Ultimul zvâcnet hidos al unui consiliu corupt și compromis

Pe 19 mai 2015 a avut loc ultima ședință a actualului Consiliului municipal Chișinău, în cadrul căreia au fost votate sute de decizii funciare și locative, prin care s-au atribuit ilegal zeci de hectare de pământ și mii de metri pătrați de încăperi municipale. 

Balamucul vesel din Consiliu a continuat. Ar fi el vesel, dacă nu ar fi atât de trist. Un fel de veselie bezmetică pe timp de ciumă. Adică, se fură într-o veselie avuția publică, deci a noastră. Nutresc o slabă speranță că balamucul se va sfârși odată cu înscăunarea  noului Consiliu. Deși nu prea cred. Tradițiile vicioase sunt perene pe tărâmul nostru mioritic.

Se poate spune că în Consiliu nu s-a întâmplat nimic deosebit: același spectacol penibil al fraudelor și al ilegalităților ca de obicei. Un teatru dezgustător al absurdului. O obișnuită atmosferă mefistofelică pentru acest Consiliu. Numai că de astă dată, datorită ultimei reprezentări a sezonului (a mandatului), a atras atenția mai multor spectatori.

Consilierii au dat dovadă de o perseverență infracțională ieșită din comun, în pofida multiplelor atenționări ale societății civile. Și de această dată,  s-au votat sute de decizii funciare și locative, prin care s-au atribuit ilegal zeci de hectare de pământ și mii de metri pătrați de încăperi municipale. Consilierii iarăși au confirmat zicala populară: nu aduce anul, cât aduce ziua. În deosebi, ziua de ședință a CMC și, în special, pentru unii consilieri.

Atâtea s-au vorbit și s-au scris despre acest Consiliu și această Primărie – ai impresia uneori că figuranții scandalurilor mediatice și-au dezvoltat imunitate la critică, ca paraziții la antibiotici, și activează bine mersi în acest val de nemulțumire colectivă generalizată. Sper ca după alegeri decidenții locali de astăzi se vor duce în neant ca un vis rău. În fine, ca și cei de la centru, și guvernarea locală este o oglindă fidelă o societății, care  amplifică în mod hipertrofiat toate viciile acesteia.

Desigur, furtul local nu se poate compara cu jaful de proporții apocaliptice de la nivel central. Dar, direcția este urmată cu insistență și consecvență. În discuții private, răspunzând la acuzațiile noastre de delapidări și ilegalități, liberalii parează cu seninătate că la guvern se fură în proporții mult mai mari. Nu cred că aceasta poate fi o scuză.

Astăzi, dorim să facem un bilanț intermediar  al activității CMC și a Primarului general. Nu vom trece în revistă toate problemele cu care se confruntă municipiul, ele fiind bine cunoscute. Vom puncta doar unele repere importante din activitatea acestor două autorități publice locale.

Din păcate, trebuie să constatăm că bilanțul activității Consiliului nu este unul îmbucurător. Putem afirma cu certitudine că este un bilanț deplorabil. Actualul CMC va intra în istoria oraşului ca un consiliu al certurilor interminabile, al delapidărilor funciare şi locative, al dezmățului urbanistic, al furtului banului public prin intermediul licitațiilor trucate, al haosului instituțional, al instabilității sociale. Mai pe scurt,  ca un consiliu al şanselor ratate.

Acest Consiliu a fost marcat și dominat de o alianță tacită, nedeclarată: o alianță liberal-comunistă. Alianță, care a activat nu în folosul chișinăuienilor, ci în folosul pecuniar, funciar și financiar al acestor două partide, al consilierilor liberali și comuniști și al ocoliților lor.

Nu vom vorbi în coordonate ideologice: numai a ideologie nu miroase aici. Dacă nu de considerat ca ideologie setea nelimitată de chilipir și căpătuială necinstită. Denumirile de partide la noi fiind, în mare parte, un pur convenționalism, fără vreo încărcătură ideologică: cine primul a venit, acela și și-a luat denumirea dorită.

