Dezmățul în construcții continuă

Încă o construcție ilegală, autorizată de către Primăria municipiului Chișinău cu încălcarea documentației de urbanism și a normativelor în construcții, este ridicată pe strada Ion Nistor, 17.

Cu toții știm despre problemele cu care se confruntă orașul în privința construcțiilor neautorizate și a insuficienței măsurilor pe care le întreprind structurile Primăriei și ale Consiliului municipal pentru contracararea lor. Deși Primarul general afirmă că Primăria n-are suficiente instrumente legale pentru a stopa acest proces, considerăm că cadrul legal existent permite acest lucru; și anume: prin implicarea în depistarea unor astfel de construcții neautorizate a preturilor de sector, a direcțiilor de resort din cadrul Primăriei, prin sesizarea la timp a organele de ocrotire a normei de drept și a Inspecției de Stat în Construcții pe marginea acestor ilegalități. Tot un suport normativ pentru stoparea construcțiilor ilegale va fi și Regulamentul privind procedura de demolare a construcțiilor executate ilegal pe terenurile municipale, aprobat în ședința Consiliului municipal Chișinău din 27 noiembrie curent. Rămâne doar ca Primarul și subdiviziunile municipalității să dorească sincer acest lucru.

Însă, mai nou, pe perioada mandatului primarului Chirtoacă, asistăm la apariția unui fenomen periculos și ilicit în domeniul construcțiilor: autorizarea de către Primărie și structurile sale a unor construcții cu încălcarea documentației de urbanism municipale și a normativelor în construcții. Construcții aparent legal autorizate (cu acte în regulă, ca să zic așa, – cu certificat de urbanism, cu proiect avizat, cu autorizației de construire), dar care nu respectă parametrii urbanistici și în construcție legal stabiliți.

Altfel spus, Primarul/Primăria proliferează construcțiile ilegale, dar cu „acte-n regulă de la Primărie”. Cum de procedat în aceste cazuri? Noile provocări din partea Primăriei necesită noi abordări din partea chișinăuienilor. Tradiționale apelări la lege, poliție, primar, Inspecție în Construcții nu ajută. Am mai apela la obrazul lor, dar n-are rost – nu-l au. Zadarnice sunt și petițiile în adresa autorităților sus-pomenite. De obicei, se răspunde că totul e în ordine, că construcția are documentele necesare. Dar nimeni nu-și pune întrebarea că se încalcă tot ce se poate încălca din documentația de urbanism și de construcții. În aceste condiții de obscuritate instituțională profundă, celor lezați în dreptul de vecinătate de aceste construcții ilegale nu le rămâne alt lucru de făcut decât să apeleze la justiție și la opinia publică. Știu: avem justiția pe care o avem (câteodată aș spune – și pe cea pe care o merităm), dar, altă cale de a ne apăra drepturile nu există. Deci, să oprim această batjocură urbanistică din orașul nostru și pe cei care o promovează, pe toate căile legale avute la dispoziție.

Construcție ilegal autorizată, din strada Ion Nistor, 17

Acum să trecem la cazul concret care m-a determinat să scriu acest articol.
Nu demult, pe strada Ion Nistor, 17 s-a deschis un șantier de construcție.
Locatarii caselor individuale de locuit din vecinătatea construcției respective s-au adresat cu o plângere privind ilegalitatea autorizării construcției din str. Ion Nistor, 17, în care afirmă că prin ridicarea acestei construcții li se lezează drepturile lor de proprietate, că se atentează inadmisibil la dreptul lor de vecinătate. Totodată, dânșii s-au adresat Primăriei și Inspecției de Stat în Construcții cu solicitarea de a sista lucrările de construcție la acest șantier până la înlăturarea încălcărilor documentației de proiect și de urbanism.

Cartierul în care se ridică această construcție este situat vizavi de Complexul Memorial Eternitate din str. Ismail. Zona este (era cel puțin – până la demararea construcției în cauză) una liniștită, cu case individuale unifamiliale de unu-două-trei nivele, cu un peisaj rustic, cu un aer pitoresc al Chișinăului de odinioară.
În limbajul urbanistic, al Regulamentul local de urbanism al orașului Chișinău, acestei zone funcționale i se atribuie funcțiuni rezidențiale, cu Codul de reglementare urbanistică R2. Zona R2 cuprinde funcţiuni rezidenţiale, liniştite, cu densitate redusă. În această zonă sunt permise doar locuinţe unifamiliale, izolate sau cuplate, de două-trei nivele.

