Noua configurație politică din Consiliul municipal Chișinău: alianța liberal – comunistă

18 iulie 2013, Timpul

În vâltoarea și fierbințeala BAC-ului și a bătăliilor parlamentare s-a scăpat din vedere un important eveniment politic la nivel municipal –  crearea unei noi alianțe în Consiliul municipal Chișinău: liberal – comuniste. Dacă înainte se votau cu comuniștii (cacofonie intenționată) subiecte ocazionale de interes personal al cuiva, acum liberalii au purces la o alianță deschisă, pe față cu comuniștii. Ședința Consiliului municipal Chișinău (CMC) din 27 iunie, la care s-a votat cu duiumul decizii ilegale, ne dovedește cu prisosință acest lucru. Dar să le luăm pe rând.

Reacția anemică și dezinteresată a presei față de acest eveniment m-a determinat să scriu aceste rânduri. Fără a pretinde la o descriere și o analiză exhaustivă a activității Consiliului și Primăriei, voi trasa doar unele probleme existente, în accepțiunea mea, în funcționarea acestor autorități publice. Voi puncta telegrafic și generic câteva repere, momente nevralgice, probleme funcționale și de legalitate, care se atestă la nivelul autorităților municipale, urmând ca pe parcurs să vin cu detaliile necesare.

Ingrată fiind misiunea asumată, grație complexității temei abordate, nu voi putea reliefa toate aspectele studiate în cuprinsul unui articol gazetăresc.

Mă voi strădui să îmbrățișez lapidaritatea proprie unui articol, deși activitatea CMC merită o mai abilă peniță și spațiul unui roman. Inevitabil, voi apela la procedeul de simplificare, omițând unele detalii tehnice, ce va face posibil obținerea unei imagini sinoptice, generale, schematice a chestiunilor abordate.

Nu doresc să mă erijez în cronicar și comentator al activității CMC, dar situația creată ne impune să luăm o atitudine tranșantă. Nu se mai poate tolera această debandadă instituțional –  administrativă din cadrul autorităților publice municipale. M-am decis să descriu situația creată, deoarece s-a umplut paharul răbdării – metaforic vorbind, atunci când pas cu pas se distruge infrastructura instituțională și funcțională a orașului.

Totodată, n-aș dori să ne pierdem în irelevante detalii tehnice, dar, vorba preferată a unui politician autohton, diavolul se ascunde în detalii.

Nu doresc să fiu învinuit de alarmism excesiv sau criticism nefondat, dar, în realitate, are loc o involuție, un regres pe toate dimensiunile vieții urbei. Situația în Consiliu și Primărie s-a dovedit a fi mai gravă și mai dezastruoasă decât credeam inițial, când am devenit consilier supleant fiind. Bineînțeles, Primăria nu funcționează în vid, ea este inevitabil afectată de haosul, dezordinea instituțională generalizată instaurată în societate, de entropia socială în creștere, dacă pot să mă exprim așa.

Mă voi strădui să evit veșnica meteahnă moldavă – criticismul și blamul exagerat și deplasat, nefondat, fără a aduce argumentele respective în susținerea oricărei afirmații.

Ca să anticipez acuzația de trădare, devenită slogan de serviciu al „liberalilor”, din start vreau să clarificăm niște lucruri – nu sunt mâna cuiva și sper să nu fiu atras într-o discuție interminabilă și extenuantă referitor la cine e mai patriot.

Iertată-mi fie pe alocuri incoerența textului, dar prea mare este ghemul de probleme acumulate pentru a fi reflectat succint într-un articol de ziar.

Noua alianță: liberal – comunistă

Dar să revenim la proza cotidiană, adică la ședința Consiliului municipal din 27 iunie. Voi face o descriere sumară, telegrafică, pe cât posibil concisă a acestei ședințe. S-au propus spre examinare 199 de proiecte pe ordinea de zi de bază și încă la vreo 100 de proiecte suplimentar. De la începutul ședinței reprezentantul Cancelariei de Stat a atras atenția consilierilor asupra ilegalității multor proiecte și a cerut retragerea lor. Dar nu a fost ascultat, ba mai mult decât atât a fost apostrofat de către un consilier comunist să nu facă ingerințe în activitatea Consiliului, deși legea permite astfel de intervenții. Și după părerea noastră, cel puțin vreo 61 de proiecte de decizii erau ilegale, era vorba de atribuire de terenuri și locațiuni fără respectarea procedurii legale. Dar urmează să așteptăm și opinia Cancelariei de Stat referitor la legalitatea acestor decizii formalizată în notificările respective.

