Termocomul a fost pierdut pentru municipalitate

Primăria a eșuat în negocierile pentru obținerea unui pachet de blocaj la S.A. Termocom – monopolistul municipal din domeniul termoenergetic. În aceste condiții, Termocomul a intrat în procedură de faliment.

Pe 28 septembrie 2014, Parlamentul a adoptat Legea Nr. 188 prin care s-au stabilit unele măsuri referitoare la procedura falimentului Societăţii pe Acţiuni „Termocom”. Prin legea respectivă, totalitatea bunurilor S.A. „Termocom”, destinate desfăşurării activităţii de producere, distribuţie şi furnizare a energiei termice (subansamblul funcțional), se transmite către S.A. „Centrala Electrică cu Termoficare nr.2” din Chişinău (CET-2), în baza unui contract de vânzare-cumpărare, prin stingerea datoriei Termocomului față de CET-2.

Totodată, legea prevede că întreprinderea va fi transmisă CET-2 numai după ce autoritățile municipale vor uza de dreptul de preemțiune la procurarea capitalului social al acesteia. Altfel spus, municipiului (în persoana Consiliului municipal) i s-a oferit 10 zile pentru a cumpăra totalitatea bunurilor Termocomului destinate desfăşurării activităţii de producere, distribuţie şi furnizare a energiei termice. Notificarea respectivă a lichidatorului întreprinderii a parvenit la Primărie pe 28.10.2014; termenul de procurare expirând pe 08.11.2014.  Prin această notificare s-a propus municipalității să cumpere bunurile întreprinderii la prețul de 1,646 mlrd. lei. Prețul de evaluare al întreprinderii, stabilit de un evaluator local, trezește mari semne de întrebare: deoarece numai volumul anual al vânzărilor Termocomului depășește suma de 3 mlrd. lei.

Bineînțeles, Municipiul nu poate plăti asemenea bani pentru Termocom. De aceea, probabil, întreprinderea va fi preluată de CET-2 în contul datoriilor.

Anterior, Ministerul Economiei promisese să intermedieze angajarea unui credit extern în mărime de 140 mln. euro pentru restructurarea datoriei către CET-2 / Moldova-Gaz. Dar negocierile în acest sens așa și n-au avut finalitate.

Prin Legea 188/2014  s-a făcut o derogare de la prevederile Legii insolvabilităţii, divizându-se bunurile întreprinderii în două categorii: cele antrenate în procesul de producere (subansamblul funcțional) și restul bunurilor societății. De asemenea, s-a dispus transmiterea fondurilor de producere unui singur creditor – S.A. „CET-2”, obligându-se acesta să asigure furnizarea neîntreruptă a energiei termice către consumatori. Totodată, CET-2 va deveni succesor al drepturilor şi al obligaţiilor S.A. „Termocom” în procedura falimentului.
În contextul scoaterii Termocomului din proprietatea municipiului, ne interesează care este statutul terenurilor municipale date în folosință Termocomului. Care este situația juridică a 37 ha de terenuri municipale date în gestiune Termocomului? Nu cumva și aceste terenuri municipale vor fi incluse în masa debitoare? Au fost ele luate în calcul la evaluarea prețului întreprinderii sau nu? Datoriile Termocomului se cifrează la 2 mlrd lei; ce va fi cu restul datoriilor? Acestea și încă multe alte întrebări și neclarități de ordin juridic și financiar apar în procesul derulării acestei tranzacții. Consiliului nu i-au fost prezentate rapoartele financiare și de evaluare; lichidatorul nici nu a venit în fața consilierilor să explice în detalii transmiterea respectivă. Astfel, această operațiune este învăluită într-o tăcere suspectă. Însă, după cum se știe, netransparența naște suspiciuni și zvonuri.
Pentru clarificarea situației cu terenurile municipale amintite, am cerut, prin interpelarea publică din 06.11.2014, de la direcția de resort a Primăriei extrasele cadastrale care să confirme atribuirea acestor terenuri la domeniul public. Reproduc un mic pasaj din răspunsul primit: „… vă informăm că S.A. „Termocom” a fost informată despre modalitatea stabilirii relațiilor funciare asupra terenurilor aflate în gestiune și înregistrarea lor la OCT Chișinău. Prin urmare, S.A. „Termocom” urmează să adreseze autorității publice locale cererile privind stabilirea relațiilor funciare cu stabilirea hotarelor terenurilor în cauză și adoptarea de către Consiliului municipal Chișinău a deciziilor respective … după care va fi posibilă eliberarea actelor pentru înregistrare la OCT Chișinău”.

Tradus din limbajul funcționăresc de lemn în limba normală asta ar însemna că aceste terenuri nu sunt deocamdată ale nimănui, odată ce dreptul de proprietate asupra lor nu este înregistrat în modul stabilit în Registrul bunurilor imobile, adică la cadastru. Primăria trebuie să ia măsuri pentru înregistrarea legală a acestor terenuri și să nu aștepte inițiative din partea Termocomului / CET-2.

Faptul că întreprinderea este în procedura falimentului nu-ia împiedicat pe aleșii locali în ședința din 25.09.2014 „să rupă” din terenurile date în folosință Termocomului  70 de ari și să-i transmită unei firme private.

În ultima vreme, Primarul general a manifestat un dezinteres vădit față de chestiunea Termocomului. Probabil, fiindu-i lehamite de permanentele probleme din sfera termoenergetică și considerând că e mai bine să transfere această „durere de cap” pe seama Guvernului. Dar, în majoritatea orașelor europene, operatorul de termoficare se află în gestiunea sau sub controlul autorităților locale.

Având în vedere toate manevrele neclare și netransparente legate de acest caz, trebuie să urmărim cu atenție derularea evenimentelor din sfera termoenergetică ca Termocomul / CET-2 să nu repete soarta Aeroportului și a BEM-ului.

Acest articol a fost publicat în articole. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.