Am văzut că și la ultima ședință a CMC, această alianță liberalo-comunistă, la care s-au alăturat liberal-democrații și unii neafiliați, a încercat să tragă ultimul tun locativ-funciar. Iarăşi ni s-au dat sute de proiecte de decizie, pentru studierea şi analiza cărora am avut la dispoziție doar o zi. Dar trebuie de spus că aceasta nu este prima încercare de acest gen, când pe ordinea de zi erau incluse sute de proiecte de decizie (însumând mii de pagini), pentru studierea cărora consilierilor li se oferea o zi două. Se conta pe oboseala și neatenția consilierilor pentru a promova proiecte dubioase și ilegale.

Vom aduce câteva date statistice referitoare la ultima ședință a Consiliului municipal Chișinău:

1) Proiecte de decizie incluse pe ordinea de zi:  620 

2) Proiecte de decizie votate:  344 

3) Proiecte de decizie respinse:  276 

Trebuie de remarcat, fără falsă modestie, că multe proiecte ilegale au fost respinse și datorită insistenței noastre. Din păcate, nu ne-a reușit să respingem toate proiectele de decizie dubioase: alianța coruptă și-a făcut mendrele și de această dată, neținând cont de opinia publică și de normele de drept.

Cu privire la pierderile cauzate patrimoniului municipal prin aceste decizii, este necesară o analiză temeinică și de durată a proiectelor date. Vom menționa că doar prin proiectele de la p. 72 au fost înstrăinate ilegal 3,58 ha de teren municipal, prin proiectele de la p. 734,35 ha, iar prin proiectele de la p. 89 au fost date în locațiune, ilegal, fără licitație publică, 14.510,7 m.p. de încăperi municipale (ceea ce constituie cam vreo două terenuri de fotbal – și asta numai la o singură ședință). Trebuie de menționat calitatea proastă a proiectelor pregătite de Primărie. Multe proiecte nu au toate avizele necesare, nu au avizul comisiei de profil, nu au note informative, nu au scheme de încadrare în teritoriu etc.

În continuare, vom face o retrospectivă succintă a nerealizărilor / eșecurilor actualului primar, Dorin Chirtoacă:

Organizarea dezastruoasă a activității CMC.

Nu ne vom lansa în considerații de natură teoretico-doctrinară privind raporturile CMC – Primar – am vorbit despre asta în alt articol (Noua configurație politică din Consiliul municipal Chișinău: alianța liberal – comunistă). Vom menționa doar că activitatea CMC este în continuare dominată, controlată și manipulată de Primar / Primărie. Primarul întocmește după bunul său plac ordinea de zi a ședințelor și o prezintă în ultimul moment, pentru a nu da posibilitatea consilierilor și societății civile de a o analiza și studia, încălcând astfel toate termenele legale.

Nu s-a creat o alianță democratică și stabilă la nivel municipal. Vina în totalitate este pe seama Primarului, el fiind șeful administrației publice locale. S-a preferat alianța cu comuniștii, non-ideologică, dar profitabilă financiar. O alianță monstruoasă și nocivă de delapidare a patrimoniului municipal.

În aceste condiții, activitatea Consiliul s-a transformat într-un circ mediatic, sub paravanul căruia malefica alianță își făcea mendrele. Astfel, se inducea impresia unor veșnice certuri, unde gurăii și cerneii locali se simțeau ca la ei acasă. Pe la spatele camerelor de luat vederi însă, se făceau înțelegeri oculte pentru promovarea deciziilor ilegale.

S-a ajuns la situația că niciun proiect de decizie nu poate nimeri pe ordinea de zi a CMC, pur și simplu, conform unei proceduri legale prestabilite, ci trebuie promovat de cineva din Primărie sau din Consiliu.