Chiar de la începutul ședinței s-a observat conturarea unei noi alianțe între liberali și comuniști. După cum spuneam, și înainte se votau chestiuni funciare și locative dubioase indiferent de coloratura politică, într-o veselie – cum s-ar zice, acum însă alianța anterior tacită și accidentală a liberal – comuniștilor a devenit un fapt împlinit: majoritatea deciziilor, inclusiv cele ilegale, s-au adoptat numai cu voturile ambelor fracțiuni. Se poate presupune că alianța a fost precedată de o înțelegere amiabilă, de un troc între liderii ambelor partide. Cel puțin din partea liberalilor, bănuiesc, acest târg rușinos s-a făcut la cel mai înalt nivel de partid, cunoscând procedura  adoptării deciziilor în PL. Cu alte cuvinte, noi votăm proiectele voastre, voi – pe ale noastre. Adică, voi votați sediul PL din Iorga, 15, iar noi votăm vânzarea terenului de 17 ari și ceva aferent sediului PCRM din Iorga, 11.

Bineînțeles, deal-urile politice fac parte din arsenalul instrumentelor politice și ar putea fi acceptate cu condiția să fie legale. Dar dincolo de partea morală a „tranzacției” sus-menționate există și partea legală care e una îndoielnică despre care fapt voi vorbi mai jos. Dar, după cum spuneam, fără a se ține cont de atenționările Cancelariei de Stat, s-au votat la grămadă și deciziile ilegale. Putem afirma cu certitudine că votul comun liberal – comunist de conjunctură, de ocazie din ultimele luni s-a permanentizat și a devenit deja o cutumă în Consiliu.

De remarcat, ca o abatere lirică, era nostim și chiar tragico-comic să vezi cum aprigul și înfocatul apărător al proletariatului autohton Victor Gurău o făcea pe avocatul liberalilor, explicând cu o mină gravă de ce PL-ul are nevoie de acest sediu. De parcă nu ar avea suficiente sedii.

Aș vrea să mă opresc puțin asupra relevanței simbolice a evenimentului produs. Și anume, s-a trecut cu vederea un moment de cotitură, de răscruce – aș spune chiar – s-a luat definitiv și pe față cursul spre apropiere de PCRM. Dacă anterior, se făceau târguri ocazionale, aveau loc epizoade răzlețite pentru votarea unor proiecte, acum s-a purces la încropirea unei alianțe deschise, deși  nelegiferate  deocamdată printr-un acord scris. Zarurile au fost aruncate și Rubiconul politic – trecut. PL a făcut alegerea spre o apropiere de PCRM pentru promovarea unor decizii ilegale, în loc să prefere un dialog cu partenerii săi de pe dreapta proromânească a eșichierului politic. Dialog, care pe alocuri poate fi anevoios, care presupune răbdare, tenacitate și corectitudine în abordarea și susținerea intereselor sale politice. Însă s-a mers pe calea cea mai ușoară, dar șubredă și lunecoasă, s-a intrat pe un teren minat ideologic.

Firește, se va încerca înnobilarea acestui târg descalificant, ilegal și imoral.

Desigur, se va afirma că acest vot comun, această alianță este în „folosul chișinăuienilor”. Și nici n-ai ce obiecta: oare cei în folosul cărora s-au votat locațiuni și terenuri nu sunt chișinăuieni? Dar, ne-am convins în repetate rânduri, la cameră se mimează divergențe și lupte politice, în realitate însă, se fac afaceri din gros, fără a lua în considerație cadrul legal și diferențele ideologice. Nu credeți vorbelor, credeți faptelor. Triați discursul patriotard, cu care se acoperă unii escroci sentimentali, vorba cuiva. Dar sentimentali oare, mai degrabă – cinici. Dacă aș fi răutăcios aș spune că golănimea politică proletar – liberală e în plin atac asupra proprietății municipale.

În aceste condiții, astfel de viraje bruște ale liberalilor spre stânga pot avea un impact electoral negativ și îi pot arunca de pe carosabilul politicii moldave. În acest mod, Partidul Liberal, făcând jocul comuniștilor, comite un suicid politic colectiv și riscă să repete soarta PPCD-ului, asupra căruia planează și acum un pronunțat iz cadaveric politic. Apare o întrebare logică – cât va dura această idilă politică intempestivă și amoroasă? Bineînțeles –  cât vor dori comuniștii.

O replică pentru acei colegi care practică acest soi de colaboraționism descalificant și rușinos pentru un pretins și declarat partid liberal și proromânesc: nu stimați colegi, nu va ieși azi să vă curviți descalificabil, iar mâne să fiți doamnă respectabilă și imaculată, dacă-mi e permisă această comparație puțin frivolă. Cei care fac astfel de cârdășii antinaționale se vor pierde în zadarnice strădanii pentru a explica acest fapt votanților săi.

Dacă să mergem pe filiera zarzavaturilor, des utilizată pe la noi, putem spune: s-au copt vinetele, albastrul deschis cu roșu sângeriu. O alianță monstruoasă – alianța disperaților și corupților  – pretinșilor apărători ai neamului – devoratori ai proprietății publice.

