Circ și jaf în CMC

În Consiliul municipal Chișinău (CMC) continuă împărțirea ilegală a terenurilor și a încăperilor municipale. Încă un episod de acest fel a avut loc în ședința Consiliului din 13.11.2014, prelungită pe 20.11.2014. 

Nimic nou sub soare, pardon – sub bolta sălii de ședințe a Consiliului municipal Chișinău: același teatru al absurdului, aceeași piesă, cu aceiași actori, deocamdată; aceleași combinații și mașinații obscure funciaro-locative. Cu o precizare că se perfecționează, devine mai sofisticat mecanismul de delapidare și de deturnare a fondurilor / a proprietății publice.

În mare parte, ședința respectivă nu se deosebește esențial de altele. Poate doar prin prezența refugiaților și printr-un caracter mai „soft” din punct de vedere al legalității în raport cu ședința din 25.09.2014, de exemplu, când de asemenea s-au împărțit ilegal zeci de hectare de pământ și mii de metri pătrați de încăperi municipale. Probabil, prezența refugiaților în prima zi a ședinței a avut un efect benefic în acest sens, a mai temperat poftele aleșilor locali și ale funcționarilor Primăriei.

Furtunile politice și pericolele geopolitice care s-au abătut asupra țării îi lasă rece, puțin îi interesează pe unii consilieri și funcționari din Primărie. Nu se conștientizează răspunderea suplimentară care revine celor care gestionează treburile publice în aceste vremuri tulburi și de restriște. În loc să ofere un model de legalitate și de eficiență, de coeziune și liniște socială, de civilizație europeană, autoritățile municipale au eșuat în administrarea eficientă  a orașului, în menținerea unei elementare discipline financiare și instituționale în gestionarea afacerilor publice. Consilierii și funcționarii locali își văd de treburile personale; ai impresia uneori că autoritățile municipale și societatea trăiesc în lumi paralele, independente una de alta, fiecare cu nevoile sale.

Haosul instituțional din municipiu se amplifică pe zi ce trece. Această tendință periculoasă de dezorganizare a întregului organism urban se resimte și în Consiliul municipal. La ultimele ședințe sunt incluse pe ordinea de zi tot mai multe proiecte ilegale, inoportune, cu probleme. De amintit că ordinea de zi a ședinței Consiliului este pregătită de Primărie, avizată de secretarul Consiliului și semnată de către Primar. Fără semnătura Primarului nu se elaborează niciun proiect de decizie. Așa că răspunderea pentru noianul de proiecte de decizie ilegale o poartă aparatul Primăriei, secretarul Consiliului și Primarul, care le elaborează, le avizează și le semnează.

Își continuă opera distructivă exotica (din punct de vedere ideologic) alianță liberal-comunistă, care promovează și votează tot mai multe decizii ilegale funciare și de locațiune. Aici și în continuare vom utiliza denumirile de partide ca pure convenționalisme, care  ne-ar permite să deosebim o „gașcă” politică de alta.

Și unii, și alții au îmbrăcat aceste haine ideologice (mai degrabă zdrențe), care nu-i prind și nu le stă bine; care nu consonează cu interiorul lor găunos, dar care le permit să-și acopere goliciunea doctrinară.

În ultimul timp, în Consiliu și în Primărie se simte un fel de isterie frenetică și nevrotică, parcă în așteptarea sfârșitului lumii sau, mai degrabă, în așteptarea sfârșitului mandatului. Probabil, pentru unui asta și ar însemna sfârșitul lumii, metaforic vorbind. Adică sfârșitul lăfăitului în banii publici.  De parcă se tem că până la sfârșitul mandatului nu vor reuși să împartă averea municipală care a mai rămas. În aer plutește un iz acut de provizorat și de corupție generalizată. Vechiul principiu „după noi măcar potopul” funcționează cu succes în Primărie.