Este imperios necesară reformarea din temelie a administrației publice municipale  – avem nevoie de o dezbatere publică largă pe această temă. Am mai scris și cu altă ocazie, că, actualmente, Consiliul poate fi comparat cu un pitic neputincios și slab, manipulat și controlat de o caracatiță executivă atotputernică. Se cere, de urgență, de revizuit relațiile CMC – Primar. Acum e momentul, când se elaborează noua lege despre statutul municipiului Chișinău. Este necesar de reintrodus funcția de președinte al Consiliu, desființată pe timpul președinției dlui Ghimpu. Din câte știu, astăzi, 08 iunie, un astfel de proiect de lege va fi depus în Parlament de către deputații independenți Iurie Leancă și Eugen Carpov. Proiect care va întări și va delimita clar competențele Consiliului și ale Primarului general, care va echilibra raporturile dintre autoritățile publice municipale.

Primăria a rămas o instituție perimată, netransparentă, coruptă și ineficientă.

Nu s-au constituit organele de conducere ale CMC și ale Primăriei, nu au fost aleși viceprimarii, șefii de direcții și de întreprinderi municipale. Primarul a preferat să numească șefi interimari prin dispoziție, fără concurs public. Dar, se știe – nu e nimic mai demoralizator și demotivant decât instabilitatea în funcție / interimatul.

Altfel spus, nu a fost definitivată arhitectura instituțională a CMC și a Primăriei. Nu s-a optimizat și eficientizat activitatea subdiviziunilor  Primăriei, nu se face evaluarea lor conform unor indicatori de performanță, publici și prestabiliți.

În cazul Primăriei, se creează impresia unei cetăți asediate, ostile și neprietenoase față de cetățeni. Încercați să contactați  așa-numitul ghișeu unic și vă veți convinge de acest lucru.

Cu tot respectul față de mulți funcționari publici onești și profesioniști, sunt nevoit să constat că Primăria a devenit un fel de paradis al infractorilor  din domeniul funciar-locativ și al achizițiilor publice trucate. Mai țărănește fie spus, au transformat Primăria într-o treucă pentru camarila liberală.

Primarul a proliferat și a tolerat diverse clanuri și încrengături mafiote în Primărie. Nu cred că-n această țară mai există o astfel de instituție coruptă și „bolnavă” cum este Primăria municipiului Chișinău. Parafrazându-l pe Karamzin, în Primărie se fură, se fură din gros și cu nerușinare.

Voi mai aduce un citat din literatura universală: e putred totul în Primăria asta. Sunt necesare măsuri drastice și neordinare, chirurgicale și revoluționare. Dar cine să le facă? Gașca actualului primar nu are nici abilitări morale, nici capacități profesionale pentru o operă de reformare de așa amploare.

Dorin Chirtoacă  a adus Primăria într-un hal fără de hal, ca să mă exprim mai puțin academic. Primăria a rămas o instituție „ofticoasă”, osificată și perimată, străină noțiunii de eficiență și de reformă. În urma sa, liberalii au lăsat o primărie în paragină instituțională.

Mi se pare că Primarul s-a resemnat și s-a lăsat dus de val, de valul corupției și haosului din Primărie.

Putem spune, citându-l pe un fost preşedinte, că Primarul a fost învins de sistem, de sistemul corupt și ineficient din Primărie, mai exact, a devenit parte, a devenit capul acestui sistem.

Lipsa transparenței decizionale.

În Primărie se atestă o lipsă totală de comunicare cu societatea civilă, cu business-ul local, cu alte autorități și instituții publice din oraș. Nu sunt făcute publice toate deciziile CMC și dispozițiile Primarului general. Primăria este contaminată cu un soi de trufie instituțională, se complace într-un „turn de fildeș”, departe de problemele chișinăuienilor. Nu se organizează audieri publice pe probleme de interes major pentru comunitate.

În Primărie este promovată o politică de cadre defectuoasă.

Politica de cadre din Primărie se bazează pe nepotism, pe clientelism, pe relații de loialitate de partid. Nu sunt organizate concursuri publice pentru angajarea personalului, se merge pe filiera interimatului.

Se dă preferință neamurilor, colegilor de partid și de clasă. Mulți funcționari publici au atins plafonul de vârstă pentru pensionare. Nu mai zic de faptul că în mandatul primarului „patriot”, în Primărie s-au oploșit multe elemente antinaționale și subversive.