În același context se pune o firească întrebare cu tentă filozofică – se poate în numele interesului național, proromânesc – prost înțeles, de altfel – să comiți fărădelegi, ilegalități? Dacă da, să știm și noi, să nu pierdem timpul degeaba. Cred eu că în acest caz are loc dubla culpă – legală și morală. Morală pentru că culpa se proiectează și asupra cauzei naționale, compromițând-o definitiv. Consider că nu este aplicabil aici principiul machiavelic – scopul scuză mijloacele.

Decizii ilegale pe bandă rulantă. Scheme frauduloase de delapidare a proprietății publice

Dar să revenim la rutina activității Consiliului. După cum spuneam, pe ordinea de zi des sunt propuse spre examinare și adoptare decizii ilegale. De exemplu, proiecte de decizii de locațiune a încăperilor și de dare în arendă a terenurilor municipale fără licitație publică, ceea ce contravine legislației în vigoare. Această practică ilegală s-a încetățenit de acum în Consiliu și nu mai miră pe nimeni. Însă la ședința din 27 iunie curent ca niciodată ordinea de zi era doldora de astfel de decizii ilegale. După expresia plastică a unui consilier municipal s-a pus la cale un atac raider asupra proprietății municipale. Dar nou-formata alianță roșu – albastru, neluând în seamă avertizările asupra ilegalității acestor proiecte, le-a votat în mod solidar. Urmează să sperăm că oficiul Cancelariei de Stat nu va fi selectiv și va ataca toate deciziile ilegale în instanță de contencios administrativ.

Altă modalitate de delapidare a banilor publici este aplicarea a două metodologii de calcul diferite în cazul locațiunii încăperilor și spațiilor municipale.

Neintenționând să-l obosesc pe cititor cu detalii tehnice și formule de calcul, totuși, pentru a întregi tabloul descris voi face câteva mențiuni. Inițial, cuantumul chiriei pentru locațiunea încăperilor se calcula conform unui regulament CMC din 2003 după o formulă simplificată, care nu ținea cont de toate variabile locațiunii. Pe parcurs, pe măsura fortificării și unificării bazei normative, determinarea cuantumului minim al chiriei bunurilor proprietate publică tradițional se face în Anexa 8 a Legii bugetului pe anul în curs. Unde se dau formulele respective, cu tariful de bază ajustat anual în funcție de nivelul inflației, coeficienții de amplasare, de amenajare tehnică, de ramură, de piață, etc. După stabilirea practicii de calcul a cuantumului chiriei conform Legii bugetului, acel regulament CMC din 2003 a devenit desuet și ilegal. Ca orice act normativ subsecvent, el nu poate contravine legii și urmează să fie modificat sau abrogat. De ce nu se face acest lucru până acum urmează de văzut, posibil cuiva îi convine astfel de stare de lucruri.

Mai departe, șmecheria constă în substituirea metodologiei unificate, legale, consacrate în Legea bugetului, de stabilire a cuantumului chiriei prin acea ilegală stabilită în regulamentul local din 2003. Desigur, în unele cazuri se aplică metodologia legală, iar în unele – cea ilegală. Care este criteriul de selecție în cazul calculării sumei chiriei știu numai decidenții din executivul local. Sper să-l aflăm cândva și noi. La ce daune financiare poate aduce această coliziune juridică artificial menținută de executivul orășenesc voi exemplifica mai jos în cazul chiriei pentru noul sediu al liberalilor.

M-am adresat nu odată la direcțiile respective ca în nota informativă la proiecte să fie indicată detaliat procedura de calcul, ca să poată fi verificată corectitudinea calculării și stabilirii prețului de locațiune, de arendă sau de vânzare. Dar nici până acum nu s-a făcut regulă în acest domeniu. De altfel, Curtea de Conturi a atenționat Primăria asupra acestor ilegalități, menționând că la darea în locațiune se pierd zeci de milioane de lei. Această practică vicioasă continuă și astăzi. Am făcut aleatoriu mai multe calcule la acest subiect și de foarte multe ori suma calculată conform Legii bugetului era mai mare decât cea calculată conform regulamentului local ilegal.

În general, administrarea și gestionarea patrimoniului municipal, fiind un domeniu foarte vast, merită un studiu aparte. Dar din lipsă de spațiu voi face doar câteva observații. Bunurile proprietate ale unităţilor administrativ-teritoriale se împart în bunuri ale domeniului public şi ale celui privat. Autorităţile publice locale executive trebuie să asigure delimitarea şi evidenţa separată a bunurilor din domeniul public şi cel privat. De asemenea, aceste bunuri trebuie să fie supuse inventarierii anuale, iar rapoartele asupra situaţiei lor se prezintă consiliului respectiv. Cât privește cazul municipiului Chișinău, nu-mi aduc aminte de nici un raport al executivului de inventariere, de monitorizare al bunurilor patrimoniului municipal, cu atât mai mult cu separare pe domenii.