Ordinea de zi a ședințelor este supraîncărcată cu sute de proiecte, pentru studierea cărora consilierii au la dispoziție doar o zi două. Se face totul ca consilierii și societatea civilă să nu reușească să intre în esența proiectelor de decizie. Bineînțeles că consilierii și funcționarii care promovează aceste decizii cunosc bine conținutul lor. Proiectele de decizie sunt votate într-o goană bezmetică și amețitoare, într-un ritm galopant și halucinant, fără a se discuta pe fondul lor. Unii consilieri și funcționari parcă sunt turmentați de beția puterii nelimitate și necontrolate. De exemplu, la ultima ședință, dacă nu de luat în calcul declarațiile de la începutul ședinței, în medie fiecare proiect a fost examinat și votat în mai puțin de un minut. În așa regim se petrec cam toate ședințele Consiliului. Ce se urmărește printr-o astfel de manieră de activitate? Cred că se dorește să treacă neobservate multe proiecte ilegale de natură financiară, funciară, locativă etc.

În aceste condiții mulți consilieri au fost copleșiți de un soi de apatie și moleșeală spirituală, lăsându-se ghidați și manipulați de către Primar și de către liderii fracțiunilor, adoptând o atitudine contemplativă și fatalistă față de vânzoleala funciar-pecuniară din CMC. Dezinteresul față de activitatea Consiliului este menținut și de presă, care preferă să dea pe post ieșiri scandaloase, escapade verbale ale gurăilor locali, decât să prezinte o analiză detaliată a proiectelor discutate.

Consilierii și funcționarii Primăriei nesupravegheați de societatea civilă, lăsați de capul lor, fac ce vor, își rezolvă problemele personale pe contul averii publice, neținând cont de lege, de bun-simț și de interesele orașului.

Primarul și comuniștii se mai „înțeapă” reciproc, de ochii lumii,  însă toate deciziile cu probleme de legalitate sunt adoptate cu voturile ambelor fracțiuni. Câteodată, am impresia că atacurile reciproce liberalo-comuniste au sarcina să sustragă atenția opiniei publice de la realele și dubioasele afaceri comune ale partenerilor respectivi.  Circul, sau altfel spus vânzoleala exterioară, ascunde adevărata esență și scop al lor: împărțirea între ei și ocoliții lor a averii publice.

Prin acțiunile sale ilegale, unii consilieri și funcționari ai Primăriei conferă o nouă interpretare vechiului dicton latin „Circ și pâine” – cu nuanțările de rigoare: circ pentru plebe, alias chișinăuienii, și pâine, alias terenuri și încăperi, pentru aleșii locali, funcționarii Primăriei și protejații lor.

Dintr-o autoritate publică locală menită să elaboreze politici publice locale, Primăria s-a transformat într-un organ de împărțire a terenurilor și a încăperilor municipale.

Când cineva mă roagă să descriu succint și generic starea lucrurilor din Primărie, îmi vine în minte vestita remarcă a istoricului rus Karamzin care, la întrebarea ce se mai întâmplă în Rusia, a răspuns scurt: „Fură!”. Expresie care, ajustată la folclorul nostru, ar suna cam așa: fură ca-n codru , la drumul mare.

Am exagera dacă am afirma că în Consiliu se votează doar proiecte funciare și de locațiune. Nu toate proiectele sunt ilegale, dar majoritatea lor trezesc mari semne de întrebare din punct de vedere al legalității și al oportunității lor.

Ar fi nevoi de prea mult timp și spațiu pentru a povesti toate matrapazlâcurile și nelegiuirile din Primărie. Același lucru se referă și la descrierea amănunțită a unei  ședințe a CMC, cu analiza temeinică a fiecărui proiect. De aceea voi trece în revistă succint doar cele mai relevante proiecte de la ultima ședință.

Pentru început, vom da câteva date statistice referitoare la ședința CMC din 13.11.2014 (20.11.2014). Pe ordinea de zi au fost incluse 262 de proiecte, din care:

– 128 de proiecte funciare, însumând 29,7016 hectare de pământ și

– 69 de proiecte de locațiune, prin care s-au dat în chirie / vândut încăperi municipale cu suprafața totală de 3858,20 m.p.,

chestiunile funciare și de locațiune constituind 75,2 % din totalul proiectelor de pe ordinea de zi.