Dezvoltare urbană haotică.

Dezvoltarea municipiului are loc într-un mod haotic și necontrolat. Planul urbanistic general și Regulamentul local de urbanism nu au fost amendate și actualizate mai bine de opt ani, cu respectarea procedurii legale (studiu de fezabilitate, expertiză, consiliul urbanistic etc.). În ultimii ani, se merge pe o cale ilegală: se adoptă decizii punctuale pentru schimbarea regimului urbanistic al unui teren, fără respectarea procedurii legale de amendare și actualizare a PUG și a Regulamentului local de urbanism. Mai mult, prin dispoziția ilegală a Primarului general Nr. 480 din 29.05.2014 se anulează ilegal prevederile documentației de urbanism și de amenajare a teritoriului sus-menționată. În această dispoziție se dau noi definiții ale indicatorilor urbanistici. Se stabilesc niște definiții „neaoșe”, nemaiîntâlnite în doctrină și în legislația urbanistică din alte țări.

Astfel, s-a încercat a se anihila orice regulă și standarde din domeniu. Acum, se poate construi orice și oriunde în acest oraș.

Cred că e de prisos de spus că într-un oraș urât trăiesc oameni urâți. Urâți la chip și la suflet. De altfel, raționament valabil și pentru societate în ansamblu, doar cu o paletă mai vastă de calificative.

Gestionarea spatiilor verzi.

Nu s-a încheiat înregistrarea și delimitarea în modul stabilit a spațiilor verzi. În așa mod, mai au loc acaparări abuzive a terenurilor din spațiile verzi ale orașului. Ultimele exemple: str. Sadoveanu, Valea Morilor, Valea Trandafirilor, Calea Ieșilor.

Colectarea si gestionarea deșeurilor menajere.

În ciuda promisiunilor făcute, nu s-a realizat niciun proiect de colectare și prelucrare a deșeurilor. Toate proiectele despre care s-a trâmbițat în campaniile electorale au eșuat lamentabil. Nu s-au identificat terenuri potrivite pentru  depozitarea deșeurilor.

Termocomul a fost luat de la Primărie.

Datorită lipsei de capacitate de negociere cu Guvernul, municipiul a pierdut controlul asupra S. A. „Termocom” și posibilitatea de a promova politici în domeniu.

Administrarea ineficientă și netransparentă a fondului funciar municipal.

Nu s-a finalizat delimitarea și înregistrarea în modul stabilit a fondului funciar municipal. În special, nu se face înregistrarea cadastrală a terenurilor la domeniul public și privat al proprietății municipale, prevedere cerută expres de legislație. Acest fapt duce la pierderea de terenuri municipale neînregistrate la domeniul public. De menționat că această înregistrare cadastrală pe domenii nici nu s-a început.

Continuă practica ilegală de atribuire a terenurilor fără licitație publică.

Administrarea defectuoasă a proprietății municipale.

Organizarea evidenței proprietății municipale se află într-o stare incipientă. Nu există registre de evidență ale bunurilor domeniului public și privat  ale proprietății municipale. În opt ani de mandat, Primarul general nu a prezentat Consiliului niciun raport privind administrarea proprietății municipale, pe domenii, prevedere expres stipulată în Legea privind administrarea publică locală.

Cei 1,5 mil. de m.p. de încăperi municipale nelocative nu sunt înregistrați în modul prevăzut de legislație, după domenii. Pe site-ul Primăriei este plasată informația doar despre 16 din cele 62 de întreprinderi municipale și societăți comerciale cu participare municipală.

Până în prezent nu sunt constituite consiliile de administrare ale acestor întreprinderi, deși o decizie a CMC în acest sens a fost adoptată încă doi ani în urmă. Șefii acestor întreprinderi folosesc profitul întreprinderilor după cum consideră de cuviință, fără a transfera 30 % din profit în bugetul municipal, așa cum prevede legislația.