Această gestionare ineficientă poate conduce la fraude și delapidări ale patrimoniului public. Voi aduce numai un exemplu în acest sens, de o combinație gen Ostap Bender de înstrăinare a averii publice în mai multe mișcări. Încă un an în urmă s-au pus în discuție două proiecte de decizie referitor la delimitarea terenurilor proprietate municipală. Mărul discordiei atunci a fost atribuirea la domeniul privat al proprietății municipale a câtorva zeci de hectare din gestiunea întreprinderilor municipale. Atunci m-am pronunțat și am votat împotrivă, explicând colegilor că această atribuire este nejustificată, că nici o normă imperativă nu ne obligă să facem acest lucru, că acest pas poate avea urmări imprevizibile și pune în pericol zeci de hectare de teren municipal. De exemplu, poate legifera contracte de locațiune și arendă nevotate în Consiliu, adică ilegale, poate aduce la pierdere de terenuri prin falimentare deliberată a entităților care gestionează aceste terenuri. Am întrebat de ce lipsește unicitatea de abordare în atribuirea unui teren la un domeniu sau altul – unele sedii ale Asociației de gospodărire a spațiilor verzi se atribuiau la domeniul privat, cel de la Buiucani bunăoară, altele – la cel public. Întrebări rămase fără răspuns, dar mai târziu deciziile au fost votate, cu promisiunea Primăriei, că anexele cu pricina la deciziile respective vor fi într-o nouă redacție. Până în prezent aceste anexe cu atribuirea terenurilor la un domeniu sau altul nu au fost făcute publice, ceea ce înseamnă că ele nu au intrat în vigoare.

Acum, după ședința din 27 iunie, am înțeles unele raționamente de care s-au condus autorii deciziilor sus-menționate cu privire la delimitarea terenurilor. În incinta filialei Buiucani a Asociației de gospodărire a spațiilor verzi un oarecare SRL a primit dreptul de privatizare a unei părți din această filială, fără respectarea procedurii de licitație, fără respectarea procedurilor de comercializare a activelor neutilizate în procesul de producție, stabilite de Guvern.

Și mai multe nereguli se atestă la nivelul întreprinderilor municipale. E o netransparență totală vizavi de situația financiar-economică a lor, de eficiența gestionării patrimoniului atribuit, de politica de cadre. Sunt multe contracte de locațiune încheiate de către întreprinderile municipale fără acordul prealabil al CMC, ceea ce atrage nulitatea absolută a lor. De faptul cum calculează și achită ei chiria numai ei știu. Spre exemplu, de curând am descoperit o întreprindere municipală „fantomă” – Î.M. „Prim Trans” (str. Hâncești, 140/1) se numește, care nu figurează nici în lista întreprinderilor de pe site-ul Primăriei, nici nu se află în subordinea vreo unei direcții municipale. Această întreprindere dă în chirie spații la câteva zeci de firme private, fără acordul Consiliului municipal, ceea ce este de asemenea ilegal.

Liberalii s-au pricopsit cu un nou sediu printr-o decizie ilegală

Cum am m-ai zis, la ședința CMC din 27 iunie liberalii au votat împreună cu comuniștii mai multe decizii ilegale. Printre care a fost și decizia de dare în  locațiune, pe un termen de 10 ani (inițial era de 25 de ani), Partidului Liberal a clădirii din str. Nicolae Iorga, 15 (lit. A, A1) cu suprafața totală de 299,8 m.p. în vederea amplasării unui sediu. Ilegalitatea deciziei respective poate fi invocată pe trei motive.

În primul rând, scrie undeva în legislație că partidele trebuie să primească  încăperi în procedură specială, fără licitație? Nu scrie. Este o prevedere despre asigurarea preferențială a asociațiilor obștești cu spații pentru activitate. Însă,  juridic vorbind, partidele nu pot fi asimilate asociațiilor obștești. În redacția articolului 181 din Codul Civil asociaţia poate avea forma de asociaţie obştească, asociaţie religioasă, partid sau de altă organizaţie social-politică. Adică, legea face distincție între asociația obștească și partid. În același sens se pronunță și Legea privind partidele politice – Partidele politice sunt asociaţii benevole, cu statut de persoană juridică, ale cetăţenilor Republicii Moldova cu drept de vot. Deci, partidele urmează să obțină dreptul de locațiune în regim comun, prin licitație.

În al doilea rând, se cere de menționat faptul că imobilul din str. N. Iorga, 15 (lit. A, A1) este inclus în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat sub numărul 33 și 203, ca dublu monument de arhitectură și istorie, construit la începutul sec. XIX, fiind clădirea veche a fostului gimnaziu pentru băieţi nr. 2.

Conform legilor cu privire la privatizare, privind ocrotirea monumentelor, culturii privatizarea obiectelor şi obiectivelor care alcătuiesc patrimoniul cultural naţional este interzisă. Prin urmare, în textul deciziei menționate era obligatorie includerea sintagmei „fără drept de privatizare”.

