INTERPELĂRI

2020-24-CMC-Concept comerț stradal

2020-23-Primar-DGCAPPS-Concept comerț stradal

2020-22-Primar-DGCAPPS-Notificări ilegale

2020-21-Pr Buiucani-Comerț ilegal-Repetat

2020-20-Primar-Contravenții

2020-19-Pr Buiucani-Contravenții

2020-18-Pr Buiucani-Comisia administrativă

2020-17-Primar-Botanica-Comerț ilegal-Discriminare

2020-16-IP Râșcani-Comerț ilegal-Discriminare

2020-15-Primar-Râșcani-Comerț ilegal-Discriminare

2020-14-Pr Râșcani-Comerț ilegal-Discriminare

2020-13-IGP-Comerț ilegal-Centru

2020-12-Pr Centru-Comerț ilegal-Discriminare

2020-11-Primar-Centru-Comerț ilegal-Discriminare

2020-10-IGP-Comerț ilegal-Buiucani

2020-09-IP Buiucani-Comerț ilegal-Discriminare

2020-08-Pr Buiucani-Comerț ilegal-Discriminare

2020-07-Primar-Buiucani-Comerț ilegal-Discriminare

2020-06-INP Comerț ilegal

2020-05-Primar-Comerț ilegal-Repetat

2020-04-IP Buiucani-Comerț ilegal-Repetat

2020-03-Ministrul Justiției-Legis.md

2020-02-IP Buiucani-Comerț ilegal

2020-01-Primar-Moldpresa

2019-14-Primar-Moldpresa-Movilă

2019-13-Primar-Repetat-08

2019-12-Primar-DGCAPPS

2019-11-Primar-Moldpresa

2019-10-Primar-Comerț ilegal

2019-09-ARIJ-Legis.md

2019-08-Pretura Buiucani-Comerț ilegal

2019-07-Primar-DGTPCC-Reparație drum intercartier

2019-06-Primar-Situațiile financiare

2019-05-Primar-Încălcări comerț

2019-04-Situațiile financiare-Web

2019-03-Extras din Procese-verbale

2019-02-Dispoziția de numire Primar

2019-01-Pr Buiucani-Copiile schemelor de amplasare

01-DCC-Contracte de locațiune

02-DCC-Mesager 5 (1_2_3_4)