Multe încăperi municipale se dau în locațiune, apoi se privatizează la preț normativ. În opt ani nu a avut loc nicio licitație privind obținerea dreptului de locațiune, așa cum prevede legislația în vigoare.

Transportul public.

Primăria încă n-a început implementarea Strategiei transportului public, elaborată cu consultanța partenerilor germani și români și adoptată anul trecut de Consiliul municipal. Rutele transportului public se atribuie de către Primar, fără concurs, deși Consiliul municipal are o comisie specială pentru organizarea concursurilor privind atribuirea rutelor. Cele mai profitabile rute se atribuie prin dispoziție a primarului membrilor partidului liberal (ultimul exemplu: ruta de autobuz 23 luată de la Parcul Urban de Autobuze și dată unui consilier liberal).

Itinerarele transportului public se schimbă aleatoriu, fără respectarea prescripțiilor din Strategia transportului public. Știm cu toții despre schimbările haotice ale itinerarelor microbuzelor din ultimele luni, care au provocat  multă nervozitate în oraș.

Transportul urban de troleibuze și autobuse necesită o restructurare și optimizare temeinică. Bugetul municipal cheltuie circa 160 mil. lei anual pentru achitarea serviciilor prestate de către aceste întreprinderi municipiului. Formal acești bani nu sunt considerați subvenții, ci achitarea serviciilor de transport prestate. Adică se achită pentru numărul de călători transportați. Dar în 2012 primarul a schimbat prin dispoziție (!) contractele de prestări servicii, adoptate de către Consiliul municipal, astfel, schimbând metodologia de calcul a tarifelor. Acum, din exterior este foarte greu de apreciat corectitudinea calculării sumelor pentru prestarea serviciilor de către aceste întreprinderi.

De menționat că RTEC are circa 2300 de angajați, iar PUA – circa 900 (la 100 autobuze funcționale).

Întreprinderile respective au în gestiune zeci de hectare de teren și mii de m.p. de încăperi, multe dintre care sunt date în arendă și în locațiune, fără acordul CMC, ceea ce este ilegal. La ce preț dau ei în arendă și locațiune proprietatea municipală numai ei știu. Chiar la ultima ședință a CMC s-a votat o decizie ilegală, despre permisiunea PUA de a da în arendă și locațiune patrimoniul aflat în gestiune (fără indicarea arendașilor, locatarilor, condițiilor contractuale ?!). Orice jurist (dacă nu are diploma cumpărată) știe că contractele de arendă / locațiune încheiate fără acordul CMC sunt lovite de nulitate absolută, care nu poate fi acoperită prin confirmare, este imprescriptibilă, iar instanța o poate invoca din oficiu. Vom vedea reacția juriștilor din Primărie și a organelor competente la aceste ilegalități.

Continuă aventura economică sub denumirea pretențioasă de „producere a troleibuzelor”, care sunt necompetitive și după preț, și după calitate în comparație cu cele din uzină. E de ajuns să facem o excursie la locul „producerii” – o hală / garaj obișnuit – ca să nu ne mai mire faptul că ele se defectează atât de des.

Repararea și întreținerea drumurilor municipale.

Cunoaștem starea deplorabilă a drumurilor din oraș. Îndeosebi a celor din cartiere și a trotuarelor.

Municipiul Chișinău a contractat două credite – cu BERD (în 2011) în sumă de 11,7 mil. euro și cu BEI (în 2012) în sumă de 10,3 mil. euro – pentru repararea drumurilor. Un contract a expirat deja, iar altul va expira în câteva luni, dar banii așa și nu au fost utilizați. De ce? Pentru că Primăria a organizat o licitație pentru desemnarea antreprenorului general cu încălcarea procedurilor legale, pe marginea cărui fapt este deschisă o anchetă. Pentru că Primăria nu a îndeplinit clauzele contractuale, și anume: nu a implementat Strategia transportului public, planul de organizare a parcărilor urbane, concepția de tichetare electronică în transportul public, nu a strămutat piața neautorizată de pe str. Tighina etc.