Și în final, menționam deja mai sus despre cele două scheme de calcul a sumei locațiunii. Bineînțeles și în acest caz a fost utilizată metoda de calcul mai ieftină, cea ilegală, descrisă în vechiul regulament local. Ca în vorba populară – cine împarte parte-și face. Sau altfel spus, străinilor – după lege, la ai noștri – conform cutumei vicioase. Dar să facem o comparație între prețurile obținute prin cele două metode de calcul. Mărimea chiriei anuale, stabilită în decizie – 109277,10 lei cu utilizarea metodologiei ilegale, amatoriste de calcul, adică costul unui metru pătrat constituie 364, 5 lei anual (30,38 lei/lunar). Să calculăm acum cuantumul chiriei utilizând metodologia legală prevăzută în Anexa 8 la Legea bugetului din 2013. Verificările respective le poate face oricine. Suma chiriei anuale obținute pentru imobilul concret din str. N. Iorga, 15 este de 282759,35 lei, respectiv 943,15 lei/m.p. anual. Și asta luând în calcul cel mai mic coeficient de piață. Deci, diferența va fi de 173482,25 lei/anual, pentru zece ani suma respectiv va fi de 1734822,5 lei. Aceasta cu condiția că tariful de bază nu va fi ajustat anual, cum se face de obicei. Așa că suma prejudiciului poate constitui minimum 2 milioane lei, dacă nu luăm în calcul că imobilul până la expirarea termenului de locațiune poate fi privatizat. Apare fireasca întrebare – cine va purta răspundere pentru prejudiciul cauzat bugetului municipal. Putem presupune că în acest caz a avut loc un ordinar abuz de putere și trafic de influență.

Actualmente, pe adresa Iorga, 15 se află Direcția privatizării fondului de locuințe a Primăriei, tot aici se păstrează și arhiva respectivă. Dincolo de partea morală a „afacerii”, nu s-a ținut cont de perturbarea activității unei subdiviziuni importante a Primăriei. În loc i se oferă un spațiu aproape de trei ori mai mic (105,2 m.p.). Asta în condițiile în care Direcția privatizare primește zilnic vreo 80 – 85 persoane. O spun în cunoștință de cauză fiind membru al Comisiei pentru privatizarea fondului de locuințe. De menționat că, anterior, s-a făcut reparație capitală a clădirii în sumă de circa 3 milioane lei.

Dacă vor trece în noul sediu liberalii și comuniștii, care au sediu pe Iorga, 11, vor fi vecini – la propriu și la figurat – având în vedere ultimele evenimente din Consiliu. Cât despre cealaltă parte a ecuației de schimb, a târgului de proprietăți publice, adică a terenului de 17,57 ari vândut PCRM-ului ca teren aferent la suma de 367681 lei (20927 lei per ar) nu avem deocamdată acces la borderoul de calcul ca să verificăm legalitatea prețului stabilit. Istoria acestui proiect cu vânzarea terenului comuniștilor aduce mai mult a detectiv de prost gust – proiectul nu a fost prezentat consilierilor nici în formă electronică, nici pe hârtie.

Relația Consiliu municipal – Primărie

Cadrul legal și conținutul acestor raporturi sunt amănunțit stabilite de legislația în domeniu și în doctrina de specialitate. M-aș limita aici doar la câteva reflecții vizavi de cazul municipiului Chișinău. Am descrie relația între aceste două autorități, două fațete ale administrației publice locale – Consiliul și Primarul. Care, doctrinar vorbind, se completează reciproc, interacționează, colaborează în exercitarea competențelor și atribuțiilor ce le revin conform legii. Situația diferă de la caz la caz, sunt greu de găsit modele pure, dar liniile generale de evoluție respectă o anumită traiectorie teoretică. Se asigură un echilibru, o interacțiune dialectală între Consiliu ca autoritate reprezentativă şi deliberativă a populaţiei municipiului și Primar ca autoritate reprezentativă a populaţiei municipiului şi executivă a consiliului local.

Aceasta în teorie, în realitate însă, în cazul Chișinăului se întâmplă o gravă deviere de la traiectoria doctrinară, are loc o deplasare a centrului de greutate în direcția Primarului și Primăriei. Acest decalaj s-a produs acum câțiva ani când a fost lichidat postul de președinte al consiliului. În momentul de față Consiliul este total paralizat, dependent, controlat, blocat și manipulat de Primar/Primărie. S-a denaturat și inversat însăși esența doctrinară a raporturilor CMC – Primar.

În prezent, Primarul convoacă ședințele Consiliului prin dispoziție, tot el propune ordinea de zi și proiectele de decizii. În ultimii ani n-a avut loc nicio ședință ordinară, toate ședințele Consiliului fiind convocate în regim extraordinar.

