se numără voturile în Consiliu? Pur și simplu președinții fracțiunilor anunță numărul de voturi, nenumărând efectiv voturile. Altă noutate a ședinței din 27 iunie – schimbarea ordinei de zi pe parcursul ședinței și nu înaintea ședinței cum prevede legislația. La acea ședință procesul de votare a fost viciat material și procedural, în aceste condiții toate deciziile fiind contestabile.

Adesea, se propune o avalanșă de schimbări în ordinea de zi, practic dublând-o cu proiecte pe care consilierii nici nu le-au văzut. Se încearcă de a transforma Consiliul într-o mașinărie de vot docilă, uneori mizându-se și pe fireasca oboseală a consilierilor la sfârșitul ședinței.

În așa mod, se încearcă de a încorseta activitatea Consiliului în niște cutume vicioase, depășite de timp și certate cu norma legală. În relația Consiliu – Primar există un deficit de comunicare, de corectitudine, de legalitate, de instituționalism și șirul poate continua. S-ar putea prezenta această relație ca între o caracatiță executivă atotputernică ce domină asupra unui pitic neputincios, conducându-l și manipulându-l. Se dorește a transforma organul deliberativ și reprezentativ  al comunității locale într-o sculă docilă a cuiva.

Consider că pentru a restabili echilibrul instituțional între aceste două autorități, pentru a diminua din elementul de hazard și abuz care persistă astăzi, este oportună reintroducerea instituției Președintelui Consiliului, dotându-l cu competențele respective și eliberându-l pe Primar de multe atribuții improprii lui. În același timp ar fi binevenită, pentru o mai bună monitorizare a legalității procesului administrativ, oferirea și consilierilor, de rând cu primarul, a dreptul de contestare în contencios administrativ/Cancelaria de Stat a deciziilor și dispozițiilor ilegale ale autorităților locale. Cel puțin ar fi o temă pentru reflecții.

Unele aspecte ale activității Primăriei

Voi trece telegrafic în revistă unele momente slabe în activitatea Primăriei, fără a nega incontestabile și bine cunoscutele deja realizări ale Primarului. Nu înainte de a spune că o autoritate publică nu mai poate funcționa legitim dacă nu-și clarifică misiunea pentru care există, nu o traduce în indicatori de performanță și nu este evaluată periodic și transparent, pentru ca cetățenii să poată vedea dacă scopurile declarate sunt și atinse, iar dacă da, cu ce costuri. În domeniul indicatorilor de performanță și evaluării subdiviziunilor au fost preluate ceva documente de la nivel central, implementarea lor însă este în fază incipientă.

În linii mari deocamdată Primăria nu a devenit o autoritate publică în adevăratul sens al cuvântului, activează în regim manual, pompieristic și haotic. O putem compara cu un mecanism ruginit și scârțâit, străin de noțiunile de eficiență, corectitudine și bunăvoință față de cetățean, de meticulozitate și scrupulozitate în decizii și acțiuni – generic așa am descrie acest complex organism municipal. Se atestă o instabilitate instituțională, funcțională și organizatorică, o opacitate și netransparență în activitatea subdiviziunilor Primăriei.

Sunt carențe și la capitolul disciplină financiară și administrativă, unde cu resurse puține, cu o bună organizare a lucrurilor s-ar putea redresa situația. Elocvent în acest sens ar fi și exemplul personal – bunăoară, primarul de câțiva ani nu are audiență a cetățenilor. De menționat o regulă generală – aroganța personală a conducătorului se proiectează, se transpune în aroganță, neprietenie instituțională.

Am pomenit deja despre ineficiența și netransparența administrării și gestionării patrimoniului municipal. În acest context, se cere de implementat un  mecanism viabil de responsabilizare a managerilor subdiviziunilor Primăriei.