Acestea sunt doar câteva dintre problemele cu care se confruntă orașul, descrise în fugă, și care nu au fost eficient gestionate de către Primar și structurile subordonate lui.

Ne veți întreba ce-am făcut noi pentru a contracara aceste ilegalități? Pentru a opri această debandadă a ilegalităților și a furturilor, am utilizat toate mijloacele legale avute la dispoziție. Și anume: declarațiile publice și interpelările. Pe site-ul Primăriei nu sunt făcute publice declarațiile, interpelările, inițiativele și proiectele consilierilor. De aceea fiecare consilier se descurcă cu forțele proprii.

Din păcate, legislația nu oferă consilierului dreptul de a ataca în instanță nici deciziile ilegale ale CMC, nici dispozițiile ilegale ale primarului general.

Din inițiativele noastre mai importante aș menționa doar câteva, și anume:

1) Am făcut sute de interpelări pe diverse teme de interes municipal.

2) Am atenționat Primarul și organele competente referitor la multe încălcări financiare, la construcțiile ilegale, la problemele de organizare și funcționare a Primăriei și a Consiliului.

3) Am elaborat proiectul Regulamentului privind licitaţiile pentru obţinerea dreptului de locaţiune și al Regulamentului Comisiei pentru privatizarea încăperilor municipale. Regulamente care au obținut toate avizele necesare încă acum doi ani, dar Primarul până în prezent nu le pune pe ordinea de zi a CMC. Din ce cauză? Pentru a putea împărți proprietatea municipală după bunul său plac, fără licitație publică, cum o cere legea.

4) La insistența noastră, Primăria a schimbat metodologia de calcul a chiriei încăperilor municipale. Și anume: am insistat asupra aplicării metodologiei legale de calcul a acestei chirii, consacrate în Legea bugetului de stat, și a nu mai aplica procedura ilegală de calcul, descrisă într-un regulament ilegal al CMC din 2003. Astfel, s-au încasat zeci de milioane de lei în bugetul municipal. Pentru a exemplifica pierderile pe care le suporta municipiul, aplicând această metodologie ilegală, vom menționa cazul sediului liberalilor. Chiria pentru care a fost calculată prin metoda veche, ilegală. Diferența astfel constituind 1,7 mil. lei. Cine va recupera acest prejudiciu cauzat bugetului municipal?

5) Încă trei ani în urmă am cerut inițierea delimitării terenurilor municipale, cu atribuirea lor la domeniul public sau privat al proprietății municipale. Procesul de delimitare și atribuire s-a început, dar anexele la deciziile respective nu au fost publicate până în prezent, deci nu au intrat în vigoare.

6) Pe parcursul activității noastre, am descoperit mai multe întreprinderi anonime, secrete, aș spune eu. Informația despre care nu figurează nici pe site-ul Primăriei, nici în alte surse publice. De menționat că din 62 de întreprinderi municipale și societăți cu capital municipal pe site-ul Primăriei este plasată informația doar despre 16 din ele. De altfel, și aceea sumară. Spre exemplu, o întreprindere municipală „fantomă” descoperită de noi este și Î.M. „Prim Trans”  din str. Hâncești, 140/1, care nu figurează nici în lista întreprinderilor de pe site-ul Primăriei, nici nu se află în subordinea vreo unei direcții municipale. Această întreprindere dă în chirie spații la câteva zeci de firme private, fără acordul Consiliului municipal, ceea ce este de asemenea ilegal. Apropo, la ultima ședință a CMC-ului s-a înstrăinat ilegal un hectar din terenul acestei întreprinderi.

7) Se prelungește debandada în domeniul construcțiilor ilegale, mansardelor, anexelor. Se atestă un fenomen de schimbare abuzivă și ilegală a regimului urbanistic, contrar celui prevăzut în PUG și în Regulamentul local de urbanism.  Chiar și la ultima ședință au fost votate vreo 8 schimbări abuzive a regimului urbanistic. De exemplu, s-a schimbat regimul urbanistic al unui teren (9,5 ari, S – R7) și în curând va apărea un bloc multietajat între Dendrariu și Universitatea Pedagogică. Alt caz: anterior Asociației Naționale a Atleților Olimpici li se atribuie un teren pentru amplasarea unei săli de sport, apoi, la ultima ședință, se schimbă regimul urbanistic și destinația terenului. Se permite construcția unui bloc multietajat în locul sălii de sport.