Nici la darea în locațiune a încăperilor municipale, nici la darea în arendă / vânzarea terenurilor nu s-a organizat nicio licitație publică, așa cum prevede legislația. Unica excepție o constituie un lot de 0,1289 ha din str. M. Viteazul care a fost scos la licitație și este destinat amplasării unei parcări auto.

Cât privește locațiunea încăperilor nu țin minte vreun caz de dare în locațiune prin licitație. Regulamentele din 2004 și 2009 privind licitațiile așa și nu au fost puse în aplicare. Personal, am elaborat un nou regulament pentru licitarea dreptului de locațiune, pe care l-am remis pentru avizare direcțiilor de resort încă în aprilie 2013. Care s-a pierdut pe undeva prin labirinturile Primăriei. Cuiva nu-i convine ca darea în chirie a încăperilor să intre în albia legalității și a transparenței.

Multe abuzuri se comit la privatizarea terenurilor aferente. Se depășește mult suprafața ocupată de construcții (uneori de zeci de ori). Un exemplu elocvent în acest sens este lotrul de 2,4501 ha din str. Ghidighici, 13 care s-a vândut la preț normativ, deși construcțiile nefinalizate aferente ocupă doar 906,9 m.p. (depășire a suprafeței atribuite de 27 de ori ?!). Adesea în decizii nici nu se indică prețul de vânzare.

În multe cazuri, pentru a mima o aparență de legalitate, la atribuirea / arenda terenurilor de la agenții economici se cere achitarea unei plăți unice în mărime de 10 % din prețul terenului (Raportul de evaluare a acestui teren este adus de agentul economic și adesea prețul este mult sub nivelul pieței). Dar de unde au luat funcționarii Primăriei această metodă inedită de atribuire / arendă a terenurilor, fără licitație, și după care criterii se stabilesc agenții economici care primesc aceste terenuri? Metoda respectivă este una ilegală, neprevăzută de legislație, care, de fapt, este o vânzare mascată la prețuri mult mai mici decât cele de piață.

„Configurări” abuzive ale terenurilor

Încă o invenție ilegală a funcționarilor din Primărie este modificarea configurației terenurilor anterior date în arendă / vândute, prin care se atribuie teren suplimentar. Adesea terenul atribuit îl depășește pe cel inițial și constituie zeci de ari. Procedeu de atribuire a terenurilor, de asemenea, nestabilit nici într-un act legislativ sau normativ.  Nu-mi aduc aminte ca-n Codul civil să fie menționată așa procedură de înstrăinare a terenurilor ca „configurarea terenului”. Câte o dată nici nu se indică suprafața terenului atribuit, se schimbă prin decizie doar planul lotului cu alt plan.

Și în acest caz, avem de a face cu o vânzare tacită, ilegală, fără licitație, la prețuri mult sub prețul pieței.

Terenuri publice date în arendă pe 1 leu

Altă năstrușnicie ilegală din sfera funciară: când o parte din terenurile domeniului public se dau în arendă cu suma de 1 leu pe an pentru un metru pătrat. La ultimele ședințe au fost multe decizii de acest fel, dar foarte multe. Am întrebat ce fel de preț e acesta – de 1 leu? Poate ați lansat vreo promoție de sărbători și noi nu știm? Încercările mele de a afla din care sursă normativă s-au inspirat la stabilirea acestui preț derizoriu au fost zadarnice. Actuala șefă a direcției funciare nu a putut să răspundă, invocând faptul că aceste proiecte au fost pregătite de conducerea veche a direcției (?!).

După cum spuneam, în multe decizii funciare nu este indicat prețul, doar menționându-se că terenul se atribuie la preț normativ (care poate fi calculat în mod diferit și marja legală a căruia poate varia de la 2 la 10 %; încă o posibilitate de „negoț” cu funcționarii Primăriei). Sintagma „ se atribuie” este un eufemism. În realitate, decizia este un contract administrativ de vânzare-cumpărare funciară, în care este obligatorie indicarea prețul de vânzare.