03-DCC-Statut

04-DCC-web site

05-DGLCA-Miron Costin 17=3

06-Cosmescu 5-DGAURF-Interpelare publică

07-Mesager 1,75 ha-Interpelare publică

08-Mesager 1,75 ha-Primar general

09-Executor judecătoresc Pașa-Mesager

10-Terasă de vară-Kiev 12-Primar

11-Terasă de vară-Kiev 12-OTCS Chișinău

12-Terasă de vară-Vitanta-Primar

13-Terasă de vară-Vitanta-OTCS Chișinău

14-YAMOL GRUP SRL-Primar

15-YAMOL GRUP SRL-OTCS Chișinău

16-DGTPCC-Pasaje-Contract model

17-Comisie CMC-neatacarea hotărârilor instanțelor judecătorești

18-DGTPCC-Aldora Art

19-DGTPCC-Decizie Statut

20-DGTPCC-Contracte de locațiune

21-Instituții medicale-Laguta-OTCS Chișinău

22-Instituții medicale-Laguta-SALVGARDARE

23-Judecătoria Râșcani-OTCS Chișinău

24-DGFinanțe-Buget 2014-Propuneri

25-Primar-Comisie-Baza normativă

26-RTEC-Surdu Iurie

27-RTEC-Solicitare documente

28-RTEC-Statut nou

29-RTEC-web site

30-RTEC-Consiliul de Administrare

31-RTEC-Cantine date ilegal în locațiune

32-RTEC-Planul de achiziții-2014

33-RTEC-Achiziții-2013

34-RTEC-Piloni-locațiune-STARNET

35-RTEC-Dispecerate-Fond locativ

36-RTEC-Ajutoare materiale ilegale

37-RTEC-Publicitate-Troleibuse

38-RTEC-Raport de activitate

39-RTEC-Sistemului automatizat de monitorizare

40-RTEC-Anularea abonamentelor sociale

41-RTEC-Flux pasageri-Studiu

42-RTEC-Caiet sarcini-Sistemul electronic de taxare

43-RTEC-Teleferic-PPP

44-RTEC-Teren Creangă-bloc locativ-PPP

45-ARFC-Registrul bunurilor imobile-Grama-Călin

46-DGAURF-Secretar-Registrul bunurilor imobile-Grama-Călin

47-DGAURF-Cadastrul funcțional urban-Grama-Călin

48-Didencu-Proiecte-Suport hârtie

49-Primar-Planul de achiziții publice

50-Diordița-Contract-PPP

51-DGERRP-Terenuri minifotbal-Studiu de fezabilitate

52-RTEC-PCRM_PL_PLDM

53-RTEC-Primar

54-Regulament CMC-Comisia specială

55-OTCSC-RTEC-Damir-Cantine-locațiunea

56-OTCSC-RTEC-Multiproiect-Cantine-locațiunea

57-OTCSC-RTEC-Vitador-Cantine-locațiunea

58-Procuratura-RTEC

59-Primar-RTEC-Damir-Cantine-locațiunea

60-Primar-RTEC-Multiproiect-Cantine-locațiunea

61-Primar-RTEC-Vitador-Cantine-locațiunea

62-Primar-Regulament CMC-Audieri publice

63-Primar-Secretar-Dispoziția de avizare a Certificatelor de urbanism

64-Secretar-Regulament CMC-Comisii de specialitate

65-Procuratura-RTEC-Damir-Cantine-locațiunea

66-Procuratura-RTEC-Multiproiect-Cantine-locațiunea

67-Procuratura-RTEC-Vitador-Cantine-locațiunea

68-DGAURF-str. Bogdan-Voievod 2A

69-DGAURF-str. V Lupu 34=2

70-Primar-str. Bogdan-Voievod 2A

71-Primar-str. V Lupu 34=2

72-Primar-DGAURF-Certificat de Urbanism-Avize

73-Primar-Stoparea construcțiilor ilegale-Semnarea autorizațiilor de construire

74-Primar-Un nou Regulament local de urbanism

75-Primar-Privind ilegalitatea Dispoziției Nr 480-d din 29.05.2014 a Primarului general

76-OTCSC-Privind ilegalitatea Dispoziției Nr 480-d din 29.05.2014 a Primarului general

77-Primar-Secretar-Unele aspecte ce țin de Parteneriatele public-private (Lista PPP)

78-Inspecția de Stat în Construcții-Privind oprirea construcției ilegale din str. Bogdan Voievod, 2

79-Inspecția de Stat în Construcții-Privind ilegalitatea autorizării construcției din bd. Ștefan cel Mare 133

80-Primar-Privind ilegalitatea autorizării construcției din bd. Ștefan cel Mare 133

81-Primar-Privind oprirea construcției ilegale din str. București 10

82-Inspecția de Stat în Construcții-Privind oprirea construcției ilegale din str. București 10

83-Inspecția de Stat în Construcții-Privind oprirea construcției ilegale din str. V Lupu 34=2

84-Primar-Despre demolarea monumentului de arhitectură de importanță națională din str. Ismail, 17

85-AIRM-Despre distrugerea monumentului de arhitectură de importanță națională din str. Ismail, 17

86-ISC-Despre demolarea monumentului de arhitectură de importanță națională din str. Ismail, 17

87-Primar-Repetat Int 80-Privind ilegalitatea autorizării construcției din bd. Ștefan cel Mare 133

88-Primar-Privind obligativitatea publicării Registrului Certificatelor de urbanism

89-Primar-Secretar-Remiterea unei copii a procesului-verbal al ședinței CMC din 25.09.2014

90-Privind ilegalitatea autorizării construcției din str Ion Nistor 17

91-ISC-Privind verificarea legalității autorizării construcției din str. Ion Nistor, 17

92-Primar-Privind ilegalitatea autorizării construcției din str. Perilor, 6, 8