Am făcut multe demersuri, interpelări în adresa organelor competente pentru a stopa ilegalitățile din domeniul urbanismului și al construcțiilor. Am oferit asistență juridică persoanelor vătămate în drepturi de către Primărie. În acest sens, s-a obținut câștig de cauză în multe dosare asistate de noi.

8) Ne-am pronunțat categoric împotriva lichidării ziarului „Capitala” și a suplimentul lui „Monitorul de Chișinău”, propusă de Primar și votată împreună cu comuniștii. Astfel, s-a produs un derapaj antidemocratic, un atac la libertatea de exprimare și la transparența decizională. Acum, doar o mică parte din deciziile CMC se publică pe site-ul Primăriei. Iar site-ul Monitorul de Chișinău nu mai funcționează. Nu demult, încăperile ocupate anterior de ziarul „Capitala” au fost date în locațiune, fără licitație, unui deputat liberal.

9) Alt domeniu în care am încercat să facem ordine este baza normativă a CMC și a Primăriei – un hățiș juridic incoerent și de netrecut. Se încalcă tot ce se poate încălca – legi, hotărâri de guvern, reguli de tehnică normativă. Multe documente contravin unul altuia, se suprapun. Este necesar de a sistematiza, a actualiza această bază normativă. În acest sens, doi ani la rând am introdus în buget sume necesare pentru elaborarea acestei baze de date, am obținut promisiunea de la Ministerul Justiției de sprijin metodologic. Dar banii așa și nu au fost valorificați de către Primărie pentru a elabora această Bază de date. Se creează impresia că lor nu le convine ordinea și sistematizarea documentară.

În concluzie, în linii mari, deocamdată, Primăria nu a devenit o instituție publică în adevăratul sens al cuvântului, activează în regim manual, pompieristic și haotic. O putem compara cu un mecanism ruginit și scârțâit, străin de noțiunile de eficiență, legalitate, corectitudine și bunăvoință față de cetățean. Ne dorim cu toții ca, în aceste vremuri de restriște, Primăria să devină o oază de liniște, stabilitate, eficiență și legalitate.

Și ca să închei cu un slogan electoral voi spune că sunt convins că, cel puțin la etapa actuală, acest lucru poate fi realizat numai de primarul Oazu Nantoi și echipa lui.

* * *

Două cuvinte se cere a fi spuse despre mitingul liberalilor de ieri, 07 iunie, din PMAN.

În ultimul timp, liberalii desfășoară o activitate furibundă, etalând un optimism debordant, pe alocuri, nejustificat. Primarul des iese cu declarații triumfaliste și arogante, povestindu-ne despre epocalele sale realizări.  Ca de obicei, Primarul  ne aburește cu obișnuitul său discurs „mesianic”, fals și fățarnic. Primarul vorbește frumos, nu zic. Chiar aș spune metaforic, cântă ca o privighetoare la început de primăvară. Puteam să înțeleg aceasta la început de mandat, dar acum … e timpul de strâns roadele.

Și nu prea ai ce strânge. Această vânzoleală scremută tare-mi amintește de o vorbă populară despre aceea că porcul în ajun nu se-ngrașă; dar moare sătul, se mai adaugă pe la noi. Desigur, totul la modul figurat.

Apropo, conducerea liberală nu a tras învățăminte din activitatea Consiliu municipal actual. Deoarece, pe lista PL pentru viitorul consiliu îi vedem pe aceeași consilieri, care au promovat cu îndârjire și nerușinare multe proiecte funciare și locative dubioase și ilegale, cei care au făcut trafic de influență în domeniul transportului public, al construcțiilor, al amplasării gheretelor etc.