În Primărie nu există nicio subdiviziune responsabilă de politici publice. Deși s-a vorbit în nenumărate rânduri ca subdiviziunile Primăriei să-și definitiveze și să facă publice baza legală, documentele de politici publice, cristalizate în concepţii, strategii, programe și planuri de acțiuni – până acum lucrurile sunt într-o delăsare totală.

Procesul achizițiilor publice de mărfuri, lucrări și servicii de către subdiviziunile Primăriei în continuare este netransparent și are loc cu încălcări a legislației din domeniu. Să amintim că prin acest mecanism de achiziții publice rulează miliarde de lei.

În Primărie se perpetuează o politica de cadre defectuoasă și opacă, fără concursuri, cu elemente de nepotism. Se practică adesea interimatul în funții, dar știut lucru – nimic nu este mai ineficient decât conducerile interimare. Până în prezent nu sunt desemnați reprezentanții municipiului în întreprinderile municipale, în societățile pe acțiuni cu capital majoritar municipal, în instituțiile publice medico-sanitare – ceea ce conduce la perturbarea activității acestor entități.

Nu se respectă raportul legal între politic și administrativ la numirile în funcții. Gradul de mediocritate și neprofesionalism crește în Primărie pe zi ce trece, se proliferează o camarilă, o promiscuitate coruptă și docilă.

Ceva timp în urmă, în plină recesiune economică s-au majorat taxele locale.

Deși s-a anunțat mărirea lor cu 10 %, în realitate au fost crescute substanțial, pe unele poziții de 4-5 ori. Nu s-a făcut niciun studiu comparativ referitor la impactul regulator asupra mediului de afaceri. Repercusiunile negative ale acestor majorări se vor resimți în timp. Totodată, se aplică duble standarde, se emit dispoziții ilegale pentru favorizarea unor agenți economici.

Se prelungește debandada în domeniul construcțiilor neautorizate, mansardelor, anexelor. Se atestă un fenomen de schimbare abuzivă și ilegală a regimului urban, contrar celui prevăzut în Planul urbanistic general și în Regulamentul local de urbanism. Cele mai recente cazuri – cele de la intersecția străzilor Creanță/Belinschi, Neculce/Neaga, Petricani, 88. Referitor la ultimul caz, examinat la ședința din 27 iunie, de stabilire a relațiilor funciare pentru 3,87 ha cu schimbarea regimului urban, arhitectul-șef s-a pronunțat să fie retras proiectul, însă primarul a insistat să fie votat. Astfel de politică urbană incoerentă și dă naștere la deșucheate monstruozități arhitectural-urbanistice.

La propunerea primarului s-a votat lichidarea ziarul „Capitala” și a suplimentul lui „Monitorul de Chișinău”. Lichidarea ziarului a fost explicată prin raționamente financiare, fiind cerută insistent de comuniști. De menționat, totuși, faptul că democrația implică cheltuieli. În asemenea cazuri, legea presei stipulează că fondatorul trebuie să-și onoreze obligaţiunile faţă de abonaţi, unul dintre ei fiind și subsemnatul. Ziarul multă vreme a fost o platformă de expunere și dezbatere pentru aleșii locali, funcționarii publici, alte persoane interesate în viața urbei.

Această lichidare este  încă un pas emblematic în contextul transparentizării procesului decizional sau mai precis lipsa acestei transparențe. În „Monitorul de Chișinău” erau publicate deciziile Consiliului și dispozițiile primarului. Unde vor fi publicate acum aceste documente? Pe platforma www.actelocale.md pentru mun. Chișinău nu este afișat niciun document. Dar transparența decizională merită un studiu separat și aprofundat și la acest subiect voi reveni cu altă ocazie.

Un alt domeniu unde este foarte mult de lucru este baza normativă a Consiliului și a Primăriei – un hățiș juridic incoerent și de netrecut. Se încalcă tot ce se poate încălca – legi, hotărâri de guvern, reguli de tehnică normativă. Multe documente contravin unul altuia, se suprapun. Este necesar de a sistematiza, a actualiza această bază normativă. Dar cum și cine să facă acest lucru când majoritatea documentelor nu sunt făcute publice. Această stare de lucruri astfel decât un nihilism juridic cras nu poate fi numită.