Legea spune – convocarea ședințelor extraordinare se face cu 3 zile înainte, cu ordinea de zi făcută publică. De asemenea, cetăţenii trebuie să aibă acces la proiectele de decizii şi la ordinea de zi a şedinţelor consiliului local. În realitate, ordinea de zi este făcută publică în ziua precedentă zilei ședinței, tot atunci consilierii pot primi proiectele de decizii pentru a le studia. De menționat că de fiecare dată e vorba de sute de proiecte, care fizic sunt imposibil de a fi analizate în jumătate de zi. Despre postarea pe site-ul Primăriei a proiectelor de decizii nici nu mai poate fi vorba. Toate aceste lucruri constituie o flagrantă încălcare a legislației, care a devenit o normă în organizarea activității Consiliului.

Câteva cuvinte se cer a fi spuse despre calitatea proiectelor de decizii pregătite de subdiviziunile Consiliului și Primăriei. Calitate care este sub orice nivel. Cum am mai spus, des se propun proiecte ilegale, inoportune sau pe muchia legalității. Adesea multe acte normative sunt pur și simplu copiate de pe acte vechi, neținându-se cont de baza normativă în dezvoltare de la nivel central. Pe aceeași chestiune pot fi propuse spre aprobare decizii contradictorii sau se adoptă o decizie, neabrogându-se acea veche în aceeași materie. Totodată, multe proiecte de decizii  stau la rând cu anii în executiv ca să nimerească pe ordinea de zi a CMC. Personal am elaborat două regulamente pe care le-am remis spre avizare în subdiviziunile executivului, unde se și plimbă în hățișurile birocratice de acum câteva luni. Aș spune chiar că multe proiecte pregătite de către subdiviziunile abilitate suferă de  superficialitate, neprofesionalism și diletantism.

Se instituie un fel de șerbie politică, atunci când multe proiecte promovate de consilieri / comisii sunt ținute cu anii și lunile – la propriu și la figurat – în direcțiile CMC și la primar, astfel fiind utilizate ca un mijloc de șantaj împotriva consilierilor „neascultători”.

Câteva luni se pregătesc regulamentele și statele de personal ale direcțiilor.

Se discută aprins cine să numească șefii de subdiviziuni – Primarul sau Consiliul. Deși norma specială din domeniu prevede clar că aceștia sunt desemnaţi prin decizie a consiliului, la propunerea primarului.

Până în prezent nu au fost aleși viceprimarii. Ceea ce ar însemna lipsa de dorință de ai numi sau abilitate, dexteritate scăzută de negociere pentru a identifica o soluție de compromis.

Încă un fenomen negativ, o practică vicioasă, care de acum s-a înrădăcinat în Consiliu este procedura de votare a deciziilor. Norma de drept ne spune că votul consilierilor este individual şi nu poate fi transmis altei persoane. Votul consilierului se exprimă public, prin ridicarea mâinii, în cadrul votării deschise. Procedura votării deschise poate fi efectuată şi prin apel nominal. Cum se numără voturile în Consiliu? Pur și simplu președinții fracțiunilor anunță numărul de voturi, nenumărând efectiv voturile. Altă noutate a ședinței din 27 iunie – schimbarea ordinei de zi pe parcursul ședinței și nu înaintea ședinței cum prevede legislația. La acea ședință procesul de votare a fost viciat material și procedural, în aceste condiții toate deciziile fiind contestabile.

Adesea, se propune o avalanșă de schimbări în ordinea de zi, practic dublând-o cu proiecte pe care consilierii nici nu le-au văzut. Se încearcă de a transforma Consiliul într-o mașinărie de vot docilă, uneori mizându-se și pe fireasca oboseală a consilierilor la sfârșitul ședinței.

În așa mod, se încearcă de a încorseta activitatea Consiliului în niște cutume vicioase, depășite de timp și certate cu norma legală. În relația Consiliu – Primar există un deficit de comunicare, de corectitudine, de legalitate, de instituționalism și șirul poate continua. S-ar putea prezenta această relație ca între o caracatiță executivă atotputernică ce domină asupra unui pitic neputincios, conducându-l și manipulându-l. Se dorește a transforma organul deliberativ și reprezentativ  al comunității locale într-o sculă docilă a cuiva.

Consider că pentru a restabili echilibrul instituțional între aceste două autorități, pentru a diminua din elementul de hazard și abuz care persistă astăzi, este oportună reintroducerea instituției Președintelui Consiliului, dotându-l cu competențele respective și eliberându-l pe Primar de multe atribuții improprii lui. În același timp ar fi binevenită, pentru o mai bună monitorizare a legalității procesului administrativ, oferirea și consilierilor, de rând cu primarul, a dreptul de contestare în contencios administrativ/Cancelaria de Stat a deciziilor și dispozițiilor ilegale ale autorităților locale. Cel puțin ar fi o temă pentru reflecții.