Sper mult că această clica liberalo-comunistă, coruptă şi compromisă, nu se va mai regăsi în viitorul consiliu.

După cum spuneam, pe ultima sută de metri, primarul încearcă din răsputeri să-și lustruiască imaginea iremediabil șifonată. Dacă până ieri consideram că mai are șanse de victorie, după mitingul de ieri – cu încercarea de a deturna întrunirea platformei Demnitate și Adevăr – nu mai are nicio șansă. Liberalii au încercat, nemeritat, să obțină un transfer de imagine de la platforma DA – iarăși fără succes. Mai simplu vorbind, s-au făcut de râs în tot târgul. Tot așa de jalnică a fost și conferința de presă a liberalilor de după „shodca” cu pricina, în care respectivii au lansat niște învinuiri puerile la adresa platformei DA, un fel de scuze stângace. S-a adeverit proverbul francez: cine se scuză, se acuză.

A câta oară liderii „liberali” au dat dovadă de un amestec de bădărănism și trufie de cea mai joasă speță. Un fel de daltonism politic incurabil, inexplicabil și sinucigaș.

N-aș vrea să fiu răutăcios, dar îmi pun o întrebare retorică: din care ape tulburi a ieșit acest mojic needucat și mărginit, cinic și avid, acest Nero destructiv al Chișinăului.

Ieri, s-au ascuns de furia poporului după cordoanele poliției. Lamentabil sfârșit al unei cariere politice promițătoare.

Numai un politician fără viziune și simț politic poate săvârși o astfel de greșeală impardonabilă, neînțelegând că retragerea la timp ar fi fost o soluție onorabilă.

În situația respectivă e potrivit dictonul: dacă tăceai, filozof rămâneai. Mai exact, păstrai aparențele unui politician  abil și experimentat. Însă au vrut să culeagă roade politice străine. Tocmai ca-n fabula ca musca la arat.

Prostia (citește – măgăria) de ieri îi va costa postul de primar.

Nu e de ajuns că pe parcursul anilor au privatizat cauza națională, terfelind-o și compromițând-o.

Dacă în Chișinău vor veni la putere sculele putiniste – alias triada antinațională (socialisto-comunisto-usatistă) – , o parte din vină va fi pe conștiința și răspunderea „liberalilor”, care au condus în așa hal orașul.

* * *

Duminică, 14 iunie – ziua alegerilor locale generale –, iarăși va fi pentru noi momentul adevărului. Va fi testul maturității noastre politice. Ne vom prezenta masiv la scrutin pentru a ne decide viitorul sau vom prefera să stăm cu burta la soare, la iarbă verde. Iar soarta ne va fi decisă de  alții, cum a fost de-atâtea ori în zbuciumata noastră istorie.

Argumentul cârcotaș că n-avem pe cine alege, că nu mai avem în nimeni încredere nu stă în picioare. Nu uitați nici pe o clipă că clasa politică ne reprezintă pe noi. Noi am ales-o. Nu ne place? Haideți și vom alege alta. Veți spune că de fiecare dată dăm cu oiște-n gard? Probabil. Dar și prin alte părți procesul de creștere a elitelor politice a durat sute de ani. Și nu uitați: cei slabi și obosiți dispar de pe scena istoriei.

În aceste alegeri, iarăși va domina votul geopolitic. Nu-i ascultați pe așa-numiții binevoitori și analiști care detestă și blamează votul geopolitic. În cazul nostru, acest vot este o determinantă obiectivă și necesară pentru supraviețuirea civilizațională – dar în spate să deslușim și detaliile. Este o condiție necesară pentru alegerea puterii, dar nu și suficientă.

Nu-mi doresc ca atâta oară să alegem răul cel mai mic. De parcă răul are grad de comparație.

Iarăși, să-l votăm pe cineva, strângându-ne de nas.

Nu-mi doresc acest lucru: vreau să-i aleg pe cei mai buni dintre cei buni.

Acest articol a fost publicat în articole. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.