După cum spuneam, recent, în imediata apropiere a imobilelor petenților (case particulare de locuit), pe adresa str. Ion Nistor, 17, a început un șantier de construcție. La întrebările vecinilor, responsabilii de la șantier i-au asigurat că va fi construită o casă cu trei nivele, că va fi respectat dreptul lor de vecinătate și că construcția va fi executată în conformitate cu legislația în vigoare și cu normativele în construcții. Între timp, foarte rapid, pe terenul cu suprafața de 449 metri pătrați, au fost ridicate șapte nivele ale construcției și nu se știe câte vor mai fi ridicate. Totodată, obiectivul a fost construit în imediata apropiere de imobilele vecine, nerespectându-se distanțele normative între construcții.
Ca de obicei în astfel de cazuri cu probleme, lipsea panoul de informare; care a fost afișat doar zilele trecute, la insistența vecinilor.

Voi enumera, punctual, doar câteva încălcări admise de către Primăria Chișinău la autorizarea acestei construcții:

1. S-a autorizat construcția unui bloc locativ cu 8 nivele într-o Zonă cu funcțiuni rezidențiale cu densitate redusă (Cod de reglementare urbanistică R2), astfel încălcându-se flagrant prevederile Regulamentului local de urbanism al orașului Chișinău. Blocuri multietajate de acest tip sunt permise numai în zone cu funcțiuni rezidențiale R6 – R7.

2. Autorizația de construire nr. 19-c/12 a fost eliberată pe 05.05.2012, cu termenul de valabilitate de șase luni și care nu a fost prelungit. În acest termen, lucrările de construcție nu au început, astfel expirând termenul de valabilitate al autorizației respective. Deci, construcția din str. I. Nistor, 17 este ridicată în baza unei autorizații cu termen de valabilitate expirat.

3. S-au încălcat toți indicii de control prevăzuți pentru zone cu funcțiuni rezidențiale R2, stabiliți de Regulamentul local de urbanism (procentul de ocupare a terenului, coeficientul de utilizare a terenului, număr maxim de locuințe, parcaj obligatoriu, retrageri hotare, distanțe între imobilele vecine, aliniamente etc.).

4. Prin certificatul de urbanism pentru proiectare nr. 443i/11 din 07.06.2011 se permite abuziv și ilegal micșorarea distanței între clădirile adiacente, contrar normativelor în construcții în vigoare.

5. În certificatul de urbanism nu au fost indicate date privind regimul arhitectural-urbanistic, cu referire la destinaţia imobilului/terenului, stabilită prin documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului; cerințe obligatorii stipulate de lege.

6. Prin ridicarea acestei construcții multietajate s-au încălcat drepturile de vecinătate ale petenților, li s-a adus atingere dreptului de proprietate. Deoarece la ridicarea construcției date nu s-au respectat distanțele normative între imobile, retragerile de la hotar, în casele vecine au apărut fisuri (str. I. Nistor, 19, ap. 1 și ap.2). Astfel, încălcându-se legislația și normativele în vigoare, s-a atentat în mod inadmisibil asupra terenurilor/imobilelor vecine. În așa mod, conducându-se de prevederile art. 379 al Codului civil al Republicii Moldova, dânșii cer interzicerea ridicării acestei construcții și anularea/revocarea actelor permisive respective.

Pentru a-și apăra dreptul lezat, proprietarii caselor vecine au depus, pe 07 noiembrie curent, o cerere prealabilă la Primărie (ca primă etapă a unui contencios administrativ), cerând anularea actelor administrative ilegale. La care Primăria nu a răspuns deocamdată, deși termenul legal pentru asta expiră pe 07 decembrie.

În concluzie, putem afirma că construcția din ion Nistor, 17 este ilegală, deoarece autorizația de construire a fost emisă de către Primar cu încălcarea documentației de urbanism și de amenajare a teritoriului și, ca consecință, trebuie anulată/revocată, cu stoparea lucrărilor de construcție și ajustarea proiectului la normativele în vigoare.

În acest sens, am cerut de la Primar anularea/revocare autorizației de construire și începerea unei anchete de serviciu pentru stabilirea și atragerea la răspundere a celor care se fac vinovați de avizarea documentației de proiect, de eliberarea autorizației de construire menționate cu încălcarea legislației în vigoare.
Dar, deocamdată, ca și în multe alte cazuri, vorba rusului: ni otveta, ni priveta (am găsit un echivalent frazeologic în română, cei drept cam indecent, care ar suna așa: nici bună ziua, nici …).

Autorizație de construire secretă

Un iz conspiraționist au avut și căutările noastre a autorizației de construire a blocului din Ion Nistor, 17. Din câte se știe, emitentul certificatelor de urbanism și al autorizațiilor de construire (primarul) este obligat să țină registre separate ale acestora. Norma legală stabilește obligativitatea emitentului de a asigura accesul public la aceste registre și actualizarea lor (Ca o paranteză: cei de la Primărie nu actualizează deciziile CMC, ce să mai vorbim de niște registre de autorizații).