Unele aspecte ale activității Primăriei

Voi trece telegrafic în revistă unele momente slabe în activitatea Primăriei, fără a nega incontestabile și bine cunoscutele deja realizări ale Primarului. Nu înainte de a spune că o autoritate publică nu mai poate funcționa legitim dacă nu-și clarifică misiunea pentru care există, nu o traduce în indicatori de performanță și nu este evaluată periodic și transparent, pentru ca cetățenii să poată vedea dacă scopurile declarate sunt și atinse, iar dacă da, cu ce costuri. În domeniul indicatorilor de performanță și evaluării subdiviziunilor au fost preluate ceva documente de la nivel central, implementarea lor însă este în fază incipientă.

În linii mari deocamdată Primăria nu a devenit o autoritate publică în adevăratul sens al cuvântului, activează în regim manual, pompieristic și haotic. O putem compara cu un mecanism ruginit și scârțâit, străin de noțiunile de eficiență, corectitudine și bunăvoință față de cetățean, de meticulozitate și scrupulozitate în decizii și acțiuni – generic așa am descrie acest complex organism municipal. Se atestă o instabilitate instituțională, funcțională și organizatorică, o opacitate și netransparență în activitatea subdiviziunilor Primăriei.

Sunt carențe și la capitolul disciplină financiară și administrativă, unde cu resurse puține, cu o bună organizare a lucrurilor s-ar putea redresa situația. Elocvent în acest sens ar fi și exemplul personal – bunăoară, primarul de câțiva ani nu are audiență a cetățenilor. De menționat o regulă generală – aroganța personală a conducătorului se proiectează, se transpune în aroganță, neprietenie instituțională.

Am pomenit deja despre ineficiența și netransparența administrării și gestionării patrimoniului municipal. În acest context, se cere de implementat un  mecanism viabil de responsabilizare a managerilor subdiviziunilor Primăriei.

În Primărie nu există nicio subdiviziune responsabilă de politici publice. Deși s-a vorbit în nenumărate rânduri ca subdiviziunile Primăriei să-și definitiveze și să facă publice baza legală, documentele de politici publice, cristalizate în concepţii, strategii, programe și planuri de acțiuni – până acum lucrurile sunt într-o delăsare totală.

Procesul achizițiilor publice de mărfuri, lucrări și servicii de către subdiviziunile Primăriei în continuare este netransparent și are loc cu încălcări a legislației din domeniu. Să amintim că prin acest mecanism de achiziții publice rulează miliarde de lei.

În Primărie se perpetuează o politica de cadre defectuoasă și opacă, fără concursuri, cu elemente de nepotism. Se practică adesea interimatul în funții, dar știut lucru – nimic nu este mai ineficient decât conducerile interimare. Până în prezent nu sunt desemnați reprezentanții municipiului în întreprinderile municipale, în societățile pe acțiuni cu capital majoritar municipal, în instituțiile publice medico-sanitare – ceea ce conduce la perturbarea activității acestor entități.

Nu se respectă raportul legal între politic și administrativ la numirile în funcții. Gradul de mediocritate și neprofesionalism crește în Primărie pe zi ce trece, se proliferează o camarilă, o promiscuitate coruptă și docilă.

Ceva timp în urmă, în plină recesiune economică s-au majorat taxele locale.

Deși s-a anunțat mărirea lor cu 10 %, în realitate au fost crescute substanțial, pe unele poziții de 4-5 ori. Nu s-a făcut niciun studiu comparativ referitor la impactul regulator asupra mediului de afaceri. Repercusiunile negative ale acestor majorări se vor resimți în timp. Totodată, se aplică duble standarde, se emit dispoziții ilegale pentru favorizarea unor agenți economici.

Se prelungește debandada în domeniul construcțiilor neautorizate, mansardelor, anexelor. Se atestă un fenomen de schimbare abuzivă și ilegală a regimului urban, contrar celui prevăzut în Planul urbanistic general și în Regulamentul local de urbanism. Cele mai recente cazuri – cele de la intersecția străzilor Creanță/Belinschi, Neculce/Neaga, Petricani, 88. Referitor la ultimul caz, examinat la ședința din 27 iunie, de stabilire a relațiilor funciare pentru 3,87 ha cu schimbarea regimului urban, arhitectul-șef s-a pronunțat să fie retras proiectul, însă primarul a insistat să fie votat. Astfel de politică urbană incoerentă și dă naștere la deșucheate monstruozități arhitectural-urbanistice.

La propunerea primarului s-a votat lichidarea ziarul „Capitala” și a suplimentul lui „Monitorul de Chișinău”. Lichidarea ziarului a fost explicată prin raționamente financiare, fiind cerută insistent de comuniști. De menționat, totuși, faptul că democrația implică cheltuieli. În asemenea cazuri, legea presei stipulează că fondatorul trebuie să-și onoreze obligaţiunile faţă de abonaţi, unul dintre ei fiind și subsemnatul. Ziarul multă vreme a fost o platformă de expunere și dezbatere pentru aleșii locali, funcționarii publici, alte persoane interesate în viața urbei.