Parcări transformate în blocuri locative

În ultima vreme, o nouă modă în sfera urbanismului se răspândește în oraș: transformarea peste noapte a parcărilor auto în blocuri locative. Schema este următoarea: inițial, terenul se atribuie pentru organizarea unei parcări auto (de obicei, tot în condiții obscure – fără licitație), apoi se schimbă abuziv destinația și se construiesc pe terenul dat blocuri locative.

N-ar fi o problemă această schimbare a destinației terenului, dacă s-ar respecta normativele din domeniul urbanismului și al amenajării teritoriului, regimul urbanistic prevăzut de documentația de urbanism. Dar, practic, întotdeauna se încalcă regimul urban, funcțiunile urbane, indicii de control și alte normative din domeniul urbanismului. În așa mod, se afectează Zona de Protecția Sanitară a blocurilor vecine, se suprasolicită infrastructura edilitară din zona, se creează noi focare de poluare sanitară, de eclectism urbanistic și de nemulțumire a oamenilor din cartier.

Recent, un astfel de caz a avut loc pe str. Bogdan Voievod, 2, unde a fost atribuit un teren de 32 de ari pentru organizarea unei parcări auto. Chiar și această atribuire este ilegală, deoarece s-a făcut prin dispoziție a Primarului, și nu prin decizie a CMC, așa cum prevede legea. Apoi, pe acest teren, s-a început construcția a trei blocuri locative cu încălcare tuturor indicilor de control urbanistici (pentru detalii, vezi interpelările nr. 68/14, 70/14 și 78/14).

Și la ultima ședință a CMC s-au repartizat câteva terenuri pentru parcări. De exemplu, pe str. Valea Crucii s-a dat în arendă fără licitație un teren cu suprafața de 0,3868 ha pentru amplasarea unei parcări. Nu este exclus faptul că și în acest caz, mai târziu, se va schimba destinația și se vor construi blocuri locative, încălcându-se regimul și parametrii urbanistici și afectând zona construită din jur.

„Inovații” doctrinare locale în domeniul urbanismului

O „invenție” de ultimă oră, o găselniță șmecherească,  născută în mințile obtuze ale mai marilor pe arhitectură de la noi, care lor le pare foarte deșteaptă, este „redefinirea” locală a unor termeni consacrați în doctrina și în literatura de specialitate. Mă voi strădui să nu obosesc cititorul cu detalii tehnici și voi explica esența problemei în câteva fraze.

Înainte, toți parametrii și indicii urbanistici (C.U.T., P.O.T., retrageri, înălțimi, densități etc. – arhitecții mă vor înțelege) se calculau raportate la parcelă/teren – elementul de bază al Planului urbanistic general și al Regulamentului local de urbanism. Așa cum se face în toată lumea civilizată.

După „inventarea” noilor definiții, neaoșe, ale acestor termeni, ei trebuie să se calculeze raportat la zonă funcțională (cartier, câteva cartiere, sector). Ceea ce e absurd și e imposibil. Dar, ca să nu fie învinuiți de inventarea unei noi teorii urbanistice, cei de la Primărie totuși până la un anumit nivel (etaj, înălțime) calculează parametrii respectivi după modelul clasic, iar de la o anumită înălțime a clădirii (pe care ei o stabilesc în funcție de situație) – după metoda lor inedită, adică practic nu-i calculează.

Monitorizarea parametrilor urbanistici nu este un moft al cuiva. Acest lucru permite asigurarea unei dezvoltări urbane echilibrate, permite omogenizarea și unificarea habitatului urban.

De calcularea, stabilirea corectă a parametrilor și a indicilor de control urbanistici depinde conținutul certificatelor de urbanism și al autorizațiilor de construire.