Însă, încercările noastre de a găsi actele administrative respective în registrele menționate, pe site-ul Primăriei, nu s-au soldat cu succes. Registrul certificatelor de urbanism din 2011 nici nu este postat pe site-ul Primăriei. Nici autorizația de construire nr. 19-c/12 din 05.05.2012 nu figurează în Registrul autorizațiilor de construire postat pe http://www.chisinau.md. În schimb, sub același număr 19 în registrul dat este înregistrată o altă autorizație, pentru un alt obiectiv. Acest lucru ne conduce la gândul că în Primărie are loc o numerotare dublă/paralelă (una oficială și alta neoficială) la înregistrarea autorizațiilor de construire. Acest fapt denotă încălcări și ilegalități grave la elaborarea/emiterea autorizațiilor de construire. De asemenea, nepublicarea pe site-ul Primăriei a informației despre eliberarea autorizației respective este încă o dovadă a faptului că ilegalitatea a fost comisă premeditat.

Se mai cere de menționat că odată cu apariția în această zonă cu funcţiuni rezidenţiale cu densitate redusă a unui bloc locativ cu 8 nivele amplasat pe un teren de 449 m.p., se va agrava situația ecologică, va fi afectată Zona de Protecţie Sanitară a imobilelor învecinate, se va mări substanțial presiunea asupra infrastructurii și a rețelelor edilitare. În acest sens, vor fi afectate condițiile de trai ale locatarilor din cartier, se va aduce atingere dreptului lor la un habitat stabil, sănătos și în securitate.

„Gangrena” construcțiilor ilegale s-a generalizat

În ultima vreme, numărul construcțiilor neautorizate și a celor ilegale (adică autorizate cu încălcarea documentației de urbanism) s-a mărit simțitor. Ca să folosesc o metaforă uzuală – s-au înmulțit ca ciupercile după ploaie.
Rar mai întâlnești vreun proiect executat fără încălcări. O dovedește și numărul mare al plângerilor parvenite la Primărie în acest sens.
Nu știu care e cauza. Sau cei de la Primărie au scăpat de sub control situația în sfera construcțiilor. Sau presiunea dezvoltatorilor imobiliari este atât de mare, încât funcționarii nu rezistă „ispitelor”. Sau Primăria nu a putut să ofere proiecte viabile de reconstrucție a unor cartiere întregi și fiecare dezvoltator își rezolvă problemele cum poate.
Haosul din domeniul imobiliar este favorizat și de neelaborarea până în prezent a Planurilor urbanistice zonale ale sectoarelor.
Deocamdată însă, până la vremuri mai bune, situația din domeniul urbanistic se dezvoltă în mod necontrolat (cel puțin de autoritățile locale).

Lanțul de ilegalități din sfera construcțiilor nu putea fi asigurat de o singură persoană, inevitabil implicând o serie de funcționari de la Primărie și de la Inspecția de Stat în Construcții. Pe față este o complicitate a mai multor funcționari publici, ca să nu spun – a unei rețele mafioto-urbanistice.

În aceste condiții de dezmăț și de anarhie normativă, nimeni nu este garantat că mâne și lângă casa lui va apărea o astfel de construcție, care încalcă drepturile de vecinătate și documentația de urbanism. Nerespectarea regimului urban, a zonelor urbane funcționale ar însemna lipsa oricărei ordini și sistematizări în construcții. Mai simplu spus, fiecare poate să construiască orice și oriunde. Vorba moldoveanului: bani să fie, inclusiv pentru mită.

Asta înseamnă că nimeni dintre noi nu mai este în siguranță în acest oraș, nimeni nu mai are garanția că mâne lângă casa lui nu va apărea un zgârie-nori care să-i afecteze condițiile de trai.
Am mai spus-o cu altă ocazie, și am s-o mai spun: – până va ajunge la mințile crețe și obtuze ale „capilor” de la Primărie – lipsa ordinii urbanistice e tot așa de nocivă și demoralizatoare ca și lipsa ordinii juridice și sociale.

Din păcate, în ultimul timp, în raporturile cu Primăria nu-mi rămâne decât să apelez la forțele divine; cele pământești nu prea fac mare treabă. Așa că voi aminti povața Sfântului Ambrosie: dacă tolerăm nedreptatea, suntem părtași la ea.
Pentru cei care sunt indiferenți de ceea ce se întâmplă în acest oraș: nu uitați că mâne poate să vină rândul vostru și al apropiaților voștri.

P.S.: Pentru detalii suplimentare, vezi interpelările Nr. 73/14, 90/14, 91/14.

Acest articol a fost publicat în articole. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.