Această lichidare este  încă un pas emblematic în contextul transparentizării procesului decizional sau mai precis lipsa acestei transparențe. În „Monitorul de Chișinău” erau publicate deciziile Consiliului și dispozițiile primarului. Unde vor fi publicate acum aceste documente? Pe platforma www.actelocale.md pentru mun. Chișinău nu este afișat niciun document. Dar transparența decizională merită un studiu separat și aprofundat și la acest subiect voi reveni cu altă ocazie.

Un alt domeniu unde este foarte mult de lucru este baza normativă a Consiliului și a Primăriei – un hățiș juridic incoerent și de netrecut. Se încalcă tot ce se poate încălca – legi, hotărâri de guvern, reguli de tehnică normativă. Multe documente contravin unul altuia, se suprapun. Este necesar de a sistematiza, a actualiza această bază normativă. Dar cum și cine să facă acest lucru când majoritatea documentelor nu sunt făcute publice. Această stare de lucruri astfel decât un nihilism juridic cras nu poate fi numită.

Și în final sperăm – cu efortul concertat și conjugat al tuturor celor implicați – Primarul și Primăria care-l asistă se vor transforma în sfârșit într-o veritabilă autoritate publică, care să reprezinte comunitatea locală, să rezolve problemele urbei. Ne dorim cu toții ca, în aceste vremuri de restriște, Primăria să devină o oază de liniște, stabilitate, eficiență și legalitate.

Confruntarea între reformatori și „liberali” continuă

Mișcările tectonice și frământările în Partidul Liberal continuă. E necesar de spus că problemele, nemulțumirile în partid au mocnit de mult timp. În partid era o stare de nervozitate, de tensiune permanentă, cauzată de lipsa unei democrații de partid, de intoleranța față de alte opinii, de suprimarea oricărei inițiative interne.

S-ar putea replica că chestiunile interne și divergențele trebuie soluționate în cadrul partidului. Dar numai cine știe din interior stare de lucruri, înțelege că acest lucru este imposibil din motivul lipsei totale de comunicare și de democrație interpartinică, din cauza trufiei, îngâmfării hipertrofiate și nemărginite a liderilor de partid. Situația reală s-a tăinuit multă vreme, mimându-se o fațadă, o vitrină nobilă și europeană, în realitate găunos și putred fiind conținutul.

Nu s-a reușit de a gestiona corect situația, de a împăca și a coagula diverse platforme existente, posibil și datorită discursului virulent și gravelor tulburări comportamentale. S-a mers pe calea confruntărilor, pierzându-se în mărunte intrigi și disensiuni. Datorită acestor acțiuni degenerescente ale liderilor partidului

proiectul liberal actualmente este în impas și în cădere liberă. Nu s-a înțeles un lucru elementar – important este nu atât lucrul cu ideile, cât lucrul cu oamenii.

Acum punctul de ireversibilitate a fost trecut și datorită ultimelor evenimente din Consiliul municipal. Un îndemn celor care au făcut alianță cu comuniștii – nu uitați să spuneți când vă veți duce în fața oamenilor, că ați votat chestiuni dubioase și ilegale, ați făcut târg mizerabil cu aceea care sărbătoresc eliberarea la 28 iunie, cu aceea care v-au omorât și deportat consângenii, cu aceea care și astăzi vă umilesc și vă manipulează. Așa și-mi vine să le pun o întrebare retorică – voi sunteți urmași ai Romei și-n continuare după textul eminescian …

Ceea ce ține de capacitatea de restructurare, de reformare a partidului în actuala formulă, vorba ceea – dă Doamne, da nu cred.

Într-o frenezie disperată, „liberalii”, mimând o prodigioasă activitate, simulează crearea de noi filiale efemere și fantomatice prin toată țara. Ultimele isprăvi sunt nou-createle filiale din sectoarele Chișinăului, încropite peste noapte cu ajutorul mercenarilor din teritoriu și a funcționarilor din Primărie. Să le dorim mult succes în greaua și ingrata lor muncă de Sisif în acest sens. Așa înțeleg unii construcția unui autentic partid liberal. Cineva vrea cu tot dinadinsul să ne atragă într-un război fratricid de uzură.

Și pe final, un apel către alți colegi, care s-au săturat de această abureală patriotardă sub care se ascund josnice și meschine matrapazlâcuri – să purcedem la crearea unui nou proiect liberal, cu lideri de partid întregi la minte și teferi la cap.

Cât privește pe cei care au făcut pact cu comuniștii, pe cei, care de la înalte tribune, cu chip isteț de oaie creață, vorba lui Eminescu, ne dau lecții moralizatoare, dându-se drept sfinți cu documente în regulă – să-i judece Domnul și electoratul. Dumnezeu să-i odihnească în cimitirul politic al neamului. Amin.

Publicat în articole