Ce repercusiuni ar avea în plan practic această „revoluție urbanistică”? Aceea că de acum înainte în orașul Chișinău se poate construi orice și oriunde, cu acte în „regulă” de la Primărie, fără a ține cont de Planul urbanistic general, de Regulamentul local de urbanism, de cutuma arhitecturală locală, de părerea chișinăuienilor.

Toate aceste „inovații” au fost introduse prin Dispoziția Primarului general Nr. 480 din 29.05.2014, care contravine documentației de urbanism (Planului urbanistic general și Regulamentului local de urbanism), deci este ilegală (vezi interpelările Nr. 75/14, 76/14).

Folosindu-se de aceste noi „trend-uri” în ale urbanismului, în ultimul timp, au fost aprobate mai multe Planuri urbanistice de detaliu (PUD), care de asemenea încalcă prevederile documentației de urbanism municipale. Numai în ședința din 13.11.2014 au fost aprobate vreo zece.

Toate aceste interpretări amatoriste ale teoriei urbanismului vor conduce în scurt timp la schimbări negative în peisajul urban municipal.

Considerăm că este inacceptabilă denaturarea concepției și a aspectului arhitectural-urbanistic al orașului nostru, care, cutumiar, s-a dezvoltat ca un oraș verde, de proporții medii, cu spații și cu distanțe mari, bine aerate și însorite.  Nu putem transforma Chișinăul într-un oraș eclectic, șters și fără personalitate, într-o urbe amalgamată cu zgârie nori și cu clădiri de toate stilurile.

Vizavi de Circ va fi construit un cartier rezidențial

Peste drum de Circ, în perimetrul străzilor Calea Moșilor, Andrei Doga, bd. Renașterii Naționale și hotarul terenului Universității de Stat de Educație Fizică se preconizează să se construiască un cartier rezidențial. La ședința CMC din 20.11.2014 s-a dezbătut un Plan urbanistic zonal (PUZ) pentru acest cartier, care va fi amplasat pe o suprafață de 8,32 ha. Aici vor fi construite mai multe blocuri locative, cele mai înalte vor avea 20 de nivele.

Beneficiarul proiectului este o persoană fizică care deține un teren de 0,41 ha în această zonă. Din cele 8,32 ha pentru care s-a elaborat PUZ-ul, 47 % constituie proprietate privată, iar 53 %  – proprietate publică (municipală și de stat). Care vor fi modalitățile de consolidare a terenurilor masivului rezidențial nu se precizează.

În proiectul de decizie se propune interzicerea privatizării terenului aferent de către proprietarii caselor individuale din zonă; considerăm această prevedere ilegală.

Ideea în sine este foarte bună: de a reconstrui integral câte un cartier. Însă, în cazul de față, planul respectiv necesită ajustări majore la documentația de urbanism municipală. Deoarece, iarăși se încalcă tot ce se poate încălca, se depășesc parametrii și indicii de control urbanistici (în PUZ în dreptul parametrilor depășiți se specifică: „cu bonus” (?!), parc-am fi într-un supermarket la cumpărături; se pot tolera mici devieri, dar nu depășiri de câteva ori). Actualul PUZ va legifera o aglomerare urbană sufocantă pentru locuitorii zonei, fără suficiente școli, grădinițe și altă infrastructură urban-edilitară.

Totodată, la proiectare trebuie de luat în calcul condițiile geologice complicate ale zonei, porțiunile unde intensitatea seismică este de 8 grade.

Se propune ajustarea tuturor indicilor de control la valorile prescrise de către Regulamentul local de urbanism, excluderea ambiguităților, luarea în vedere a condițiilor geologice complicate ale zonei.

Mult-făgăduitul „jurământ anti-comunist” al liberalilor din CMC

Recent liberalii, într-o conferință de presă, au cerut celorlalte partide de dreapta să jure solemn că nu vor face după alegeri alianță cu comuniștii. Bună intenție, nu zic. Un cuvânt însă nu au spus despre alianța de facto liberal-comunistă de la nivel municipal, care funcționează bine-mersi de mult timp și nu în folosul chișinăuienilor, ci al camarilei primarului și al fracțiunii comuniste.