Și în final sperăm – cu efortul concertat și conjugat al tuturor celor implicați – Primarul și Primăria care-l asistă se vor transforma în sfârșit într-o veritabilă autoritate publică, care să reprezinte comunitatea locală, să rezolve problemele urbei. Ne dorim cu toții ca, în aceste vremuri de restriște, Primăria să devină o oază de liniște, stabilitate, eficiență și legalitate.

Confruntarea între reformatori și „liberali” continuă

Mișcările tectonice și frământările în Partidul Liberal continuă. E necesar de spus că problemele, nemulțumirile în partid au mocnit de mult timp. În partid era o stare de nervozitate, de tensiune permanentă, cauzată de lipsa unei democrații de partid, de intoleranța față de alte opinii, de suprimarea oricărei inițiative interne.

S-ar putea replica că chestiunile interne și divergențele trebuie soluționate în cadrul partidului. Dar numai cine știe din interior stare de lucruri, înțelege că acest lucru este imposibil din motivul lipsei totale de comunicare și de democrație interpartinică, din cauza trufiei, îngâmfării hipertrofiate și nemărginite a liderilor de partid. Situația reală s-a tăinuit multă vreme, mimându-se o fațadă, o vitrină nobilă și europeană, în realitate găunos și putred fiind conținutul.

Nu s-a reușit de a gestiona corect situația, de a împăca și a coagula diverse platforme existente, posibil și datorită discursului virulent și gravelor tulburări comportamentale. S-a mers pe calea confruntărilor, pierzându-se în mărunte intrigi și disensiuni. Datorită acestor acțiuni degenerescente ale liderilor partidului

proiectul liberal actualmente este în impas și în cădere liberă. Nu s-a înțeles un lucru elementar – important este nu atât lucrul cu ideile, cât lucrul cu oamenii.

Acum punctul de ireversibilitate a fost trecut și datorită ultimelor evenimente din Consiliul municipal. Un îndemn celor care au făcut alianță cu comuniștii – nu uitați să spuneți când vă veți duce în fața oamenilor, că ați votat chestiuni dubioase și ilegale, ați făcut târg mizerabil cu aceea care sărbătoresc eliberarea la 28 iunie, cu aceea care v-au omorât și deportat consângenii, cu aceea care și astăzi vă umilesc și vă manipulează. Așa și-mi vine să le pun o întrebare retorică – voi sunteți urmași ai Romei și-n continuare după textul eminescian …

Ceea ce ține de capacitatea de restructurare, de reformare a partidului în actuala formulă, vorba ceea – dă Doamne, da nu cred.

Într-o frenezie disperată, „liberalii”, mimând o prodigioasă activitate, simulează crearea de noi filiale efemere și fantomatice prin toată țara. Ultimele isprăvi sunt nou-createle filiale din sectoarele Chișinăului, încropite peste noapte cu ajutorul mercenarilor din teritoriu și a funcționarilor din Primărie. Să le dorim mult succes în greaua și ingrata lor muncă de Sisif în acest sens. Așa înțeleg unii construcția unui autentic partid liberal. Cineva vrea cu tot dinadinsul să ne atragă într-un război fratricid de uzură.

Și pe final, un apel către alți colegi, care s-au săturat de această abureală patriotardă sub care se ascund josnice și meschine matrapazlâcuri – să purcedem la crearea unui nou proiect liberal, cu lideri de partid întregi la minte și teferi la cap.

Cât privește pe cei care au făcut pact cu comuniștii, pe cei, care de la înalte tribune, cu chip isteț de oaie creață, vorba lui Eminescu, ne dau lecții moralizatoare, dându-se drept sfinți cu documente în regulă – să-i judece Domnul și electoratul. Dumnezeu să-i odihnească în cimitirul politic al neamului. Amin.

Publicat în articole