Pe la televiziuni Primarul îmblă cu gogoașa sa de serviciu – că dânsul se străduie din răsputeri să creeze o coaliție pro-europeană în Consiliu. Iar în timpul mimatelor sale strădanii pacifiste, liberalii nu uită să-și mai tragă niște terenuri și încăperi.

Colegii din Consiliu tot așteaptă ca Primarul să-și onoreze promisiunile de creare a unei alianțe pro-europene. Dar, pe semne, Primarul se conduce de o maximă a camarazilor săi comuniști: lucrul promis, trei ani se așteaptă – tocmai spre finele mandatului.

Iertată-mi fie comparația, dar, păstrând proporțiile, situația respectivă îmi creează unele asociații cu războiul nedeclarat din estul Ucrainei, când liderul rus afirmă cu nonșalanță că Rusia nu e implicată în conflict, iar Primarul fără să roșească spune că nu există nicio alianță liberal-comunistă în Consiliul municipal. Atunci de ce toate deciziile ilegale le votați cu tovarășii voștri comuniști? Ar fi onest, ca voi să jurați în fața chișinăuienilor că nu veți mai delapida (prăda) averea publică (folosind în acest scop voturile comuniștilor). În plus, comuniștii fac ordinea de zi, mai bine zis, selectează ce vor vota și ce nu.

Așa că, deocamdată, o alianță „monstruoasă” liberal-comunistă o avem la nivel municipal și nu la cel central.

Îmi pare rău că liberalii nu s-au ridicat la nivelul misiunii pe care doresc să și-o  asume pe dreapta națională a eșichierului politic – coagularea partidelor pro-europene din CMC.

* * *

Cum spuneam la începutul articolului: nimic nou în Consiliu. Trebuie totuși să nuanțez mesajul: nimic bun și în Primărie, iar degradarea situației se accelerează pe zi ce trece.

Astfel, corupția și dezordinea a căpătat un caracter endemic în Primărie  și demult a ieșit de sub controlul Primarului. Mult trâmbițata luptă a liberalilor cu corupția și cu ilegalitățile din Primărie a eșuat. Altfel spus, în „lupta” liberalilor cu corupția a învins corupția.

Liberalii s-au pierdut în mici „afaceri” și „tranzacții” șmecherești și dubioase (un fel de „furatul căciulii”). Au promovat o echipă de consilieri locali eterogenă, o „oaste de strânsură”, cu interese economice personale și oculte.

Nu demult, peliștii l-au felicitat pe Klaus Iohannis  cu victoria în alegerile prezidențiale. Dincolo de parte festivă, exterioară, a mesajului de la București, ar fi bine ca liberalii să preia și ceva din conținut lui. Și să implementeze în Primărie, măcar puțin din onestitate, moralitate, rigoare, pedantism și eficiență germană.

Din păcate, la nivelul municipiului încă nu poate fi vorba despre dezideratul: Chișinăul lucrului bine făcut.

În acest context, cuvântul-cheie ar fi instituirea ordinii și a legalității în autoritățile publice din Chișinău. Noțiuni deocamdată străine lor.

P.S.: Ayatolahul și oracolul liberal de Colonița într-o emisiune TV a spus: „Vom lua majoritatea în Parlament ca să facem ordine în țară”. Dacă veți face tot așa ordine în țară, cum a făcut-o junele liberal în Capitală, atunci vai de capul Moldovei noastre.

Acum, mai nou, în consonanță cu mesajul șefului, dl Primar ne-a fericit cu o nouă veste-trăsnet: că va fi prim-ministru. Pe asta cum s-o luăm? Pe bune sau ca pe o glumă de prost gust? Sau să o înțelegem ca pe o amenințare la adresa Moldovei? De parcă nu ne-ar ajunge dezmățul și fărdelegile de la nivel municipal, Domnia Sa vrea să le proiecteze, să le implementeze la nivelul întregii țării.

Ferească-ne Domnul de asemenea fericire!

Acest articol a fost publicat în articole. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.